NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Revolúcia v odpadovom hospodárstve: Aké výhody prináša cirkulárna ekonomika?

Medzinárodná startupová spoločnosť so špecializáciou na cirkulárne odpadové hospodárstvo pomáha tisíckam firiem pretvoriť odpad na zdroj.

Revolúcia v odpadovom hospodárstve: Aké výhody prináša cirkulárna ekonomika?

Foto: Cyrkl

Skládky neustále rastú, zatiaľ čo nedostatok primárnych materiálov ochromuje výrobu. Riešením môže byť aplikovanie obehového hospodárstva, ktoré poukazuje na potenciál odpadov. Aké sú kroky k prechodu na cirkulárne podnikanie a koľko už vďaka nemu firmy ušetrili?

Na Slovensku vzniklo v roku 2019 celkom 12,41 miliónov ton odpadov, pričom až 26,72 % bolo zneškodnených na skládke či spálených bez využitia energie. Táto alarmujúca štatistika poukazuje na nepripravenosť trhu na uzatváranie skládok, ktoré predstavujú zdravotné a environmentálne riziko.

Cirkulárna ekonomika predstavuje výhodné riešenie, ktoré mnohé slovenské firmy už úspešne aplikovali. Jedná sa o systém založený na efektívnom využívaní a zhodnocovaní prírodných zdrojov, produktov či ich komponentov.

Výsledkom je minimalizácia odpadu a nákladov na vstupné mate­riály i energiu, potrebnú pre výrobu nových výrob­kov. Využívanie potenciálu odpadov nie je len otázkou ochrany životného prostredia, ale prináša aj finančné úspory ktoré sa šplhajú na tisíce eur.

Čo obnáša cirkulárne odpadové hospodárstvo?

Predchádzanie vzniku odpadov

Uistite sa, že neplytváte materiálom. Optimalizujte dizajn produktov tak, aby ste predchádzali vzniku odpadu v ktoromkoľvek štádiu jeho životného cyklu. Pri implementácií tohto kroku môžete osloviť aj odborníkov na ekodizajn.

Berte však do úvahy aj procesy vo firme, ako napríklad možnosť opätovného použitia obalových materiálov. Takéto kroky Vám prinesú okamžité úspory a ich komunikácia Vám môže priniesť konkurenčnú výhodu u Vašej cieľovej skupiny.

Triedenie odpadu na recyklovateľné zložky

Správne triedenie a skladovanie je nevyhnutným krokom, keďže sa odzrkadľuje na výslednej hodnote odpadu.

Dáta z cirkulárnych skenov StartUpovej spoločnosti Cyrkl - Digitálne odpadové trhovisko odhalili potenciál napríklad v opätovnom predaji kartónových krabíc nadnárodných firiem, ktoré namiesto poplatku 37 eur za likvidáciu utŕžili zisk až do výšky 550 eur. Digitálne odpadové trhovisko spája dopyt a ponuku po mnohých materiálov, od papiera až po nebezpečné odpady.

Zaistenie uzavretých cyklov vo firme

Lineárna produkcia predstavuje systém, na základe ktorého akýkoľvek vyrobený produkt smeruje na skládku. Aktuálne ide o najrozšírenejší systém na Slovensku. Princípom cirkulárnej ekonomiky je však návrat materiálu späť do výroby, či na ďalšie spracovanie. Môžete tak spraviť aj v rámci Vašej prevádzky, vďaka čomu minimalizujete poplatky za skládkovanie.

Odpredaj odpadu na ďalšie využitie či recykláciu

Na skládky často prichádzajú tony hodnotného materiálu, za ktorý sú recyklátori ochotní zaplatiť nemalé peniaze. Názornou ukážkou môže byť príklad nadnárodnej spoločnosti, ktorá namiesto poplatku za skládkovanie plastových výrobkov vo výške 18 tisíc eur odpredala materiál recyklátorovi za 3,5 tisíca eur. Ak nie je možné uzavrieť kruh priamo vo Vašej prevádzke, nájdenie odberateľa je výhodnou alternatívou.

Hľadanie vhodného odberateľa pre Vaše odpady však môže byť časovo náročné, alebo až nerealizovateľné. Inzertné portály, akým je aj Cyrkl - Digitálne odpadové trhovisko, však pomáhajú spájať producentov a odberateľov odpadových materiálov.

Používanie druhotných surovín vo výrobe

Primárnych surovín je nedostatok a ich cena výrazne stúpa. Naopak, dostupné recykláty môžu byť lacnejším vstupným materiálom, pričom kvalitou sa častokrát vyrovnajú primárnym surovinám. Do tejto sekcie zaraďujeme napríklad trend balenia objednávok do krabíc z druhej ruky, či využitie stavebných recyklátov.

Znalosť presného zloženia produktov a istota recyklovateľnosti

Prísna legislatíva, ale aj záujem zákazníkov o ekologické varianty vytvárajú tlak na výrobcov analyzovať a upraviť zloženie produktu tak, aby bol udržateľný. Vyššie zmienené kroky sú skvelým prvým krokom k naplneniu týchto požiadaviek.

Látky obsiahnuté v produkte je však nutné čo najpresnejšie identifikovať, aby technické parametre daného produktu nezabraňovali jeho recyklácií. Je to prípad napríklad hračiek z dovozu, ktoré obsahovali zakázané spomaľovače horenia.

Udržateľné podnikanie nie je finančne náročné. Práve naopak! Pre mnohé firmy, nadnárodné spoločnosti a municipality je práve prísľub úspor a ziskov dôvodom jeho implementácie. Zavedenie princípov cirkulárneho odpadového hospodárstva tak už nie je iba trendom, ale stáva sa štandardom.

Čo je Cyrkl?

Cyrkl je najväčšie odpadové trhovisko v Európe a prepája vhodných obchodných partnerov pomocou najmodernejších digitálnych technológií a strojového učenia. Pridanie produktu alebo dopytu po ňom trvá niekoľko minút, registrácia je úplne zadarmo a online.

Hlavným poslaním Cyrkl je tiež zavádzať princípy cirkulárnej ekonomiky do odpadového hospodárstva firiem naprieč všetkými sektormi.

Aktívne na tejto platforme obchoduje už viac ako 6200 firiem, vďaka čomu sa stali najväčším trhoviskom odpadových materiálov v Európe. Nedávno zverejnili aj celkom novú aplikáciu, vďaka ktorej je obchodovanie s odpadom ešte rýchlejšie a jednoduchšie.

Čo Cyrkl prináša?

Tím Cyrklu je zložený z odborníkov na odpadové hospodárstvo, ktorí sa v rámci každej svojej činnosti opierajú o zákony a zároveň ich pomáhajú vytvárať. Legislatíva hrá v nakladaní s odpadmi zásadnú úlohu a vďaka nej dokáže Cyrkl poradiť aj s novými odpadovými zákonmi, optimálnou likvidáciou nebezpečného odpadu a všetkými typmi druhotných surovín.

Zdroj: Cyrkl.comMohlo by vás zaujímať

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Najnovšou akvizíciou KOSIT-u je firma s miliónovými obratmi. Na trhu je už takmer 25 rokov.

Najlepším riešením pre textilný odpad je rozšírená zodpovednosť, tvrdí správa

Najlepším riešením pre textilný odpad je rozšírená zodpovednosť, tvrdí správa

Autori poukazujú na efektívnosť systému EPR, ktorý zabezpečuje všetky procesy od zberu až po finálne zhodnotenie.

Prepísali projekt na skládke exministra Vlčana. Má sa rozšíriť viac, plánujú úplne novú kazetu

Prepísali projekt na skládke exministra Vlčana. Má sa rozšíriť viac, plánujú úplne novú kazetu

Aktualizovaný projekt ráta s podstatne väčším rozšírením skládky.

X
X
X
X