NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

autovrakovisko

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

 • Slovník |  08.01.2022 |  redakcia

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel rozdelený podľa krajov:

Bratislavský kraj

AUTO – AZ, spol. s r.o.

Adresa: Vajanského 1, 901 01 Malacky

 • Prevádzka: Bratislavská 20, 901 51 Zohor
 • Tel: 02/65 45 83 11 Mobil: 0911 520 082
 • E-mail: auto-az@auto-az.sk
 • URL: www.auto-az.sk
 • Prevádzková doba: pondelok - piatok 7,00 – 17,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.

Poštová 120, 900 27 Bernolákovo

 • Tel: 02/45994884 Mobil: 0903 300 288
 • E-mail: autovrakoviskosro@zoznam.sk , autovrakovisko@autovrakovisko.sk
 • URL: www.autovrakovisko.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 09,00 hod. do 18.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: nezabezpečujú

WIP AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.

Agátový rad 3, 931 01 Šamorín

Prevádzka : Galvániho 12, Bratislava, k.ú. Trnávka

 • Tel: 02/43412659 Mobil: 0904/801639
 • E-mail: wip@ba.telecom.sk
 • URL: www.wip-autovrakovisko.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok 9,00-12,00 13,00-17,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ROMAG s.r.o.

Hviezdoslavova 1, 903 01 Senec

 • Prevádzka : železničná 1, 903 01 Senec
 • Tel: 02/45923349 Mobil: 0903/559422
 • E-mail: romag2@stonline.sk
 • URL: www.romag.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok 7,00-16,00
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

MARTIN AUGUSTÍN – AUTOVRAKOVISKO MATTY

Igram 210, 900 84 Igram

 • Prevádzka: Areál PD, Igram
 • tel.: 033 6455507 mobil: 0908 440026
 • E-mail: autovrakoviskomatty@gmail.com
 • URL: www.matty.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok 8,00-16,30
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

CSOKO, S.R.O.

Pšeničná 8/b, 821 06 Bratislava

 • Prevádzka: Pšeničná 8/b, 821 06 Bratislava
 • Tel.: 02/45524294 Mobil: 0903 208 253
 • E-mail: csoko@zoznam.sk, URL: www.autovrakovisko.szm.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 08.00 hod. do 17.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

P + K, s.r.o.

Vajnorská 89, 831 04 Bratislava

 • Prevádzka: Cerovská ulica 181/1608, 900 81 Šenkvice
 • Tel.: 033/6408295 Mobil: 0903463 283
 • E-mail: p-k@p-k.sk, URL: www.p-k.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 16.00 hod.
 • sobota od 07.00 hod. do 12.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Trnavský kraj

AUTOVRAKY, s.r.o.

Nitrianska 27, 917 01 Trnava

 • Mobil: 0911/34 34 00
 • E-mail: autovraky@autovraky.sk
 • URL: www.autovraky.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 08.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: nezabezpečujú

WIP Autovrakovisko, s.r.o.

Agátový rad 3, 931 01 Šamorín

 • Tel. 031/5627695 Mobil: 0903/413060
 • E-mail: wip@ba.telecom.sk
 • URL: www.wip-autovrakovisko.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok 9,00-12,00 13,00-17,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ŠTEFAN NÉMETH – NEOF

Hlavná 194, 929 01 Veľké Dvorníky,

 • Prevádzka: Hlavná 194, 929 01 Veľké Dvorníky,
 • Tel.: 031/5526785 mobil: 0905 613 460, 0905 613 461
 • E-mail: autoneof@autoneof.sk
 • URL: www.autoneof.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 08,00-12,00 a 13,00-17,00 hod., Sobota 8,00-12,00
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ECO – RECYKLING s.r.o.

Kopčanská 41, 908 51 Holíč,

 • Tel./Fax.: 034/6603214/15 mobil: 0903 790 619, 0903 790 625
 • E-mail: valhes@ltcnet.sk
 • URL: www.autovrakyholic.eu
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07,00-15,30 hod., Sobota 8,00-12,00
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

CARS IQ SPOL. s r. o.

Zilinská 112, 921 01 Piešťany,

 • Tel./Fax.: 033/7721595 mobil: 0905 618 172
 • E-mail: carsiq@carsiq.sk
 • URL: -
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07,00-17,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Trenčiansky kraj

DE-S-PE, spol. s r.o.

