Cena za skládkovanie stavebného odpadu skokovo narastie. Bude to problém, tvrdí Klub 500 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Cena za skládkovanie stavebného odpadu skokovo narastie. Bude to problém, tvrdí Klub 500

Na návrh MŽP doplatia veľké priemyselné podniky, myslí si.

stavebný odpad

Foto: Depositphotos

Klub 500 zásadne nesúhlasí s navýšením poplatkov za uloženie stavebných a demolačných odpadov v rozsahu, aký navrhuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Argumentuje výraznými negatívnymi vplyvmi na hospodárenie priemyselných podnikov.

Vyplýva to z pripomienky, ktorú toto občianske združenie vznieslo v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

O čo ide?

Envirorezort v druhej polovici apríla predložil do MPK návrh spomínaného nariadenia vlády, ktorý nadväzuje na veľkú reformu stavebných odpadov. Podľa MŽP je treba upraviť výšku zákonného poplatku za skládkovanie stavebných odpadov tak, aby sa zvýhodňovalo zhodnocovanie stavebného odpadu a jeho recyklácia.

„Úpravou zákonných sadzieb za skládkovanie stavebných odpadov sa umožní zvýšiť tlak na odklonenie stavebných odpadov vrátane výkopových zemín od skládkovania, čo prispeje k plneniu cieľa zhodnocovania stavebného odpadu na 70 % hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu,“ uviedlo MŽP v návrhu nariadenia vlády.

MŽP: Náklady na zneškodňovanie sú už teraz vyššie ako náklady na recykláciu

Z návrhu vyplýva, že jednotlivé sadzby by mali prudko porásť. Zatiaľ čo doteraz platné nariadenie počítalo so sadzbou 8 eur za tonu v prípade ukladania stavebného odpadu na skládku, nový návrh ministerstva hovorí o sadzbe 35 eur za tonu v tomto roku a sadzbe 40 eur za rovnaké množstvo od budúceho roka.

Zmeny sa týkajú aj výkopovej zeminy. Aktuálne sadzby sú stanovené na úrovni 7 eur za tonu. V tomto roku by sa mali navýšiť o tri eurá, avšak od budúceho roka až o osem eur, čím sa sadzba dostane na úroveň 15 eur za tonu.

MŽP pritom v doložke vplyvov k spomínanému návrhu novely nariadenia vlády konštatuje, že už v súčasnosti sú náklady na zneškodňovanie stavebných odpadov vyššie, ako sú náklady na ich recykláciu.

Prieskum cenníkov spoločností, ktoré sa zaoberajú nakladaním so stavebným odpadom, ukázal, že cena za zneškodnenie jednej tony uvedených druhov stavebných odpadov uložením na skládke odpadov je v priemere 63 eur za tonu. Náklady na recykláciu stavebných odpadov sú pritom podľa MŽP v priemere 26 eur za tonu.

S navrhovaným znením nesúhlasíme, zdôrazňuje Klub 500

Klub 500 sa však nestotožňuje s návrhom v takom rozsahu zvýšenia sadzieb, s akým prišiel envirorezort. Poukazuje na skokový nárast sadzieb.

„Zásadne nesúhlasíme s navrhovaným navýšením poplatkov za uloženie stavebných a demolačných odpadov v položkách 1 až 3,“ uvádza v pripomienke.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Slovensko potrebuje urýchliť sanáciu envirozáťaží. Inšpirovať sa môžeme Českom

Slovensko potrebuje urýchliť sanáciu envirozáťaží. Inšpirovať sa môžeme Českom

V súčasnosti na Slovensku sanujeme v priemere osem lokalít ročne. Ak by štát pokračoval takýmto tempom, sanácia všetkých envirozáťaží by trvala viac ako sto rokov.

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Zámer spoločností SPP a Brantner na vybudovanie zariadenia na spracovanie bioodpadu narazil na odpor obyvateľov.

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Väčšinu obsahu hnedých nádob tvoril kuchynský odpad. Našiel sa však i odpad zo záhrad, kompostovateľné vrecká a v menšej miere aj nerozložiteľné znečistenie.