Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Foto: Ekos Plus

Hlavným cieľom konferencie zo série podujatí e+ je výmena aktuálnych informácií v oblasti klimaticko - energetickej politiky EÚ a SR, prehľadu finančných nástrojov na zmenu klímu, aktuálnej situácie na trhu s emisnými kvótami a v neposlednom rade aj výmena skúseností priemyslu pri príprave a zavádzaní dekarbonizačných riešení do praxe.

Termín a miesto konania

 • 12. - 13. októbra 2023 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Park Inn by Radisson Danube, Bratislava

Témy konferencie

 • Aktuálna klimaticko-energetická situácia
 • Uhlíkový greenwashing
 • Uhlíkové clo
 • Cesta k uhlíkovej neutralite
 • Dekarbonizačné projekty
 • Praktický workshop

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online formou.


Program konferencie

12. 10. 2023 štvrtok

8.00 h.
Registrácia účastníkov
9.00 h.
Otvorenie konferencie s privítaním: Milan Chrenko, minister životného prostredia SR a Martin Kovačič, konateľ EKOS PLUS s.r.o.

9.20 - 10.45 h.
BLOK 1
Moderuje Martin Kovačič

9.20 h.
Cesta k uhlíkovej neutralite v súvislostiach z pohľadu overovateľa
| Alena Popovičová, expertka a akreditovaná overovateľka, ARPenviro spol. s r. o.

9.50 h.
Uhlíkový greenwashing
| Peter Šimurka, Nezávislá environmentálna konzultačná agentúra s.r.o.

10.15 h.
Komplexná ESG stratégia založená na dátach
| Gabriela Bizoňová, expertka na ESC, Československá obchodná banka, a.s.

10.45 h.
Prestávka

11.05 - 12.05 h.
BLOK 2
Moderuje Peter Šimurka

11.05 h.
Udržateľnosť v dodávateľskom reťazci
| Annamária Tóthová, advokátka, Eversheds Sutherland advokátska kancelária s.r.o.

11.25 h.
Vývoj na trhu EU ETS
| Patrik Petrášek, Senior Corporate Trader, Vertis Environmental Finance

11.50 h.
Modernizačný fond: Aktuálny stav a nové vízie
| Peter Person, vedúci oddelenia pre programy Modernizačného fondu, Environmentálny fond

12.05 h.
Obedná prestávka

13.00 - 15.00 h.
BLOK 3

Moderuje Peter Šimurka

13.00 h.
Aktuálna klimaticko-energetická politika EÚ a SR
| Milan Zvara, generálny riaditeľ Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, MŽP SR

14.00 h.
Vplyv rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na životné prostredie
| Dávid Tišťan, poverený vedúci oddelenia verejnej dopravy, Banskobystrický samosprávny kraj

14.30 h.
Finančné nástroje na zmenu klímy
| Milan Zvara, generálny riaditeľ Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, MŽP SR

15.00 h.
Prestávka

15.30 - 17.00 h.
BLOK 4

Moderuje Martin Kovačič

Diskusný panel: Dekarbonizačné projekty v priemysle - prínosy vs. problémy pri ich implementácii

15.30 h.
Dekarbonizačné projekty - príklady z praxe z veľkých priemyselných prevádzok
| Peter Šimurka, Nezávislá environmentálna konzultačná agentúra s.r.o.

Diskusia - pozvaní hostia:

 • Milan Chrenko, minister životného prostredia SR
 • Branislav Sušila štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
 • Alexander Matušek, prezident ZAP SR a viceprezident APZD

17.00 h.
Záver programu 1. dňa
Čaša vína

ASEKOL


13. 10. 2023 piatok

9.00 - 13.00 h.
BLOK 1 | Strategické riadenia s podporou dát o životnom prostredí

Praktický workshop - Strategické riadenia s podporou dát o životnom prostredí

Lektorky:

 • Alena Popovičová, expertka a akreditovaná overovateľka, ARPenviro spol. s r.o.
 • Michaela Hletková Ploszeková, špecialistka na environmentálnu stratégiu, Zväz automobilového priemyslu SR, 

9.00 h.
Základné požiadavky Green Deal - prehľad a súvislosti jednotlivých stratégií, akčných balíkov a dokumentov

Green Deal (Zelená dohoda) je veľmi často vnímaná úzko - iba ako zameranie na dekarbonizáciu a CO2 neutralitu. V skutočnosti je téma oveľa širšia a téma znižovania emisií CO2 je iba jedným z jej prvkov. Na úspešnú implementáciu už nebude dostatočné plniť požiadavky legislatívy SR, ale tento rámec sa rozširuje aj na témy environmentálnej stratégie cez postupné zvyšovanie požiadaviek na podávanie správ o ukazovateľoch udržateľnosti podľa štandardov ESG (Environment Social Governance) ako nepriame pokračovanie CSR (Corporate social responsibility) až po dekarbonizačné ciele.

Ako to ale uchopiť, zorientovať sa a kde začať?
Čo ak nemám žiadne dáta k dispozícii?
Aké dáta potrebujem?
Aké sú štandardy?
Na základe čoho viem navrhnúť environmentálnu stratégiu spoločnosti?

9.45 h.
Prestávka

10.00 h.
Praktická časť - ako navrhnúť základný monitoring dát a environmentálnu stratégiu pre organizácie bez ohľadu na ich veľkosť

V praktickej časti sa účastníci oboznámia o dátach, ktoré majú aktuálne k dispozícii (na základe aktuálne platných legislatívnych požiadaviek v SR), odkiaľ ich získajú a ako je z týchto dát navrhnúť základný monitoring dát a environmentálnu stratégie spoločnosti bez ohľadu na veľkosť.

Účastníci budú paralelne s prednášajúcim spracovávať vlastné dáta (po registrácii na 2.deň konferencie dostanú excelový template pre prípravu vlastných dát aj s pomôckou odkiaľ tieto dáta vo vlastnej spoločnosti získať).

13.00 h.
Obed + Záver konferencie


Registrácia na konferenciu tu.
Program konferencie tu.
Informácie o organizátorovi: tu.

Termín podania prihlášok: do 9. 10. 2023 (prezenčne), 11. 10. 2023 (online)

Kontakt a informácie:

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatiaMohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X