NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Slováci začínajú vnímať dôležitosť triedenia. Takmer 270 ton elektroodpadu zachránili pred skládkami

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK je prevádzkovateľom unikátneho projektu, červeno-bielych kontajnerov na zber veľmi malého elektroodpadu.

Slováci začínajú vnímať dôležitosť triedenia. V roku 2021 zachránili pred skládkami takmer 270 ton elektroodpadu

Foto: ASEKOL SK

Elektroodpad bol aj v roku 2021 najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu. Priamoúmerne však narastá aj množstvo elektroodpadu, ktorý sa nedostane na recykláciu a končí na skládkach alebo voľne pohodený v prírode, čo má na životné prostredie a planétu v čase klimatickej krízy zvyšujúci sa negatívny dopad. Aj preto je správne zhodnocovanie elektroodpadu čím ďalej dôležitejšie.

Vďaka sieti červeno-bielych kontajnerov na zber veľmi malého elektroodpadu z domácností, ktoré obyvatelia vybraných slovenských miest a obcí využívajú už od roku 2016, je možnosť správne nakladať s elektroodpadom čoraz dostupnejšia.

Spoločnosť ASEKOL SK každoročne rozširuje zbernú sieť, ktorá v roku 2021 pozostávala z 319 špeciálnych kontajnerov. Každý z nich má potenciál vyzbierať až 1 tonu veľmi malého elektroodpadu za rok. Vďaka jeho recyklácii sa dá ušetriť významné množstvo primárnych surovín, najmä kovov, vody, energie, či CO2 vypusteného do atmosféry.

V zbere elektroodpadu vedie Banská Bystrica

Výsledky zberu elektroodpadu za rok 2021 značne ovplyvnil vandalizmus. Z tohto dôvodu musela spoločnosť dlhodobo stiahnuť z obehu až 30 červeno-bielych kontajnerov. Napriek nepriaznivým udalostiam sa podarilo cez sieť kontajnerov vyzbierať až 267 625 kilogramov veľmi malého elektroodpadu z domácností.

V prepočte to znamená, že každý obyvateľ, ktorý má vo svojej obci k dispozícii červeno-biely kontajner odovzdal 0,31 kilogramu elektroodpadu.

Mestom s najvyšším množstvom vyzbieraného elektroodpadu, až 25 094 kilogramov, sa za rok 2021 stala Banská Bystrica.

„Som rád, že obyvatelia Banskej Bystrice pristupujú k triedeniu elektroodpadov zodpovedne. Už tretí rok po sebe sa nám vďaka tomu podarilo obhájiť prvenstvo. Aby sme jeho zber ešte viac zjednodušili a sprístupnili väčšiemu počtu ľudí, v spolupráci s ASEKOL SK sme sieť červeno-bielych kontajnerov na území nášho mesta rozšírili. Verím, že sa aktívny prístup Banskobystričanov k triedeniu odpadu osvedčí aj v budúcnosti,“ hodnotí výsledky zberu Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica.

Najúspešnejšou obcou s 5 633 kilogramami vyzbieraného veľmi malého elektroodpadu bol Chorvátsky Grob. Ferdinand Kolčák, referent odpadového hospodárstva v obci Chorvátsky Grob vidí za dobrým výsledkom predovšetkým úsilie obyvateľov.

„Obec je v porovnaní s minulosťou výrazne aktívnejšia v oblasti odpadového hospodárstva, avšak bez agilných obyvateľov by snaženie obce zostalo iba na papieri. Projekt červeno-bielych kontajnerov spoločnosti ASEKOL SK funguje od prvého okamihu brilantne. Všetky procesy (zvoz, reportovanie, komunikácia) sú pravidelné, autonómne a plynulé. Takéto okamihy prinášajú radosť a dávajú zmysel nášmu spoločnému úsiliu,“ dopĺňa Kolčák.

Pezinok patrí k najúspešnejším samosprávam

„Cieľom Pezinka je byť ekologickým mestom, o čo sa snažíme aj prostredníctvom zvyšovania čísel vytriedených jednotlivých druhov odpadov,“ hovorí Daniela Malíková, referentka komunikácie mesta. Obyvateľom sa v roku 2021 podarilo vyzbierať 15 221 kilogramov elektroodpadu, vďaka čomu sa Pezinok stal mestom s najvyšším množstvom vyzbieraného elektroodpadu na obyvateľa, a to s 0,66 kilogramu.

K výsledkom prispieva vzdelávanie detí v materských a základných školách, ale aj pravidelná komunikácia o triedení odpadu cez mestské médiá. „Tešíme sa, že v tejto oblasti patríme k tým najlepším na Slovensku“, dodáva D. Malíková.

Obcou s najvyšším množstvom vyzbieraného elektroodpadu na obyvateľa sa s 0,88 kilogramom stala obec Jablonec.

Spoločnosť ASEKOL SK plánuje s rozširovaním zbernej siete pokračovať.„Vidíme záujem obcí a výsledky zberu potvrdzujú, že záujem triediť majú aj ľudia. Myslím si, že sa dostávame do fázy, kedy už aj pre nás začína byť triedenie odpadu prirodzenejšie, čo je veľmi dobrá správa“ hodnotí výsledky konateľ spoločnosti Ronald Blaho.

Organizácia zodpovednosti výrobcov, ASEKOL SK je prevádzkovateľom unikátneho projektu na Slovensku – ´Červeno-biele kontajnery´ na zber veľmi malého elektroodpadu. Zberná sieť kontajnerov uľahčuje verejnosti prístup k správnemu nakladaniu s elektroodpadom, a tým chrániť životné prostredie pred negatívnymi dopadmi, ktoré vznikajú pri nesprávnom nakladaní s elektroodpadom. Recykláciou sa zároveň získavajú suroviny na výrobu nových produktov, čím je životné prostredie chránené pred potrebou ťažby primárnych surovín.

ASEKOL SK je najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory a najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia v oblasti spotrebnej elektroniky. Vznikla v roku 2010 a v zastúpení výrobcov a dovozcov organizuje a financuje systém triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov a jeho zhodnocovanie a recykláciu, ako aj celoštátny systém zberu, dopravy a spracovania elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov.

ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Zväz odpadového priemyslu v hodnotení zohľadňoval spôsob spracovania odpadu aj ekonomickú efektivitu. Porovnali mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi.

Ponúkajú spracovanie bioodpadu. Spoločnosť Zdroje Zeme má inovatívnu technológiu

Ponúkajú spracovanie bioodpadu. Spoločnosť Zdroje Zeme má inovatívnu technológiu

Projekt Biograda prevádzkujú v Hornom Jatove na západnom Slovensku.