Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Články označené značkou : ENVI-GEOS Nitra

Skládka odpadov pri Nitre má navýšiť svoju kapacitu. Poznáme podrobnosti

20.10.2021

Skládka odpadov pri Nitre má navýšiť svoju kapacitu. Poznáme podrobnosti

Prevádzkovateľ skládky chce zvýšiť jej kapacitu približne o 15 %.

Ľuboš Kolárik: Dosiahli sme prvú métu

21.07.2015

Ľuboš Kolárik: Dosiahli sme prvú métu

S predsedom združenia Ľubošom Kolárikom sme sa zhovárali o prvých skúsenostiach s novým systémom nakladania s odpadmi v obciach. Rozhovor vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2015/07.

Ponitrianske združenie separuje po novom

21.07.2015

Ponitrianske združenie separuje po novom

Separovaný zber a zhodnocovanie bioodpadu sú už v prevádzke, v obciach dominuje spokojnosť. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2015/07.

Anketa. Návrh nového zákona o odpadoch

29.04.2014

Anketa. Návrh nového zákona o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh nového zákona o odpadoch. Odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva sme sa spýtali na to, či považujú nový zákon o odpadoch za potrebný a ako vnímajú jeho návrh v kontexte svojho pôsobenia.

Anketa: Čo očakávate od roku 2014?

18.01.2014

Anketa: Čo očakávate od roku 2014?

Tohto roku pripravuje ministerstvo životného prostredia viacero dôležitých zmien legislatívnych noriem v odpadovom hospodárstve. Manažérov firiem a organizácií pôsobiacich na trhu s odpadmi sme sa spýtali na názor, čo považujú za najdôležitejšie problémy v odpadovom hospodárstve, ktoré by mal riešiť envirorezort tohto roku.

Štefan Sklenár

02.01.2014

Štefan Sklenár

Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc., konateľ, ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Imrich Kováč: Zlučovanie obcí pre odpadové hospodárstvo má veľa pozitív

02.01.2014

Imrich Kováč: Zlučovanie obcí pre odpadové hospodárstvo má veľa pozitív

„Chceme vybudovať moderný a efektívny systém nakladania s odpadmi,“ hovorí o veľkom projekte rozvoja systému nakladania s odpadmi v regióne Imrich Kováč, predseda Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.

Štefan Sklenár: Cesta ku komplexným službám bola dlhá

08.10.2012

Štefan Sklenár: Cesta ku komplexným službám bola dlhá

Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra patrí k najväčším firmám v oblasti nakladania s odpadom v SR, spomedzi tých, ktoré majú slovenské vlastnícke alebo kapitálové pozadie. O vzniku spoločnosti, jej postupnom prechode z konzultačnej činnosti na firmu poskytujúcu komplexné služby nakladania s odpadmi, ale aj o trendoch a víziách pre odpadové hospodárstvo v SR sme sa zhovárali s konateľom spoločnosti Štefanom Sklenárom, ktorý firmu založil a už takmer dvadsať rokov vedie.

Investície v odpadovom hospodárstve: jeseň 2009

13.12.2009

Investície v odpadovom hospodárstve: jeseň 2009

Prehľad najvýznamnejších investícií ohlásených v mesiacoch október-november tohto roku vedie investícia obce Budča na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO). Projekty zamerané na zhodnocovania BRO opäť zaberajú popredné miesta v investíciách.