NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Stavebný odpad čaká reforma. Ministerstvo chce stavebníkom uložiť nové povinnosti

Legislatívne zmeny majú vstúpiť do praxe už v júni 2022. Prinášame ich prehľad.

stavebný odpad

Foto: Depositphotos

Pôvodcovia stavebných a demolačných odpadov budú povinní časť týchto odpadov prednostne recyklovať, demolácie budov sa budú musieť uskutočňovať selektívne a stavebným firmám pribudnú aj nové ohlasovacie povinnosti.

Počíta s tým zámer Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), ktoré predstavilo podrobnosti avizovanej reformy nakladania so stavebným odpadom.

Novela zákona o odpadoch, ktorú envirorezort včera, 25. januára 2022, predložil do medzirezortného pripomienkového konania, by mala nadobudnúť účinnosť k 30. júnu tohto roka. Skorý termín ministerstvo odôvodňuje požiadavkou Plánu obnovy a odolnosti SR.

Odpadové hospodárstvo nemá v slovenskom Pláne obnovy silné zastúpenie. Výnimkou sú však práve stavebné a demolačné odpady. Slovensko sa zaviazalo, že túto oblasť bude reformovať a so zmenami počíta aj Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2022.

V článku sa dozviete:

 • ako MŽP SR odôvodňuje potrebu reformy,
 • aké povinnosti prinesú tzv. selektívne demolácie,
 • aké budú požiadavky na triedenie a recykláciu odpadov zo stavieb a demolácií,
 • čo má vykonávacia vyhláška upraviť pri recyklátoch.

Stavebníkom pribudnú povinnosti

Stavebné a demolačné odpady sú z hľadiska produkcie odpadov na Slovensku dlhodobo najvýznamnejší odpadový prúd. V recyklácii stavebných odpadov pritom krajina zaostáva a patrí jej posledné miesto v rámci EÚ. Miera recyklácie stavebných a demolačných odpadov na Slovensku dosahuje 54 %, pričom za roky 2017 a 2018 ešte viac poklesla.

„Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života,“ tvrdí MŽP SR v dôvodovej správe k návrhu novely zákona o odpadoch.

Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2024

Nakladanie so stavebným odpadom na Slovensku má zmeniť reforma, od ktorej si MŽP SR sľubuje podstatné zvýšenie recyklácie stavebných a demolačných odpadov, predchádzanie vzniku týchto odpadov a zrýchlenie prechodu na tzv. obehové hospodárstvo. Tento cieľ chce envirorezort dosiahnuť zavedením nových povinností stavebníkov.

Na demolácie majú dohliadať úrady

Jednou z nových povinností, s ktorými počíta návrh novely z dielne MŽP SR, je povinná selektívna demolácia. Zabezpečovať ju má pôvodca odpadu, teda držiteľ stavebného povolenia v prípade podnikateľov alebo ten, kto vykonáva stavebné práce, v prípade fyzických osôb.

Pojem „selektívna demolácia“ ministerstvo vysvetľuje ako „postup / činnosť pri ktorej sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie stavebných materiálov a odpadov.“ Tento postup má podľa odôvodnenia MŽP SR zabezpečiť, aby hlavné toky opätovne použiteľných materiálov a odpadov boli zhromažďované oddelene. Tak sa má umožniť, aby odpady boli primárne zhodnocované a zneškodňované len vtedy, ak je to nevyhnutné.

Postupy, ktoré bude povinné dodržať pri selektívnej demolácii, ustanoví vyhláška. Jej konkrétne znenie ministerstvo spolu s novelou zákona o odpadoch nepredložilo a predstavilo len jej základné tézy (celý materiál si môžete stiahnuť cez odkaz v závere tohto článku).

Materiál z dielne MŽP SR zároveň počíta so systémom kontroly pred aj po demolácii. Ministerstvo navrhuje, aby pôvodca odpadu pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri dni vopred, písomne ohlásil príslušnému okresnému úradu spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, akým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný.

Zároveň má byť pôvodca odpadu povinný najneskôr do 30 dní po ukončení demolačných prác okresnému úradu písomne ohlásiť vyhodnotenie selektívnej demolácie, ktoré bude obsahovať druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný. Podobu týchto ohlásení má takisto upraviť vyhláška. 

Nová ohlasovacia povinnosť podľa odôvodnenia MŽP SR „má za cieľ zabezpečiť kontrolu prípravy selektívnej demolácie ako aj jej dodržanie.“

Pri stavbách nad 300 m2 bude recyklačný limit

Ďalší okruh nových povinností pre pôvodcov stavebných a demolačných odpadov sa týka zvyšovania materiálového zhodnocovania (recyklácie) týchto odpadov. Návrh envirorezortu počíta s povinnosťou zriaďovať pri stavbách a demoláciách miesta na triedenie odpadov.

Pôvodca odpadu má byť podľa návrhu MŽP SR povinný zabezpečiť pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu.

Tento 70-percentný cieľ sa pritom má uplatňovať na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 (zemina a kamenivo).

„Oslobodenie stavieb pod 300 m2 zastavanej plochy od uvedenej povinnosti vychádza z odbornej diskusie k vzniku odpadov pri stavbách menšieho rozsahu = rodinné domy, jednoduché stavby (bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie) a možnostiam ich reálnej recyklácie,“ uviedol envirorezort v dôvodovej správe.

Pri spomínaných menších stavbách a hlavne pri ich rekonštrukciách podľa odôvodnenia MŽP SR vznikajú najmä odpady z omietok, starých zatepľovacích materiálov či strešných krytín, ktorých recyklácia je problematická.

Pribudnú požiadavky na recykláty 

 
 

Zostáva vám 18% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (1)

 1. info@odpadovyhospodar.sk27.01.2022 (11:53)
  no, toto bude asi veľká zmena

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Začalo platiť nové nariadenie. Sprísňuje pravidlá pre vývoz odpadov z EÚ

Preprava odpadov na recykláciu v rámci EÚ by sa mala zjednodušiť. Aj vďaka digitalizácii.

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.