Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Slovensko na Deň Zeme spoznáva tohtoročných víťazov enviro ocenenia Atlas

Ochrana zdrojov pitnej vody, návrat vzácnych druhov vtákov či menej odpadu pri online nákupoch – Nadácia VÚB rozdala enviroceny Atlas.

Slovensko na Deň Zeme spoznáva tohtoročných víťazov enviro ocenenia Atlas.

Startup Repetito z Púchova prináša na Slovensko myšlienku znovupoužiteľných vratných obalov pre online predaj a nakupovanie | Foto: Nadácia VÚB

  • Aktuality |  22.04.2024 |  TS VÚB | redakcia

Verejné uznanie za mimoriadne výsledky v ochrane prírody počas minulého roka získalo spolu šesť najvýraznejších projektov. O víťazoch v piatich kategóriách ocenenia a výbere držiteľa Ceny poroty rozhodli enviro experti. Ocenené organizácie si zároveň odnášajú finančné odmeny od Nadácie VÚB v celkovej výške 60-tisíc eur pre udržanie svojej záslužnej práce do budúcnosti.

Príbehy víťazov aj ostatných finalistov približuje verejnosti špeciálny dokumentárny film. Atlas predstavuje jednu z najväčších iniciatív komplexného oceňovania individuálnych projektov z neziskovej, verejnej aj súkromnej sféry na Slovensku, ktorých poslaním je chrániť prírodu a presadzovať princípy trvalej udržateľnosti.

Do 4. ročníka enviroceny, ktorú organizuje Nadácia VÚB, sa svojimi projektmi zapojilo 119 organizácií.

Zárukou objektívneho a odborného hodnotenia všetkých projektov je tím porotcov a porotkýň, ktorý tento rok tvorili:

  • Peter Medveď, environmentalista a riaditeľ Nadácie Ekopolis
  • Andrej Špánik, zakladateľ platformy pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia
  • Petra Csefalvayová, expertka na koncepty a projekty cirkulárnej ekonomiky z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
  • Erik Mihalko, šéfredaktor odborného média Green magazine
  • Silvia Szabóová, riaditeľka organizácie SOSNA, zameranej na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktorá získala jedno z vlaňajších ocenení.

Tí v prvom kole vybrali 3 finalistov pre každú z 5 kategórií ocenenia a následne rozhodli o víťazoch.

Víťazi cien Atlas za rok 2023

V kategórii Ochrana prírody Slovenska si cenu odnáša organizácia SOS BirdLife Slovensko za projekt obnovy biotopov na lúke Ostrovik, ktorá je súčasťou jednej z najvýznamnejších ornitologických lokalít u nás – Senianskych rybníkov. Vďaka úsiliu ochranárov sa tu darí vytvárať podmienky pre návrat vzácnych druhov vtákov.

Vďaka úsiliu ochranárov sa na Senianskych rybníkoch darí vytvárať podmienky pre návrat vzácnych druhov vtákov | Foto: Nadácia VÚB

„V tejto kategórii bola napriek veľkému počtu výborných nominácií jasná zhoda. Ostrovik je jedným z najkrajších zákutí Chráneného vtáčieho územia neďaleko Michaloviec. Spoločnosti BirdLife sa na tomto cennom území podarilo dosiahnuť to, čo tento kraj rybníkov a lúk, plný života potrebuje – napodobniť režim v minulosti bežných pravidelných záplav a zabezpečiť tradičné obhospodarovanie lúk, dosiahnuť spoluprácu všetkých zainteresovaných strán a sprístupniť túto lokalitu verejnosti atraktívnym ale zároveň šetrným spôsobom,“ uviedol v mene poroty Peter Medveď.

Spomedzi projektov v kategórii Zlepšovanie životného prostredia putuje cena Atlas do OZ Zachráňme hrady. Toto združenie, ktoré spája iniciatívy pôsobiace na 36 slovenských hradoch, prišlo s inovatívnym konceptom obnovy hradných ruín. Ten vznikol pôvodne na hrade Plaveč.

