NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Ľubica Vargová

Ľubica Vargová / Foto: Odpady-portal.sk

  • Publicistika |  12.02.2024 |  Radovan Potočár, Radovan Kazda

Vzdelávanie spotrebiteľov je kľúčové, pretože čím lepšie ľudia triedia, tým nižší môžu mať poplatok za zmesový odpad. Treba však myslieť aj na výrobcov, pretože v ich rukách je dizajn výrobkov, konštatuje v rozhovore pre Odpady-portal.sk environmentálna špecialistka organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK Ľubica Vargová.

Okrem iného sme sa pýtali:

  • prečo sa NATUR-PACK pustil do vzdelávania výrobcov,
  • ako vzdelávacie aktivity fungujú,
  • ako je to so vzdelávacím obsahom pre samosprávy,
  • čo pri vzdelávaní funguje najlepšie.

Jednou zo zákonných povinností OZV je vzdelávanie. Ako k nej pristupuje NATUR-PACK?

Rozdelila by som to na dve časti. Máme povinnosť vzdelávať širokú verejnosť, hlavne v oblasti predchádzania vzniku odpadov a v oblasti triedenia. Ale my sme sa popri tomto povinnom vzdelávaní rozhodli poskytovať vzdelávací obsah aj pre výrobcov, pretože práve výrobcovia sú pôvodcovia obalov a neskôr odpadov.

Práve výrobcovia majú povinnosť postarať sa o celý životný cyklus svojich produktov, z ktorých sa napokon stáva odpad. Hoci vzdelávanie nám v tomto prípade zákon neprikazuje, my v tom vidíme veľký zmysel a preto sme sa do toho pustili.

Agenda, ktorú musia výrobcovia v oblasti obalov a obehového hospodárstva riešiť, je veľmi široká. Čoho sa týka vzdelávanie, ktoré im poskytujete?

Výrobcov sa snažíme motivačne viesť k tomu, aby vyrábali také obaly a také výrobky, ktoré budú neskôr dobre triediteľné a recyklovateľné. V ideálnom prípade opakovane použiteľné.

Využívame na to najmä príklady dobrej praxe, aby sa výrobcovia mohli učiť jeden od druhého a zdieľať svoje skúsenosti. Chodíme napríklad k výrobcom, ktorí majú čo ukázať a motivujeme ich, aby sa pochválili, aká bola ich cesta k danému výrobku alebo obalu, ktorý je inovatívny. Napríklad tým, že je minimalizovaná veľkosť obalu, aby sa neprevážal vzduch a znižovala sa tak jeho celková uhlíková stopa. S takýmito výrobcami robíme rozhovory a tie potom prezentujeme.

Takto vieme ostatným výrobcom ukázať, že sa dá posunúť ďalej. Zároveň takto aj pomáhame propagovať výrobcov, s ktorými spolupracujeme. Ukážeme ich v peknom svetle, čo si vzhľadom na svoje výsledky zaslúžia. Zároveň aj širokú verejnosť motivujeme k tomu, aby si i bežní spotrebitelia všímali tieto prvky pri nakupovaní. Napokon je to práve konečný zákazník, ktorý sa musí v obchode rozhodnúť a bol by fajn, keby poznal aj pozadie daného obalu.

Akú odozvu vám dávajú výrobcovia? Ako reagujú tí, ktorým nazeráte do kuchyne a prezentujete ich a akú spätnú väzbu máte od výrobcov, ktorí následne tento obsah sledujú?

Snažíme sa vyberať také výrobky a riešenia, pri ktorých možno na prvý pohľad každému spotrebiteľovi nenapadne, že ide o ekologický obal. Často prezentujeme materiály, ktoré sú niečím zaujímavé, výrobcov, ktorí prešli už nejakú cestu a možno sa z nejakej cesty aj vrátili, ak vyskúšali napríklad papierové tašky a museli sa vrátiť k plastovým taškám, pretože zistili, že papierové nedržia. Aj toto je veľká skúsenosť a niečo, čo môže pomôcť ďalším výrobcom a povinným osobám.

Aby som ale odpovedala na otázku, výrobcovia majú vo všeobecnosti majú radosť, keď prídeme a máme záujem vedieť, aké je pozadie ich procesov a výrobkov. Prínosné je to zároveň i pre nás, pretože sa veľa naučíme, zistíme, ako to v praxi funguje. Vidieť prax je pre nás dôležité, nechceme robiť veci od stola a rozdávať rady len preto, že si niečo myslíme.

Foto: Odpady-portal.sk

Zatiaľ sme hovorili hlavne o obaloch a ich dizajne, ale okruh tém, ktoré riešite napríklad v rámci cyklu rozhovorov ROZHOVORmeSA, je oveľa širší. Podľa čoho vyberáte témy, ktorými sa budete venovať?

