ENVI - PAK podporuje mladé vedecké talenty | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

ENVI - PAK je stálym podporovateľom mladých vedátorov

OZV ENVI - PAK sa venuje vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých už 20 rokov. Nosnou témou organizácie je triedenie odpadu v úzkom prepojení na ochranu životného prostredia a udržateľnosť.

ENVI - PAK je stálym podporovateľom mladých vedátorov

Foto: Samuel Sedliak

Už tretí rok spolupracuje s platformou Lifbee, ktorej srdcom je program Lifbee Academy. Vďaka nemu vzniká množstvo príležitostí pre mladých aktívnych ľudí.

Vedci, skúsení aj začínajúci podnikatelia, investori zo Slovenska a Česka sa zúčastnili na treťom ročníku podujatia BioInnovation Award, ktoré Lifbee Academy organizuje každý rok.

Sedem tímov zameraných na biotechnologické inovácie v oblasti medicíny a udržateľnosti súťažilo v 2 kategóriách Enviro Labu a MedTech Labu. Vyvrcholením boli finálové prezentácie tímov, ktoré okrem nápadu, prieskumu a riešenia problému, obsahovali aj biznis model, technické riešenie, trhový potenciál, konkurenčnú výhodu a náklady na výskum a vývoj vrátane ceny za produkt.

Katarína Kretter, Foto: Samuel Sedliak

Riaditeľka oddelenia komunikácie ENVI - PAK, Katarína Kretter, je jednou z hodnotiteľov v kategórii Enviro Lab. Podľa jej slov sa teší, ako tímy pretavia projekty do praxe a praje im pri tom výdrž a odhodlanie. Netají svoje nadšenie pre poznatky vedy aj v prípade, že nie sú z jej oboru a takto opisuje svoje pocity zo súťaže:

„Na prezentácie kategórie MedTech som sa dívala očami laika a napriek tomu ma navrhované riešenia nadchli. V kategórii Enviro Lab som už posudzovala návrhy profesionálnymi očami a ako každý rok i teraz som ostala očarená.Je mi cťou, že OZV ENVI - PAK je pri vzniku prevratných noviniek v rámci Lifbee Academy už od začiatku.“

Víťazný tím priniesol prevratné riešenie na poli bioplastov

Tím Haloplastics v kategórii Enviro Labu priniesol riešenie, ktorým je surovina produkovaná mikroorganizmami. Vďaka nej budú bioplasty dostupnejšie a ich cena nižšia. Predmety bežnej spotreby vyrobené z biodegradovateľných materiálov sa rozložia v priebehu týždňov na rozdiel od napríklad bežnej zubnej kefky, ktorá na to v súčasnosti potrebuje asi 500 rokov.

Podarilo sa im už dokonca nadviazať spoluprácu s poprednými vedcami v oblasti materiálovej vedy, s ktorými budú túto surovinu testovať v pilotnej fáze projektu. Bioplasty čoraz viac nahrádzajú tradičné plasty. Sú rozložiteľné kompostovaním a na ich výrobu nie je potrebná ropa. Záujem výrobcov o ne je veľký, ich produkcia však výrazne zaostáva. Riešenie tímu Haloplastics sa v súčasnosti nachádza vo fáze výskumu a vývoja.

“Výhru sme vôbec nečakali, všetky projekty boli super. Finančná odmena nám pomôže s rozbehom prvých experimentov v laboratóriu,” povedala analytická chemička Zuzka Hucsková po odovzdaní ceny.

Foto: Samuel Sedliak

Ekologická náhrada polystyrénu

Tím Golden Delicious predstavil produkt FROAMY (from fruit to foam), biotech výplňový/obalový materiál za konkurenčnú cenu, ktorý je plnohodnotnou a kompostovateľnou alternatívou polystyrénu. Obchody ním môžu komunikovať svojim klientom environmentálnu uvedomelosť cez unikátny personalizovaný dizajn fixačných teliesok.

FROAMY je určený pre eko-uvedomelé spoločnosti, ktorým záleží na pôvode a povahe materiálu, ktorý zasielajú spolu s tovarom svojim spotrebiteľom. Riešením tohto problému je ekologická kompostovateľná biotech alternatíva polystyrénu, celulózová pena - FROAMY.

Myšlienka vzniku tohto produktu je v súlade s Európskou stratégiou pre plasty v cirkulárnej ekonomike, na základe ktorej by do roku 2030 mali byť plastové obaly opakovane použiteľné či recyklovateľné, čo vyvoláva tlak na prechod na eko obaly. Riešenie tímu Golden Delicous sú v súčasnosti vo fáze výskumu a vývoja.

Kávový grunt ako alternatívne hnojivo

Podľa štatistík sa každý rok vyprodukujú cca 2 miliardy ton tuhého kávového odpadu a takmer 40 % tohto odpadu končí na skládkach, kde z neho vznikajú škodlivé emisie skleníkových plynov. Kávový odpad je pritom vzácnym zdrojom výživných látok. 

Foto: Samuel Sedliak

Tím mladých vedátorov Coffant sa rozhodol využiť tento materiál ako alternatívne hnojivo, resp. výživový doplnok do pôdy, založený na recyklovanom organickom odpade. Zlepší kvalitu, štruktúru, prievzdušnosť pôdy a poskytne vhodné prostredie pre rast plodín.

Využívaním alternatívnych hnojív vo forme tohto produktu chce tím Coffant prispieť k zníženiu masívneho používania syntetických hnojív. V súčasnosti má tím hotový prototyp a chystá sa na fázu registrácie, certifikácie a komercionalizácie produktu. Zaujímavosťou tiež je, že autori tohto riešenia majú na výrobu svojho produktu vlastnú tajnú receptúru.

Riešenie pre narastajúci problém plytvania vodnými zdrojmi

Podľa údajov z roku 2021 odhadom 2,2 miliardy ľudí na celom svete nemá prístup k bezpečnej pitnej vode. Pri výrobe 1 l bioetanolu z kukurice alebo 1 l piva sa štandardne spotrebuje až 3-7 l vody. Prístup k čistej, nezávadnej vode je narastajúcim environmentálnym problémom.

Tím Green Alga ponúka ako riešenie cirkulárny systém zabezpečujúci čistenie odpadovej vody z priemyslu s možnosťou jej opätovného použitia. Momentálne sa nachádza vo fáze prieskumu trhu. Mikroriasy degradujú dusičnany a fosforečnany z odpadovej vody. Simultánne v procese čistenia vody vzniká mikrobiálna biomasa s potencionálnym využitím ako biopalivo či bio hnojivo. 

Na pódiu vystúpil a všetkých začínajúcich podnikavcov a vedátorov povzbudil aj zakladateľ biotechnologického startupu Mewery zameraného na syntetické mäso Roman Lauš. “Projekty boli na európskej úrovni, tímy by sa mohli s nimi kľudne vydať aj na najprestížnejšie európske inovačné súťaže,” zhodnotila porotkyňa a zakladateľka spoločnosti Pipette and Chart Liliana Unachukwu.

Všetky tímy a nápady vznikli priamo v inkubátore Lifbee Academy, ktorý ako vzdelávací a inkubačný program funguje na základe širokej podpory z oblasti súkromnej sféry. “Inovatívne spoločnosti si čoraz viac uvedomujú dôležitosť programov ako je Lifbee Academy a ich podpory, pretože práve tá je nevyhnutná na to, aby sa nápady, ktoré vzniknú, pretavili aj do praxe,” vysvetlila zakladateľka Lifbee Academy Simona Held Veselá.

O organizácii

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu.

ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Zdroj: www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma

OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.
Mohlo by vás zaujímať

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

Hra je určená pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI - PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania.

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Drobné plastové čiastočky sa vyskytujú aj na najodľahlejších miestach na planéte, konzumujeme ich v potravinách a vdychujeme zo vzduchu. Doposiaľ však nemáme jednoznačné závery o tom, či negatívne vplývajú na ľudské zdravie a fungovanie ekosystémov.

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Zákonu vyčíta najmä ustanovenia týkajúce sa práv verejnosti v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.