NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Záujem o ekovzdelávanie rastie, odpad triedia škôlkari aj študenti

Minulý rok padol historický rekord, keď školy a vzdelávacie inštitúcie odovzdali takmer 96 ton elektroodpadu.

Záujem o ekovzdelávanie rastie

Foto: SEWA

Aj rok 2021 sa niesol v znamení vzdelávania v oblasti efektívneho triedenia odpadov, do ktorého sa zapojili nielen škôlkari, ale aj žiaci a študenti z viac ako 551 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Vymeň elektroodpad za lopty

„Do najstaršieho projektu, ktorý je určený pre všetky školy a vzdelávacie inštitúcie, sa v roku 2021 zapojilo 133 škôl, čo je najviac od roku 2014, keď sme spustili projekt. Veľmi milo nás prekvapili aj množstvá vyzbieraných elektrozariadení v rámci tohto projektu. Padol historický rekord, keď nám školy a vzdelávacie inštitúcie odovzdali takmer 96 ton elektroodpadu, čo je oproti predchádzajúcemu roku takmer dvojnásobný nárast,“ hovorí Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA.

„Aktivitu a snahu škôl si vážime, a preto ich za vyzbieraný elektroodpad odmeňujeme. Za minulý rok sme im odovzdali viac ako 820 kusov športových pomôcok, ktoré vedia využiť v rámci telesnej alebo športovej prípravy. Zmyslom projektu je naučiť mladých ľudí nakladať s elektroodpadom ekologicky priamo v praxi,“ dodáva Jozef Kozák.

Do projektu sa môžu zapojiť všetky školy a vzdelávacie inštitúcie z celého Slovenska prostredníctvom stránky Odmeny pre školy.

16 ton vyzbieraných batérií

Vyzbieralo ich 50 000 detí z viac ako 330 materských a základných škôl v priebehu jedného roka, ktoré sú zapojené do projektu pre najmenších, Zbierame použité batérie so Šmudlom.

Projekt sa realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Daphne, ktorá ma na starosti ekovýchovu. Spolu so Šmudlom sa deti naučia, ako správne triediť odpady, a že použité batérie patria do špeciálnych nádob. Do projektu sa v roku 2021 zapojilo ďalších 86 materských a základných škôl z vybraných miest a obcí.

Tajomstvá elektroodpadu

Už piaty školský rok beží projekt ElektroOdpad-Dopad na základných a stredných školách. „Projekt je unikátny v tom, že priamo žiaci a študenti z akčných tímov vzdelávajú svojich rovesníkov. Prostredníctvom zaujímavých prednášok a interaktívnych úloh ich oboznamujú o „tajnom živote“ elektroodpadu a tému aplikujú priamo do vyučovacích predmetov, vysvetľuje Jozef Kozák.

Projekt má pod patronátom nezisková organizácia Živica, ktorá školským tímom poskytuje metodické pomôcky a podporu, bezplatné webináre a konzultácie.

Súčasťou projektu je aj zber elektroodpadu na zapojených školách. Od septembra 2017 do decembra 2021 sa do projektu zapojilo 78 škôl, ktoré spolu vyzbierali viac ako 44,5 tony elektroodpadu.

Zelený certifikát

Získajú ho všetky škôlky, školy a inštitúcie, ktoré nám v roku 2021 odovzdali elektroodpad alebo použité batérie, ako potvrdenie za pozitívny prístup k ochrane životného prostredia.

Zdroj: SEWA

OZV SEWA je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Aliancia rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kde jedným zo zakladajúcich členov je OZV ENVI-PAK od roku 2013, rozvíja klimaticky zodpovedné obehové hospodárstvo.

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Energetický koncern vsádza na chemickú recykláciu.

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

V krajine majú viac než stovku zariadení na materiálovú recykláciu odpadov.

X
X
X
X