Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : Mária Sadloňová

Cenová regulácia triedeného zberu odporuje ústave, smernici aj zákonu, ukazuje právna analýza

28.04.2021

Cenová regulácia triedeného zberu odporuje ústave, smernici aj zákonu, ukazuje právna analýza

Advokátska kancelária Eversheds Sutherland posudzovala súlad minimálnej sadzby za triedený zber a zhodnotenie odpadov s európskou a slovenskou legislatívou.

Kto by mal kontrolovať zloženie zbernej nádoby?

15.04.2020

Kto by mal kontrolovať zloženie zbernej nádoby?

Zákon o odpadoch1 upravuje povinnosť triedenia komunálneho odpadu a sankcionuje nedodržanie tejto povinnosti. Avšak otázka, kto a akým spôsobom môže kontrolovať splnenie tejto povinnosti, nie je v zákone o odpadoch jednoznačne riešená. Článok vyšiel v aprílovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/04.

Nejasný koniec zmlúv s oprávnenými organizáciami

20.11.2015

Nejasný koniec zmlúv s oprávnenými organizáciami

Právny osud zmlúv s oprávnenými organizáciami po nadobudnutí účinnosti nového zákona o odpadoch. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2015/11.

Biologicky rozložiteľný odpad v novom zákone o odpadoch

12.08.2015

Biologicky rozložiteľný odpad v novom zákone o odpadoch

Nový zákon prináša aj zákaz skládkovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Text vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2015/07.

Zmeny v novom zákone o odpadoch pre kovový odpad

30.06.2015

Zmeny v novom zákone o odpadoch pre kovový odpad

Novinkami sú aj bezhotovostné platby, zrážková daň či povinné zhromažďovanie odpadu na sedem dní.