NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023

APEL 2022 | Foto: EkosPlus

Program konferencie zo série e+ už tradične zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2023, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch Ministerstva životného prostredia SR na rok 2024.

Cieľom podujatia je zorganizovať diskusiu o ďalšom nastavení stavebnej legislatívy, IPKZ a EIA na úrovni vedenia ministerstiev životného prostredia a dopravy SR.

Konferencia zároveň tento rok v spolupráci s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR prináša workshop k novej stavebnej legislatíve, spojený s prípadovými štúdiami a veľkorysým priestorom na otázky a odpovede.


Termín a miesto konania

 • 7. decembra 2023 /štvrtok/
 • Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Konferencia s workshopom sa uskutoční prezenčne a zároveň bude vysielaná online.


Tematické okruhy

 • Predpokladaný legislatívny vývoj na rok 2024
 • Voda / Odpady/ EIA / Energetika
 • Ovzdušie
 • Reforma stavebnej legislatívy IPKZ a EIA
 • Diskusný panel


Program konferencie

Moderátori konferencie:

 • Martin Kovačič, konateľ, zástupca organizátora EKOS PLUS s.r.o.
 • Peter Šimurka, konateľ, Nezávislá environmentálna konzultačná agentúra, s.r.o.

9.00 h.
Otvorenie konferencie APEL 2023 | Tomáš Taraba, minister životného prostredia SR

BLOK I. Aktuálna enviro legislatíva SR

9.30 h.
Zmeny v právnych predpisoch v oblasti ochrany vôd, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov, energetiky a ďalších v roku 2023 | Veronika Gerotto Bilková, právny konzultant EKOS PLUS s.r.o.

10.00 h.
Legislatívne zámery Ministerstva životného prostredia SR na rok 2024 | Janette Smažáková, riaditeľka odboru legislatívy, Ministerstvo životného prostredia SR

10.35 h.
Prestávka

10.55 h.
Povoľovacie procesy stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia | Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR

12.00 h.
Obed

BLOK II. Reforma stavebnej legislatívy, IPKZ a EIA

13.00 h.
Reforma stavebnej legislatívy, IPKZ a EIA - úvod do problematiky | Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR / Slavomíra Salajová, externá spolupracovníčka pre oblasť legislatívy, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

14.00 h.
Reforma stavebnej legislatívy, IPKZ a EIA - pohľad SIŽP
| Daša Šuleková, vedúca oddelenia Plánu obnovy, Slovenská inšpekcia životného prostredia

14.30 h.
Prestávka

15.00 h.
Diskusný panel | Reforma reformy: Aké sú zámery novej vlády v oblasti stavebného povoľovania, IPKZ a EIA?

Pozvaní hostia:

 • Katarína Jankovičová, generálna riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredia, MŽP SR
 • Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania, ÚÚVP SR
 • zástupca Ministerstva dopravy SR
 • zástupca prevádzkovateľov

16.30 h.
Záver konferencie / čaša vína

Zmena programu vyhradená


Kontakt na organizátora:


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Vo vybavení by nemal chýbať ani lis, ktorý zmenší objem odpadu. Myslieť treba aj na špeciálne nádoby a záchytné vane pre nebezpečné látky.