NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na webinár: Verejná správa na ceste k udržateľnosti

SAŽP spolu s MŽP SR pozývajú na odborný webinár, ktorý bude realizovaný prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Pozvánka na webinár: Verejná správa na ceste k udržateľnosti

Foto: Odpady-portal.sk

Webinár predstaví prostredníctvom dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky spôsoby, ktorými je možné vykročiť udržateľným smerom v rámci svojej organizácie/inštitúcie a tým prispieť k budovaniu udržateľnej a ekologickej krajiny pre súčasné ako i budúce generácie.

Poskytne informácie o novinkách v oblasti zeleného verejného obstarávania v SR, zameria sa na podporu spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti vo verejnej a súkromnej sfére a poskytne tiež príklady dobrej praxe. Cieľom webinára je aj snaha o vytvorenie priestoru na diskusiu za účelom výmeny informácií a skúseností v danej oblasti.


Termín a miesto konania

 • 10. mája 2023 (streda)
 • On-line podujatie (cez aplkáciu MS TEAMS)

Tematické oblasti

 • význam dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v prepojení na udržateľnú spotrebu a výrobu (zelené verejné obstarávanie, EMAS, environmentálne označovanie produktov)
 • strategický a koncepčný rámec pre zelené verejné obstarávanie na Slovensku
 • zelené verejné obstarávanie – novinky, praktické návody uplatňovania, metodiky, monitorovanie
 • podpora spoločenskej zodpovednosti firiem, inštitúcií a verejnej správy
 • príklady dobrej praxe

Program podujatia

08.45 - 09.00 h. Prihlasovanie do aplikácie

09.00 - 09.10 h. Otvorenie webinára a úvodné informácie

09.10 - 09.30h.
Implementáciou dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky a zeleného verejného obstarávania k podpore obehového hospodárstva v Slovenskej republike | Mgr. Karin Kovácsová, Ministerstvo životného prostredia SR

09.30 - 09.55 h.
Udržateľnosť v oblasti dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky | Ing. Adriána Viteková, Slovenská agentúra životného prostredia

09.55 - 10.20 h.
Zelené verejné obstarávanie v SR | Mgr. Slavka Jurkovičová, Slovenská agentúra životného prostredia

10.20 - 10.45 h.
Novinky v zelenom verejnom obstarávaní | JUDr. Tomáš Slávik, Úrad pre verejné obstarávanie

10.45 - 11.10 h.
Zelené obstarávanie mesta Bratislava | Mgr. Michal Garaj, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

11.10 - 11.30 h. Prestávka

11.30 - 11.55 h.
Zelené a cirkulárne verejné obstarávanie ako nástroj udržateľnosti | Ing. Veronika Hagovská, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN)

11.55 - 12.20 h.
Role CENIA v podpoře společenské odpovědnosti a udržitelnosti pro soukromou i veřejnou sféru | Ing. Jarmila Cikánková, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

12.20 - 12.45 h.
Prezidentská zelená pečať - projekt na podporu udržateľnej obnovy verejných budov | Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenská rada pre zelené budovy

12.45 - 13.00 h. Diskusia a záver webinára


Organizačné pokyny

 • Stiahnite si pozvánku na podujatie.
 • Účasť na online informačnom webinári je bezplatná. Prihláseným účastníkom budú zaslané inštrukcie k pripojeniu.
 • Registrácia: cez registračný formulár
 • Kontakt:
  Mgr. Dominika Lorencová
  e-mail: dominika.lorencova@sazp.sk
  tel.: +421 905 887 357

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

OZV ENVI - PAK opäť ocenili značkou kvality Superbrands

OZV ENVI - PAK opäť ocenili značkou kvality Superbrands

Prestížnu cenu Business Superbrands Slovakia udeľujú už viac ako desaťročie.

Čo priniesol prvý slovenský Circular Summit

Čo priniesol prvý slovenský Circular Summit

Záujem o cirkulárnu ekonomiku na Slovensku je ohromný. Dôkazom je viac, ako 400 prihlásených na prvý Circular Summit, ktorý sa konal 15. 2. 2024 v Bratislave.

Monitoring odpadového hospodárstva | 26. - 29. 2. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 26. - 29. 2. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.