Po zavedení elektronickej evidencie odpadov v Bábe pri Nitre rýchlo skončili s neplatičmi | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

V obci pri Nitre zatočili s neplatičmi, pomohla im elektronická evidencia odpadov

V obci Báb evidujú každú jednu nádobu na odpad a občanov informujú, že ak ich čierna nádoba nie je plná, nemusia ju vyložiť.

V obci pri Nitre zatočili s neplatičmi, pomohla elektronická evidencia odpadov

Foto: menejodpadu.sk

Na začiatku minulého roka spustili v obci Báb s 1200 obyvateľmi elektronickú evidenciu odpadov. Cieľom bolo najmä znížiť množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu, za odvoz ktorého občania platia. Hneď od začiatku zaviedli evidenciu nielen spomínaného zmesového odpadu z každej domácnosti, ale informácie začali zbierať aj o množstve odvezeného plastu a papiera a dokonca aj biologicky rozložiteľného odpadu.

Pred zavedením systému ELWIS mala obec paušálny poplatok za odpady vo výške 27 eur na obyvateľa za rok. Po roku využívania nového elektronického systému ich odpadové hospodárstvo prešlo rekonštrukciou na viacerých úrovniach a zaviedli množstvový zber.

„Paušálny poplatok nemotivuje občanov k zníženiu produkcie alebo k zvýšeniu triedenia. Naopak zber, pri ktorom poplatok závisí od objemu vyprodukovaného odpadu, tzv. množstvový zber, predstavuje priamu finančnú motiváciu a nástroj na uplatňovanie princípu plať za to, čo vyhodíš,“ vysvetľuje zavedenie systému starostka obce Katarína Mego Töröková.

Zainteresovali obyvateľov a zvýšili ich motiváciu

Priemerný Slovák ročne vytvorí 447 kilogramov komunálneho odpadu, pričom z toho až 210 kilogramov pošle ako zmesový odpad každý z nás na skládku alebo do spaľovne. Aj preto sa v Bábe rozhodli zistiť, ako sú na tom jednotlivé domácnosti a motivovať ich k lepšiemu triedeniu. V obci zaevidovali každú jednu nádobu na odpad a občanov informovali, že ak ich čierna nádoba nie je plná, nemusia ju vyložiť.

„Dôvod je jednoduchý – samospráva platí aj poplatok za manipuláciu s nádobou. Čím menej vyložených čiernych nádob, tým menej obec či mesto platia. Následne tak môžu odmeniť svojich obyvateľov,“ vysvetľuje Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

Menej zmesového odpadu môžu pritom obyvatelia dosiahnuť buď lepším triedením alebo obmedzením nákupu toho, čo v skutočnosti nepotrebujú, má priveľa obalov alebo má nevhodný druh obalu.

Infografika: menejodpadu.sk

Zapojenie občanov prinieslo na konci roku 2021 veľmi pozitívne výsledky. „V obci sme vyprodukovali o 35-tisíc kilogramov zmesového komunálneho odpadu menej ako rok pred tým. Priemer na jedného obyvateľa sme teda znížili zo 175 kilogramov na 147,“ hovorí o výsledkoch starostka Katarína Mego Töröková.

Báb sa môže pochváliť aj zvýšením objemu vytriedených plastov a papiera. K zásadnému nárastu prišlo aj pri triedení biologicky rozložiteľných odpadov – za celý rok 2021 sa ho podarilo vyzbierať až 210 ton, teda o tretinu viac ako rok pred tým.

Tieto výsledky však v Bábe nedosiahli len tým, že označili nádoby. Vďaka evidencii získali nástroj na efektívnejšiu komunikáciu s občanmi.

„Informácie, ako tvoriť menej odpadu či lepšie triediť, sa v obci snažili dostať k občanom rôznymi spôsobmi. K lepším výsledkom a nárastu miery triedenia dopomohlo využívanie sociálnych sietí, obecnej webovej stránky či pravidelného obecného časopisu, roznos informačných letákov do domácností, ale aj osveta od domu k domu,“ vysvetľuje dôležitosť informačnej kampane Martina Gaislová.

Odmenou sú nižšie poplatky

Po roku používania evidencie sa v Bábe rozhodli občanov za zodpovedné správanie odmeniť. Prijali všeobecne záväzné nariadenie a prešli od paušálneho poplatku k množstvovému zberu. Vyúčtovanie sa realizuje vždy po pol roku za predchádzajúce obdobie a to na základe výsledkov elektronickej evidencie nádob so zmesovým a biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom.

JRK_menej odpadu

„Rok sme skúmali výsledky z evidencie a to, ako sa budeme správať a či je vhodné nastaviť množstevný zber. Myslíme, že je to tá správna cesta,“ komentuje rozhodnutie starostka obce Katarína Mego Töröková. V obci stanovili aj maximálny počet odvozov – 26 pre zmesový a 47 pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Na zberný dvor sa neplatiči nedostanú

Okrem toho, že v obci znížili množstvo vyprodukovaného odpadu a zaviedli motiváciu pre obyvateľov, našli aj riešenie, ako zatočiť s neplatičmi. Evidenciu odpadu zaviedli totiž aj na zbernom dvore.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Ide to aj bez čítačky na vozidle. Prišli s nápadom, ako jednoducho monitorovať nádoby na odpad

Ide to aj bez čítačky na vozidle. Prišli s nápadom, ako jednoducho monitorovať nádoby na odpad

Riešenie môže pomôcť najmä menším obciam a zberovým spoločnostiam.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2022

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2022

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník v decembri 2022? Prinášame vám ich prehľad.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Organizátor podujatia pozýva na ďalší zo série vzdelávacích seminárov, tentokrát o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva.