NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Na sanácie envirozáťazí si ministerstvo vyčlenilo 21 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia včera vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027.

Na sanácie envirozáťazí si ministerstvo vyčlenilo 21 miliónov eur

Foto: Depositphotos

Oprávneným žiadateľom je výlučne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Jedenásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží druhej fázy projektov, pri ktorých prechádza povinnosť sanácie na štát a ktorých prvá fáza bola podporená z finančných prostriedkov OP KŽP v programovom období 2014 – 2020. Na tento účel je vo výzve alokovaných vyše 21 miliónov eur.

Celková výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve za zdroj EÚ (Kohézny fond) je 21 129 655 eur.

Oprávneným územím, na ktorom bude realizovaná druhá fáza projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je územie Bratislavského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.

Úplné znenie výzvy na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídle www.itms2014.sk.Mohlo by vás zaujímať

Zväz odpadového priemyslu sa rozrástol o nových členov

Zväz odpadového priemyslu sa rozrástol o nových členov

Rady organizácie rozšírili dve spoločnosti.

Ministerstvo vykúpilo pozemky pri skládke. Dve firmy zinkasujú 113-tisíc eur

Ministerstvo vykúpilo pozemky pri skládke. Dve firmy zinkasujú 113-tisíc eur

Minister viní svojho predchodcu, že rezort pozemky nevyvlastnil.

Slovensko na Deň Zeme spoznáva tohtoročných víťazov enviro ocenenia Atlas

Slovensko na Deň Zeme spoznáva tohtoročných víťazov enviro ocenenia Atlas

Ochrana zdrojov pitnej vody, návrat vzácnych druhov vtákov či menej odpadu pri online nákupoch – Nadácia VÚB rozdala enviroceny Atlas.