NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Úprava odpadu, bioplyn aj biopalivá. Do odpadov poputujú ďalšie eurofondy

Projekty neprispejú len k zlepšeniu nakladania s odpadmi, ale aj k čiastočnému riešeniu energetického deficitu, tvrdí envirorezort.

Úprava odpadu, bioplyn aj biopalivá. Do odpadov poputujú ďalšie eurofondy

Foto: Odpady-portal.sk

Podpora recyklácie, zhodnocovania odpadov, mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov, ako aj získavania energie. Do odpadového hospodárstva už čoskoro poputujú ďalšie eurofondy.

Vyplýva to z najnovšej 77. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorú dnes (30. septembra) vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP).

Envirorezort na najnovšiu výzvu, ktorej celé znenie si môžete stiahnuť prostredníctvom odkazu na konci článku, vyčlenil zo zdrojov EÚ sumu desať miliónov eur. Z Kohézneho fondu pritom podporí viac činností.

Kam poputujú eurofondy?

Eurofondy budú smerovať do štyroch základných oblastí. V prvom rade pôjde o výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie.

Ďalšou oprávnenou aktivitou je výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na aeróbne a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO). Možnosťou bude aj podpora produkcie bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie.

Zároveň však platí, že v týchto projektoch musí BRO na vstupe do zariadenia tvoriť viac ako 50 %, pričom do tohto podielu sa nezapočítavajú druhy odpadov z kalov. Podmienkou oprávnenosti aktivít projektu je spracovávať biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady.

Prispejeme k zlepšeniu v dvoch oblastiach, tvrdí envirorezort

MŽP ďalej z eurofondov podporí výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo.

Vysvetľuje však, že v prípade projektov so zameraním na výrobu biopalív nie je oprávnená výroba biopalív, na ktoré sa vzťahuje povinnosť týkajúca sa dodávania alebo prímesí.

V neposlednom rade bude oprávnenou aktivitou aj výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, čo súvisí aj s novými legislatívnymi povinnosťami, ktoré odpadový sektor čakajú od budúceho roka.

„Aktivity projektu umožňujú široký výber spôsobu recyklácie a zhodnocovania odpadov vrátane energetického zhodnotenia, napríklad v podobe výroby bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie alebo s následnou úpravou na biometán určený do distribúcie, prípadne využívaný ako udržateľné biopalivo v odvetví dopravy,“ konštatuje envirorezort.

Ministerstvo zároveň zdôrazňuje, že projekty realizované prostredníctvom najnovšej výzvy môžu prispieť nielen k zlepšeniu nakladania s odpadmi, ale aj k čiastočnému riešeniu energetického deficitu.

Ktoré subjekty môžu získať príspevok?

Miera spolufinancovania závisí od toho, v akom kraji sa bude daný projekt realizovať, pričom najnižšia miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa (od 30 do 50 percent) je stanovená pre východné Slovensko.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Aliancia rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kde jedným zo zakladajúcich členov je OZV ENVI-PAK od roku 2013, rozvíja klimaticky zodpovedné obehové hospodárstvo.

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Energetický koncern vsádza na chemickú recykláciu.

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

V krajine majú viac než stovku zariadení na materiálovú recykláciu odpadov.

X
X
X
X