Záujem o ekovzdelávanie rastie, odpad triedia škôlkari aj študenti | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Záujem o ekovzdelávanie rastie, odpad triedia škôlkari aj študenti

Minulý rok padol historický rekord, keď školy a vzdelávacie inštitúcie odovzdali takmer 96 ton elektroodpadu.

Záujem o ekovzdelávanie rastie

Foto: SEWA

Aj rok 2021 sa niesol v znamení vzdelávania v oblasti efektívneho triedenia odpadov, do ktorého sa zapojili nielen škôlkari, ale aj žiaci a študenti z viac ako 551 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Vymeň elektroodpad za lopty

„Do najstaršieho projektu, ktorý je určený pre všetky školy a vzdelávacie inštitúcie, sa v roku 2021 zapojilo 133 škôl, čo je najviac od roku 2014, keď sme spustili projekt. Veľmi milo nás prekvapili aj množstvá vyzbieraných elektrozariadení v rámci tohto projektu. Padol historický rekord, keď nám školy a vzdelávacie inštitúcie odovzdali takmer 96 ton elektroodpadu, čo je oproti predchádzajúcemu roku takmer dvojnásobný nárast,“ hovorí Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA.

„Aktivitu a snahu škôl si vážime, a preto ich za vyzbieraný elektroodpad odmeňujeme. Za minulý rok sme im odovzdali viac ako 820 kusov športových pomôcok, ktoré vedia využiť v rámci telesnej alebo športovej prípravy. Zmyslom projektu je naučiť mladých ľudí nakladať s elektroodpadom ekologicky priamo v praxi,“ dodáva Jozef Kozák.

Do projektu sa môžu zapojiť všetky školy a vzdelávacie inštitúcie z celého Slovenska prostredníctvom stránky Odmeny pre školy.

16 ton vyzbieraných batérií

Vyzbieralo ich 50 000 detí z viac ako 330 materských a základných škôl v priebehu jedného roka, ktoré sú zapojené do projektu pre najmenších, Zbierame použité batérie so Šmudlom.

Projekt sa realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Daphne, ktorá ma na starosti ekovýchovu. Spolu so Šmudlom sa deti naučia, ako správne triediť odpady, a že použité batérie patria do špeciálnych nádob. Do projektu sa v roku 2021 zapojilo ďalších 86 materských a základných škôl z vybraných miest a obcí.

Tajomstvá elektroodpadu

Už piaty školský rok beží projekt ElektroOdpad-Dopad na základných a stredných školách. „Projekt je unikátny v tom, že priamo žiaci a študenti z akčných tímov vzdelávajú svojich rovesníkov. Prostredníctvom zaujímavých prednášok a interaktívnych úloh ich oboznamujú o „tajnom živote“ elektroodpadu a tému aplikujú priamo do vyučovacích predmetov, vysvetľuje Jozef Kozák.

Projekt má pod patronátom nezisková organizácia Živica, ktorá školským tímom poskytuje metodické pomôcky a podporu, bezplatné webináre a konzultácie.

Súčasťou projektu je aj zber elektroodpadu na zapojených školách. Od septembra 2017 do decembra 2021 sa do projektu zapojilo 78 škôl, ktoré spolu vyzbierali viac ako 44,5 tony elektroodpadu.

Zelený certifikát

Získajú ho všetky škôlky, školy a inštitúcie, ktoré nám v roku 2021 odovzdali elektroodpad alebo použité batérie, ako potvrdenie za pozitívny prístup k ochrane životného prostredia.

Zdroj: SEWA

OZV SEWA je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Zachytili rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu. Vlani išlo o deväť prípadov

Zachytili rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu. Vlani išlo o deväť prípadov

Rádioaktívne materiály zachytili železnice, zberné suroviny aj železiarne. Postarala sa o ne štátna spoločnosť JAVYS.

Textil, bioodpad, ale aj plasty. Trh s viacerými recyklovanými materiálmi nefunguje dostatočne

Textil, bioodpad, ale aj plasty. Trh s viacerými recyklovanými materiálmi nefunguje dostatočne

Európska environmentálna agentúra v najnovšej analýze poukazuje na to, že z ôsmich bežných trhov s druhotnými surovinami fungujú dobre len tri. Toto sú hlavné dôvody.

Výrobcovia sú so službami OZV ENVI - PAK spokojní, ukázal prieskum

Výrobcovia sú so službami OZV ENVI - PAK spokojní, ukázal prieskum

Prieskum potvrdil, že klienti za najväčší prínos považujú práve garanciu splnenia záväzných cieľov a limitov OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov.