Zuzana Kocunová: Novela „palivovej“ vyhlášky prináša viacero zmien | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zuzana Kocunová: Novela „palivovej“ vyhlášky prináša viacero zmien

Na diskusnom fóre EE CLUB „Odpad ako zdroj energie“, ktorý sa uskutočnil 4. februára v Bratislave, sa venovala Zuzana Kocunová z Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR téme novely vyhlášky č. 228/2014 Z. z..

Zuzana Kocunová: Novela „palivovej“ vyhlášky prináša viacero zmien

Foto: Odpady-portal.sk

Hlavný účel paliva je, aby svoj energetický obsah odovzdali nejakej technológií na výrobu elektriny alebo tepla. „V európskej právnej úprave v smernici o priemyselných emisiách existuje definícia paliva, ktorá je veľmi všeobecná. Zdôrazňuje, že to môže byť pevný, kvapalný alebo plynný materiál, ktorý môže odovzdávať svoju energetickú hodnotu,“ povedala Kocunová. Z pohľadu ochrany ovzdušia však spaľovanie rozdeľujeme na spaľovanie palív, ktoré sú a nie sú odpady, pretože majú odlišný vplyv na tvorbu emisií. Zohľadňuje sa tam najmä to, že pri odpadoch sa tam môžu dostať látky, ktoré sú rizikové pre ovzdušie a ktoré chceme eliminovať.

V niektorých prípadoch sa posudzuje, či emisie v technologickom procese vznikli len z odpadov, alebo aj z technológie. V tých prípadoch sa robí vážený priemer.

V smernici je vymenovaných päť odpadov, ktoré nemusia spĺňať požiadavky pre spaľovanie odpadov, tie sú prenesené do vyhlášky 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Je to najmä odpad z poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, rastlinný odpad z potravinárskeho priemyslu, vláknitý drevný odpad z prvotnej výroby celulózy a výroby papiera z celulózy, ak je spoluspaľovaný v mieste vzniku a teplo zo spaľovania sa využíva na výrobu energie, korkový odpad a drevný odpad okrem drevného odpadu, ktorý by v dôsledku ošetrenia konzervačnými látkami alebo ochrannými nátermi mohol obsahovať halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy, najmä drevný odpad pochádzajúci zo stavebných a búracích prác.

Len tento odpad sa môže spaľovať za požiadaviek pre biomasu, ostatný odpad z biomasy sa musí spaľovať za požiadaviek pre spaľovanie odpadov,“ vysvetlila Kocunová.

Zuzana Kocunová tiež poukázala na to, že vývoj európskej legislatívy smeroval k ďalšiemu sprísneniu legislatívy smerom k energetickému zhodnocovaniu odpadov. Preto sa do smernice o odpade dostalo ustanovenie, ktoré hovori o stave konca odpadu. V nej sú uvedené štyri kritériá, ktoré keď sa splnia, môže byť z produktu odstránená „nálepka“, že je odpadom. Toto sa dá využiť aj v prípade, keď sa z odpadov vyrábajú paliva, ktoré potom, keď spĺňajú kritetia, nemuseli by sa spaľovať v podmienkach spaľovania odpadov. Tieto kritériá sa dostali práve aj do vyhlášky 367/2015 Z. z., ktorou sa novelizuje vyhláška 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

Kocunová upozornila aj na to, že výrobok, ktorý prestane byť odpadom, stráca označenie odpadu a tým pádom podlieha ako každý výrobok aj pod chemickú legislatívu REACH. V mnohých prípadoch, keď sa pyrolýzou spracuje materiál, vzniká nový výrobok a treba ho zaregistrovať pod REACH.

Podrobne sa venovala aj ďalším častiam vyhlášky.

Pozrite si prvú časť prednášky

Pozrite si druhú časť prednášky

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

S rastúcou cenou PET sa zvyšuje aj objem plastov dovážaných do Európy

S rastúcou cenou PET sa zvyšuje aj objem plastov dovážaných do Európy

Takmer tretinu dopytu po PET plaste v EÚ pokrýva dovoz najmä z Ázie.

Zvolili nové vedenie a prezentovali komunálnu techniku. Čo priniesol jarný snem ZOVP (+FOTO)

Zvolili nové vedenie a prezentovali komunálnu techniku. Čo priniesol jarný snem ZOVP (+FOTO)

Jarný snem Združenia organizácií verejných prác SR sa konal 25. mája 2023 v Patinciach.

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

Hra je určená pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI - PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania.