NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Výrobcovia sú spokojní so službami OZV ENVI - PAK. Potvrdil to aj prieskum

ENVI - PAK je najväčšou OZV na Slovensku. Vlani zabezpečovala plnenie vyhradených povinností pre tisíce výrobcov obalov a neobalových výrobkov vo viac ako 1200 mestách a obciach.

Prieskum potvrdil spokojnosť výrobcov so službami OZV ENVI - PAK

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Výrobcovia majú množstvo povinností, ktoré musia plniť podľa zákona o odpadoch. Ten im umožňuje plniť ich prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

ENVI - PAK je najväčšou a najskúsenejšou OZV na Slovensku. V roku 2020 spoločnosť zabezpečovala plnenie vyhradených povinností pre tisíce výrobcov obalov a neobalových výrobkov a v ich mene riadila a financovala triedený zber v 1 238 mestách a obciach na Slovensku, čo predstavovalo službu triedeného zberu pre viac ako 2,4 milióna obyvateľov.

Viac ako osemnásť rokov pôsobenia na trhu

Podľa referencií od klientov, ENVI - PAK poskytuje počas celého tohto obdobia kvalitné služby a promptne reagoval na požiadavky svojich klientov a partnerov. Práve kvalitou poskytovaných služieb si zabezpečuje vedúcu pozíciu na slovenskom trhu.

Jednou z možností, ako získava spätnú väzbu, sú anonymné dotazníky spokojnosti. Posledné kolo takéhoto prieskumu spoločnosť zrealizovala v lete 2021.

Dotazník vyplnilo až 63 % klientov OZV ENVI - PAK a z nich 98 % respondentov odpovedalo na všetky otázky. Prieskum potvrdil, že výrobcovia sú s poskytovanými službami mimoriadne spokojní a vítajú inovatívnosť a individuálny prístup.

Za najväčší prínos, ktorý výrobcom prináša spolupráca v rámci zákonných povinností, je plnenie záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie v oblasti nakladania s odpadmi (94 %).

Práve garancia, že ENVI - PAK splní tieto povinnosti, je dôvodom spolupráce pre 74 % klientov.

Aké ďalšie služby sú pre rozhodovanie výrobcov pri výbere OZV dôležité? (% odpovedí)

Podľa výsledkov prieskumu z leta 2021 považuje až 48 % klientov za dôležité pre ich rozhodnutie o výbere OZV odborné semináre a legislatívne poradenstvo a 37 % výrobcov dáva váhu medzinárodnému pôsobeniu OZV ENVI - PAK (členstvá v systémoch, organizáciách či alianciách). 13 % z odpovedí ukázalo, že výrobcovia prihliadajú aj na to, v ktorých mestách a obciach OZV pôsobí a financuje triedený zber.

Služby nad rámec zákona o odpadoch

Okrem zákonných povinností poskytuje ENVI - PAK svojim klientom množstvo služieb nad rámec zákona. Okrem už spomínaných odborných seminárov a vzdelávacích videí je to napríklad výpočet úspory emisií a CO2 podľa medzinárodnej metodiky vyvinutej spoločnosťou BIO by Deloitte, či elektronické podávanie výkazov.

Navyše ENVI - PAK ponúka aktívnu spoluprácu a pomoc pri zavedení triedeného zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov, sledovanie legislatívnych zmien a zastupovanie záujmov výrobcov.

K ďalším službám patria bezplatný audit odpadového hospodárstva priamo v spoločnosti klienta, bezplatné odborné semináre a školenia, odborné poradenstvo, bezplatné právne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, týkajúce sa slovenského aj medzinárodného práva, ale napríklad aj zabezpečenie zberu a zhodnocovania opotrebovaných batérií a akumulátorov, oddeleného zberu, spätného odberu a zhodnocovania elektro odpadu a svetelných zdrojov.

Vzdelávanie a komunikácia je prioritou

Potvrdila to vysoká poznateľnosť web stránok envipak.sk (100 %), triedime.sk (65 %) a stránky projektu Zodpovedná spoločnosť (31 %). Klienti ich poznajú a vyhľadávajú na nich informácie. Uspokojivá je aj poznateľnosť iniciatívy zameranej na boj s voľne pohodeným odpadom Vezmi si ma. Jej rovnomennú web stránku za 2 roky fungovania pozná 29 % respondentov.

Zdrojom informácií z oblasti ochrany životného prostredia a odpadov sú pre výrobcov aj sociálne siete spoločnosti ENVI - PAK:

Výsledky dotazníka spokojnosti potvrdili správne nastavenie ENVI - PAK

Posledná otázka dotazníka bola výzvou na nápady, námety, postrehy, kritické pripomienky, ktoré sú pre nás podnetom na ďalšie skvalitňovanie služieb.

„Rekordných 94 % klientov ohodnotilo naše služby ako kvalitné. Za námety, pripomienky a postrehy, ktoré sme od klientov formou dotazníka dostali, ďakujeme a veľmi si ich ceníme. Každý námet interne vyhodnotíme, aby sme aj naďalej prinášali nadpriemerné služby a poskytovali kvalitný servis pre dosiahnutie spokojnosti výrobcov,“ prisľúbila Hana Nováková, generálna riaditeľka spoločnosti.

O organizácii

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Zdroj: www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma


ENVI - PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Navrhujú znížiť niektoré recyklačné ciele. Taraba chce novelizovať kľúčový dokument

Návrh sa týka batérií a akumulátorov. Súčasný Program odpadového hospodárstva vláda prijala za Jána Budaja.

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Vyrásť má najväčšia recyklačná linka na tvrdé plasty. Investori poskytli viac než milión eur

Firma chce na západnom Slovensku vybudovať linku už v prvej polovici roka 2024. Do povoľovacieho procesu EIA ešte nevstúpila.

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Taraba sa stretol s vedcami, chce vytvoriť komisiu pre odpadové riešenia (+ fact check)

Podľa ministra je Slovensko skládková veľmoc a krajina je odkázaná na pitie kontaminovanej vody z neuzavretých skládok.