NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023

APEL 2022 | Foto: EkosPlus

Program konferencie zo série e+ už tradične zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2023, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch Ministerstva životného prostredia SR na rok 2024.

Cieľom podujatia je zorganizovať diskusiu o ďalšom nastavení stavebnej legislatívy, IPKZ a EIA na úrovni vedenia ministerstiev životného prostredia a dopravy SR.

Konferencia zároveň tento rok v spolupráci s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR prináša workshop k novej stavebnej legislatíve, spojený s prípadovými štúdiami a veľkorysým priestorom na otázky a odpovede.


Termín a miesto konania

 • 7. decembra 2023 /štvrtok/
 • Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Konferencia s workshopom sa uskutoční prezenčne a zároveň bude vysielaná online.


Tematické okruhy

 • Predpokladaný legislatívny vývoj na rok 2024
 • Voda / Odpady/ EIA / Energetika
 • Ovzdušie
 • Reforma stavebnej legislatívy IPKZ a EIA
 • Diskusný panel


Program konferencie

Moderátori konferencie:

 • Martin Kovačič, konateľ, zástupca organizátora EKOS PLUS s.r.o.
 • Peter Šimurka, konateľ, Nezávislá environmentálna konzultačná agentúra, s.r.o.

9.00 h.
Otvorenie konferencie APEL 2023 | Tomáš Taraba, minister životného prostredia SR

BLOK I. Aktuálna enviro legislatíva SR

9.30 h.
Zmeny v právnych predpisoch v oblasti ochrany vôd, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov, energetiky a ďalších v roku 2023 | Veronika Gerotto Bilková, právny konzultant EKOS PLUS s.r.o.

10.00 h.
Legislatívne zámery Ministerstva životného prostredia SR na rok 2024 | Janette Smažáková, riaditeľka odboru legislatívy, Ministerstvo životného prostredia SR

10.35 h.
Prestávka

10.55 h.
Povoľovacie procesy stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia | Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR

12.00 h.
Obed

BLOK II. Reforma stavebnej legislatívy, IPKZ a EIA

13.00 h.
Reforma stavebnej legislatívy, IPKZ a EIA - úvod do problematiky | Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR / Slavomíra Salajová, externá spolupracovníčka pre oblasť legislatívy, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

14.00 h.
Reforma stavebnej legislatívy, IPKZ a EIA - pohľad SIŽP
| Daša Šuleková, vedúca oddelenia Plánu obnovy, Slovenská inšpekcia životného prostredia

14.30 h.
Prestávka

15.00 h.
Diskusný panel | Reforma reformy: Aké sú zámery novej vlády v oblasti stavebného povoľovania, IPKZ a EIA?

Pozvaní hostia:

 • Katarína Jankovičová, generálna riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredia, MŽP SR
 • Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania, ÚÚVP SR
 • zástupca Ministerstva dopravy SR
 • zástupca prevádzkovateľov

16.30 h.
Záver konferencie / čaša vína

Zmena programu vyhradená


Kontakt na organizátora:


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X