smernica o odpade | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : smernica o odpade

Využívanie metánu zo skládok v EÚ vzrástlo, Slovensko je hlboko pod priemerom (píše Marek Hrabčák)

28.03.2022

Využívanie metánu zo skládok v EÚ vzrástlo, Slovensko je hlboko pod priemerom (píše Marek Hrabčák)

Metán zo skládok v EÚ sa najčastejšie využíva na výrobu elektrickej energie.

Slovensko môže svoje recyklačné ciele posunúť, ale čas sa kráti. Ministerstvo má jasný postoj

14.03.2022

Slovensko môže svoje recyklačné ciele posunúť, ale čas sa kráti. Ministerstvo má jasný postoj

Od zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov si envirorezort sľubuje ďalší nárast miery recyklácie komunálneho odpadu.

Názor. Štát čaká pri zavádzaní ekomodulácie viacero úloh

23.02.2022

Názor. Štát čaká pri zavádzaní ekomodulácie viacero úloh

Mrháme čas, počas ktorého by mohol štát v spolupráci so zainteresovanými osobami pracovať na nastavení podmienok, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Mária Trošanová.

Kedy je dosiahnutý stav konca odpadu?

10.02.2022

Kedy je dosiahnutý stav konca odpadu?

V slovenských právnych predpisoch sa už od roku 2013 nachádza definícia stavu konca odpadu. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel vo februárovom vydaní mesačníka  Odpadové hospodárstvo 2022/02.

Eurokomisia si myslí, že odpadovú legislatívu treba vylepšiť. Plánuje revíziu

26.01.2022

Eurokomisia si myslí, že odpadovú legislatívu treba vylepšiť. Plánuje revíziu

Európska komisia chce znížiť vznik odpadu. Zlepšiť chce aj triedený zber či presadzovanie požiadaviek v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Slovensko čelí ďalšiemu infringementu pre nedostatky v odpadovom hospodárstve

15.11.2021

Slovensko čelí ďalšiemu infringementu pre nedostatky v odpadovom hospodárstve

Hrozba pokút je podľa ministerstva životného prostredia výsledkom toho, že odpadové hospodárstvo bolo na Slovensku dlhodobo zanedbávané.

Europoslanci v tom majú jasno: povinne separovať sa má aj bioodpad, textil a olej

25.01.2017

Europoslanci v tom majú jasno: povinne separovať sa má aj bioodpad, textil a olej

Európsky parlament navrhuje ešte viac sprísniť a zaviesť nové recyklačné limity. Cieľ znižovania potravinového odpadu však nebude záväzný.

Návrhy nových odpadových smerníc

04.10.2014

Návrhy nových odpadových smerníc

Na čo sa pripraviť v najbližšom období zo strany Európskej komisie. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2014/09.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade

01.10.2014

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanoviska SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 12008/98/ES o odpade, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

11.08.2011

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Koncept rozšírenej zodpovednosti výrobcu spočíva v správnej i finančnej zodpovednosti výrobcov a dovozcov za obaly alebo odpady uvedené na trh. Rozšírenú zodpovednosť výrobcu objasňuje Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade. Podľa nej členské štáty môžu prijať legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, že každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo dováža výrobky (výrobca výrobkov) má rozšírenú zodpovednosť výrobcu. Takéto opatrenia môžu zahŕňať prijatie vrátených výrobkov a odpadu, ktorý zostane po použití týchto výrobkov, ako aj nasledujúce nakladanie s odpadom a finančnú zodpovednosť za takéto činnosti. Ďalej môžu zahŕňať zavedenie povinnosti uverejňovať informácie týkajúce sa rozsahu, v akom je daný výrobok opätovne použiteľný a recyklovateľný.


Čítejte: Zákon o odpadoch | Odpady-portal.sk
Pri uplatňovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcu zohľadňujú členské štáty technickú uskutočniteľnosť a ekonomickú životaschopnosť a celkové vplyvy na životné prostredie, zdravie ľudí a sociálnu oblasť a rešpektujú pritom potrebu zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu. Rozšírená zodpovednosť výrobcu sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť za nakladanie s odpadom ustanovená v článku 15 smernice, a bez toho, aby boli dotknuté platné osobitné právne predpisy o tokoch odpadu a konkrétnych produktoch.