Za OZ Zachráňme hrady si prevzal cenu manažér inovatívneho projektu obnovy hradných ruín Martin Sárossy | Foto: Nadácia VÚB

„Projekt Biohrad sa stal zaslúžene víťazom kategórie. Je to inovatívny koncept na princípe rovnocennosti ochrany prírody a ochrany kultúrnej pamiatky – popri konzervácii múrov hradnej zrúcaniny zachováva v maximálnej možnej miere aj biodiverzitu. Takýto koncept je nielen potrebný, ale i replikovateľný a je možné realizovať ho na desiatkach hradov a zámkov po celom Slovensku,“ vyzdvihol význam projektu porotca Erik Mihalko.

V kategórii Osveta zvíťazila nezisková organizácia Za našu vodu, ktorá spája odborníkov, chemikov, ekológov a aktivistov z rôznych oblastí s cieľom bojovať proti znečisťovaniu zdrojov pitnej vody ako najvyššieho verejného záujmu. S týmto zámerom realizuje ekovýchovné aktivity na školách, komunitné a rodinné akcie ako aj komunikáciu s inštitúciami.

V kategórii Osveta zvíťazila organizácia Za našu vodu, ktorá spája odborníkov, chemikov, ekológov a aktivistov s cieľom bojovať proti znečisťovaniu zdrojov pitnej vody | Foto: Nadácia VÚB

„Ocenenie získava projekt, ktorý spojil komunity, rodiny, verejnú správu a firmy tak, aby spoločne smerovali k jednému - ochrane pitnej vody na Žitnom ostrove. Organizácia ide príkladom, ktorým sa dá inšpirovať aj v ostatných regiónoch na celom Slovensku,“ hovorí Silvia Szabóová.

Ocenenie Atlas zahŕňa aj kategóriu Eko startupy, ktorej víťazom sa stal startup Repetito z Púchova. Ten prináša na Slovensko znovupoužiteľné vratné obaly pre online predaj a nakupovanie, ktoré výrazne redukujú uhlíkovú stopu a množstvo odpadu, ktoré toto odvetvie obchodu ročne produkuje. Porotca Andrej Špánik hodnotí projekt nasledovne:

„Repetito je excelentným príkladom, kde sa technologická inovácia v podobe vratných obalov z polypropylénových modulárnych hárkov snúbi s biznisovým „drajvom“ a odhodlaním tieto cirkulárne obalové riešenia od spoločnosti Corplex umiestňovať na trh. Spojenie značiek Corplex ako nositeľa idey a vlastníka technológie a Repetito ako inovatívneho obchodníka s cirkulárnym biznis modelom môže byť skvelou ukážkou tzv. priemyselnej symbiózy a tvorby cirkulárnej ekonomiky v jej samotnej podstate.“

Cenu za Zelené podnikanie získala Stredná odborná škola Pribeník. Inštitúcia v obci v okrese Trebišov, ktorá vychováva žiakov pre prax v agrotechnických odboroch prišla s projektom, ktorý vytvára funkčný model vzorovej bio farmy pri využití systému agrokruh – t.j. rozdelenia plochy pôdy na obrábané kruhové parcely, medzi ktorými sú ekostabilizačné neobrábané zóny.

SOŠ Pribeník získala cenu Atlas za funkčný model vzorovej bio farmy a ekologického poľnohospodárstva pri využití systému agrokruh | Foto: Nadácia VÚB

„Cenu získal projekt, ktorý odkazuje na budúce generácie, budovanie odborných kapacít a prepojenie s podnikateľským zámerom už počas školy. Je veľmi dôležité modelovať systémy, ktoré privedú mladú generáciu k skúsenostiam a novým znalostiam práve v oblasti udržateľného podnikania. Zelené - udržateľné podnikanie nie je len o ochrane, je o spôsobe vytvárania hodnoty,“ vysvetľuje porotkyňa Petra Csefalvayová.

Cena poroty

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X