ROZHOVORmeSA sme začali vydávať v roku 2023 a len za vlaňajšok mal 70 000 zhliadnutí našich desiatich dielov. Považujem to teda za úspešný projekt.

Vyberáme si rôzne témy odpadového hospodárstva a cirkulárnej ekonomiky, čo sú veľmi komplexné oblasti. V prvom rade sa snažíme venovať tým témam, ktoré vieme, že prídu na slovenský trh a do slovenskej legislatívy. Zároveň sa pozeráme aj trochu vyššie, a to na európsku legislatívu. Voláme si odborníkov z rôznych oblastí, pretože my ako NATUR-PACK nemôžeme byť špecialistami na všetko.

Z tém, ktorým sme sa už venovali, by som rada upriamila pozornosť na opraviteľnosť, ktorá sa bude onedlho viac riešiť aj na slovenskej úrovni. Je to silná téma, ktorej osobne verím. Je dôležité, aby sa reálne presadzovala opraviteľnosť výrobkov aj opakovane použiteľné výrobky a aby bol potláčaný greenwashing.

Opraviteľnosť a ďalšie témy, ktoré riešime, napríklad textil, sú v podstate vždy otázky, ktoré sa môžu týkať aj našich klientov.

Venujete sa aj téme prechádzania vzniku odpadov?

Určite áno. Toto je téma, na ktorú treba myslieť už pri dizajne a výrobe obalu. Aj tu sa snažíme opierať hlavne o praktické skúsenosti výrobcov. Pre mnohých je perspektívnou cestou napríklad minimalizovať odrezkový odpad, respektíve, aby ho recyklovali a našli pre neho nejaké využitie.

Z hľadiska spotrebiteľského používania a širokej verejnosti sú zas cestou opakovane použiteľné obaly. Tu ale treba povedať, že limitujúcim faktorom je logistika a výrobcovia narážajú aj na hygienické štandardy.

Už sme hovorili o vzdelávaní, ktoré realizujete smerom k výrobcom a smerom k širokej verejnosti. Máte aj nejaké aktivity, ktoré nie sú verejné a zameriavate ich vyslovene na výrobcov a samosprávy, ktorí s vami spolupracujú?

Medzi takéto aktivity patrí napríklad rubrika poradenské okienko, ktorá je iba pre našich klientov. Ide o rubriku, kde riešime ich špecifické problémy. Komplikácie spojené napríklad s vykazovaním či evidenciou. Je to niečo nad rámec toho, čo robiť musíme, bonus, ktorý sa snažíme výrobcom ponúknuť.

Toto poskytujeme výhradne pre svojich klientov aj preto, že keby sme takéto poradenské okienko spravili pre všetkých, ktorí majú záujem, riešené otázky by už nemuseli byť také relevantné. Naši klienti toho majú predsa len mnoho spoločného a tým pádom je aj prínos rubriky oveľa väčší.

Foto: Odpady-portal.sk

A čo samosprávy? Poskytujete nejaké vzdelávanie alebo poradenstvo aj pre mestá a obce?

Pre ne sme vytvorili špeciálnu podstránku s praktickými tipmi, ako zlepšiť triedenie odpadu. Pre obyvateľov obcí vytvárame aj množstvo vzdelávacích materiálov, ktoré si môže obec stiahnuť a použiť ich akokoľvek uzná za vhodné, či už do vývesnej skrinky alebo do škôl či na miestne úrady.

Vzdelávanie obyvateľov je kľúčové, pretože čím lepšie ľudia triedia, tým nižší môžu mať poplatok za zmesový odpad. Je v záujme každého obyvateľa, aby lepšie triedil, aby mal lepšie výsledky a potom aby menej platil.

Foriem vzdelávania, osvety a komunikácie, ktoré používate je množstvo. Ktoré kanály sa vám osvedčili najlepšie a ako sa vyvíja trend?

Z môjho subjektívneho pohľadu majú ľudia veľmi radi, keď k nim prídeme. Ak sa osobne stretneme, ak im dáme konkrétny príklad. My environmentalisti napríklad máme vzorky odpadov, ktoré so sebou nosievame práve na takéto stretnutia a ľudia veľmi radi vidia napríklad ak im ukážeme a vysvetlíme, že z čoho sa skladá kompozitný materiál. Je to príležitosť, aby si mohli odpad „ohmatať“ a aby si odniesli skúsenosť, ktorá im potom doma reálne pomôže pri rozhodovaní, ako triediť odpad.

Obaly sa neustále vyvíjajú, osveta má veľký zmysel. Ak sa aj dnes niečo nedá vytriediť a musí to ísť do zmesového odpadu, už zajtra sa to možno bude dať recyklovať. Preto je potrebné jednotlivé odpady triediť čo najlepšie.OZV NATUR-PACK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X