OZV ASEKOL SK je dôveryhodný partner | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

OZV ASEKOL SK je dôveryhodný partner

Potvrdila to kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

OZV ASEKOL SK je dôveryhodný partner

Foto: ASEKOL SK

  • Aktuality |  07.08.2022 |  TS ASEKOL | (ave)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) realizovala v spoločnosti ASEKOL SK s.r.o. kontrolu dodržiavania vybraných povinností organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky za obdobie od 1.1.2019 do 21.9.2021 podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.

Organizácia s potešením dáva na vedomie, že Oznámením o ukončení kontroly zo dňa 21.7. 2022 SIŽP potvrdila riadne dodržiavanie kontrolovaných povinností počas celej doby autorizovaného pôsobenia organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky ASEKOL SK na trhu. Zároveň tým preukázala riadne financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.

Výsledok kontroly deklaruje, že ASEKOL SK je aj v turbulentnom období dôveryhodným, stabilným a spoľahlivým partnerom pre výrobcov vyhradených výrobkov, svojich partnerov a pre stovky slovenských miest a obcí už od roku 2010.

ASEKOL SK s.r.o., je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov z obalov, odpadov z neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a z použitých batérií a akumulátorov. Komplexný servis v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje už viac ako 12 rokov.

ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo opäť hovorí o posilňovaní okresných úradov. Dosah na ne nemá

Ministerstvo opäť hovorí o posilňovaní okresných úradov. Dosah na ne nemá

V minulom roku na MŽP SR už začali pripravovať oddelenie, ktoré malo riadiť odbory okresných úradov. K ich prechodu spod ministerstva vnútra pod envirorezort však nedošlo.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 9. - 2. 10. 2022

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 9. - 2. 10. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Kompostovateľné obaly sa stávajú novým trendom ekologického balenia

Kompostovateľné obaly sa stávajú novým trendom ekologického balenia

Zvyšujúci sa záujem o ochranu životného prostredia prináša rastúci dopyt po ekologických alternatívach obalov a baliaceho materiálu.