Pozvánka na webinár: Verejná správa na ceste k udržateľnosti | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na webinár: Verejná správa na ceste k udržateľnosti

SAŽP spolu s MŽP SR pozývajú na odborný webinár, ktorý bude realizovaný prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Pozvánka na webinár: Verejná správa na ceste k udržateľnosti

Foto: Odpady-portal.sk

Webinár predstaví prostredníctvom dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky spôsoby, ktorými je možné vykročiť udržateľným smerom v rámci svojej organizácie/inštitúcie a tým prispieť k budovaniu udržateľnej a ekologickej krajiny pre súčasné ako i budúce generácie.

Poskytne informácie o novinkách v oblasti zeleného verejného obstarávania v SR, zameria sa na podporu spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti vo verejnej a súkromnej sfére a poskytne tiež príklady dobrej praxe. Cieľom webinára je aj snaha o vytvorenie priestoru na diskusiu za účelom výmeny informácií a skúseností v danej oblasti.


Termín a miesto konania

 • 10. mája 2023 (streda)
 • On-line podujatie (cez aplkáciu MS TEAMS)

Tematické oblasti

 • význam dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v prepojení na udržateľnú spotrebu a výrobu (zelené verejné obstarávanie, EMAS, environmentálne označovanie produktov)
 • strategický a koncepčný rámec pre zelené verejné obstarávanie na Slovensku
 • zelené verejné obstarávanie – novinky, praktické návody uplatňovania, metodiky, monitorovanie
 • podpora spoločenskej zodpovednosti firiem, inštitúcií a verejnej správy
 • príklady dobrej praxe

Program podujatia

08.45 - 09.00 h. Prihlasovanie do aplikácie

09.00 - 09.10 h. Otvorenie webinára a úvodné informácie

09.10 - 09.30h.
Implementáciou dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky a zeleného verejného obstarávania k podpore obehového hospodárstva v Slovenskej republike | Mgr. Karin Kovácsová, Ministerstvo životného prostredia SR

09.30 - 09.55 h.
Udržateľnosť v oblasti dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky | Ing. Adriána Viteková, Slovenská agentúra životného prostredia

09.55 - 10.20 h.
Zelené verejné obstarávanie v SR | Mgr. Slavka Jurkovičová, Slovenská agentúra životného prostredia

10.20 - 10.45 h.
Novinky v zelenom verejnom obstarávaní | JUDr. Tomáš Slávik, Úrad pre verejné obstarávanie

10.45 - 11.10 h.
Zelené obstarávanie mesta Bratislava | Mgr. Michal Garaj, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

11.10 - 11.30 h. Prestávka

11.30 - 11.55 h.
Zelené a cirkulárne verejné obstarávanie ako nástroj udržateľnosti | Ing. Veronika Hagovská, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN)

11.55 - 12.20 h.
Role CENIA v podpoře společenské odpovědnosti a udržitelnosti pro soukromou i veřejnou sféru | Ing. Jarmila Cikánková, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

12.20 - 12.45 h.
Prezidentská zelená pečať - projekt na podporu udržateľnej obnovy verejných budov | Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenská rada pre zelené budovy

12.45 - 13.00 h. Diskusia a záver webinára


Organizačné pokyny

 • Stiahnite si pozvánku na podujatie.
 • Účasť na online informačnom webinári je bezplatná. Prihláseným účastníkom budú zaslané inštrukcie k pripojeniu.
 • Registrácia: cez registračný formulár
 • Kontakt:
  Mgr. Dominika Lorencová
  e-mail: dominika.lorencova@sazp.sk
  tel.: +421 905 887 357

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. - 31. 5. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. - 31. 5. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Služobný úrad MŽP SR povedie nová generálna tajomníčka

Služobný úrad MŽP SR povedie nová generálna tajomníčka

Vláda z funkcie odvolala Dašu Turbovú a prijala personálny návrh nového ministra.

Namiesto jednorazových recyklovateľné obaly? Zdražie doručovanie zásielok aj donáška jedla, ukazuje štúdia

Namiesto jednorazových recyklovateľné obaly? Zdražie doručovanie zásielok aj donáška jedla, ukazuje štúdia

Analýza hodnotí vplyv novej smernice o obaloch na trh zásielkových služieb a donášky jedla.