Členovia Správnej rady a Dozornej rady Recyklačného fondu | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Členovia Správnej rady a Dozornej rady Recyklačného fondu

Zoznam členov Správnej rady a Dozornej rady Recyklačného fondu a ich funkčné obdobie.

Členovia Správnej rady a Dozornej rady Recyklačného fondu

SPRÁVNA RADA RECYKLAČNÉHO FONDU

Správna rada je najvyšší orgán Recyklačného fondu. Vykonáva správu Recyklačného fondu a riadi jeho činnosť.

Správna rada Recyklačného fondu má šestnásť členov, z ktorých:

a) Desať členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov tak, aby v nej mali svoje zastúpenie výrobcovia alebo dovozcovia za každý sektor podľa 55 ods. 2 písm. a) až j) (opotrebovaných batérií a akumulátorov, odpadových olejov, opotrebovaných pneumatík, viacvrstvových kombinovaných materiálov, elektrozariadení, plastov, papiera, skla, vozidiel, kovových obalov), pričom je viazaný predloženými návrhmi.

Ing. Juraj Dlhopolček (od 01. 07. 2010) - za sektor papiera, zároveň predseda Správnej rady RF

Mgr. Vlado Kalina (od 01. 07. 2010) - za sektor elektrozariadení,

Ing. Roman Karlubík, MBA (od 01. 07. 2010) - za sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov,

Ing. Jaroslav Košťálik (od 15. 06. 2009) - za sektor odpadových olejov,

Ing. Marián Kvasnica (od 01. 07. 2010) - za sektor opotrebovaných pneumatík,

RNDr. Silvia Nevická (od 01. 07. 2010) - za sektor viacvrstvových kombinovaných materiálov,

Ing. Ján Olekšák (od 01. 07. 2010) - za sektor plastov,

Ing. Pavol Prepiak (od 01. 09. 2009) - za sektor vozidiel,

Ing. Demeter Semančák (od 15. 11. 2008) - za sektor kovových obalov,

Ing. Štefan Škultéty, CSc. (od 01. 07. 2010) - za sektor skla.

b) Jedného člena vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky

Ing. Igor Jakubík (od 08. 12. 2009)

c) Jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky

t.č. neobsadené miesto

d) Troch členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi.

Viera Krakovská (od 01. 07. 2010) - podpredsedníčka Správnej rady RF

PhDr. Ján Dlhopolček (od 01. 07. 2010)

Michal Sýkora (od 01. 01. 2009)

e) Jedného člena vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.

Ing. Boris Farkašovský (od 01. 07. 2008)

Funkčné obdobie členov správnej rady je tri roky.


DOZORNÁ RADA RECYKLAČNÉHO FONDU

Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom Recyklačného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie Recyklačného fondu, najmä na poskytovanie a použitie prostriedkov Recyklačného fondu a na činnosť správnej rady a riaditeľa.

Dozorná rada má sedem členov, z ktorých:

a) Troch členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky, z toho dvoch na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov z výrobcov a dovozcov, pričom je viazaný predloženými návrhmi

Ing. Vojtech Ferencz (od 01. 07. 2006)

PhDr. Ján Kamenický (od 01. 07. 2006) - menovaný na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov

Josef Vitek (od 01. 07. 2010) - menovaný na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov

b) Troch členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky, z toho jedného na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, a jedného na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi

Ing. Kornélia Rišová (od 01. 07. 2006) - predsedníčka Dozornej rady RF

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (od 01. 07. 2006) - podpredseda Dozornej rady RF, menovaný na návrh mimovládnych organizácií

JUDr. Martin Mokrý (od 01. 07. 2006) - menovaný na návrh záujmových združení miest a obcí.

c) Jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky

Ing. Radovan Majerský (od 01. 07. 2006)

Členovia dozornej rady sú do funkcie vymenovaní na päť rokov.

/Stav ku 26.8.2010/


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.