Sebedražská cesta 2, 971 01 Prievidza,

 • Tel.: 046/5422484 Mobil.: 0905747878
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú v Trenčianskom kraji

HELPECO s.r.o.

Kukučínova 207/22, 017 01 Považská Bystrica,

 • Prevádzka: Robotnícka 2275, 017 01 Považská Bystrica (Priemyselný park)
 • Tel.: 042/4324754 Mobil: 0903511858
 • E-mail: helpeco@stonline.sk URL: www.helpeco.sk
 • Prevádzková doba : Po,St, od 08,00 hod. do 15.00 hod., Ut ,Št, Pi od 8,00 do 12,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Nitriansky kraj

ZELKOV s. r. o.

Viničná 17, 940 01 Nové Zámky

 • Prevádzka: Viničná 17, 940 01 Nové Zámky
 • Tel.: 035/6426017 mobil: 0902 944 300
 • E-mail: andrejblahovic@pobox.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07,00 hod. do 16.00 hod. Sobota 7,00-12,00
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

EAST-WEST SK, s. r. o.

Majere 14, 935 05 Pukanec,

 • Prevádzka: Bátovce 364, 935 05 Bátovce
 • Tel./Fax.: - mobil: 0911 939 149
 • E-mail: east.west.sk@gmail.com
 • URL: -
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 08,00-17,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Žilinský kraj

ŽOS-EKO, s.r.o.

Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky

 • Prevádzka: Dielenská Kružná 2, (lokalita Blatá), 038 61 Vrútky
 • Tel.: 043/4205530, 043/4205531 mobil: 0915823251, 0905205732
 • E-mail: eko@zos-eko.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 06,30 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

MARIÁN ONDRÍK – NAKLADANIE S ODPADMI

 1. Oravická č.509, 027 12 Liesek
 • Prevádzka: ul. Oravická č.730, 027 12 Liesek
 • Tel.: 043/5384429 mobil: 0903 690 767, 0902 609 524
 • E-mail: monso@centrum.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07,30 hod. do 16.00 hod. Sobota 9,00-12,00
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ING. FRANTIŠEK JENDROĽ STAVPOČ

Klin č. 175, 029 41 Klin

 • Prevádzka: Ul. Vojenská č. 812, 029 01 Námestovo
 • Tel.: 043/5584502 mobil: 0903 536 306, 0905 180 774, 0904 521 783
 • E-mail: stavpoc@stavpoc.sk
 • URL: www.stavpoc.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 16.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ŽP EKO QELET a.s.

Československej armády 1694, 036 01 Martin

 • Prevádzka: Kamenná 15, 010 01 žilina
 • Tel: 041/ 763 42 77 Mobil: 0903 554 567
 • Fax: 041/ 763 72 40
 • URL: www.ekoqelet.sk
 • Email: zilina@ekoqelet.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 06.30 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

GALIMEX EKO, a.s.

Sučianska 49, 036 08 Martin

 • Tel: 043/40 05 111, 043/40 05 211 Mobil: 0905 801 669, 0918 500 917
 • Fax: 043/40 05 213
 • URL: www.galimex.sk, www.galimex.sk/eko
 • Email: eko@galimex.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 17.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

DOPRAVA A SLUŽBY K & T, s.r.o.

Horelica 13, 022 01 Čadca

 • Tel: 0414334412 Mobil: 0905472404, 0908968250
 • E-mail: katdoprava@stonline.sk
 • URL: www.dopravaasluzby.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Banskobystrický kraj

ZSNP RECYKLING, a. s..

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

 • Tel: 045 / 601 41 00 Fax: 045 / 601 41 01 Mobil: 0905 643 553
 • E-mail: vozidla@recykling.sk
 • URL: http://www.recykling.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.30 hod. do 16.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

SCRAPMET, s. r. o.

 • Námestie M.R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno
 • Prevádzka: Stavebná 2, 974 01 Banská Bystrica
 • Mobil: 0903 367 965
 • URL: www.scrapmet.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 16,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

SCRAPMET, s. r. o.

Námestie M.R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno

 • Prevádzka: Jiráskova, 984 01 Lučenec
 • Mobil: 0903 539 037, 0903 538 894
 • URL: www.scrapmet.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.30 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ŽP EKO QELET a. s.

Československej armády 1694, 036 01 Martin

 • Prevádzka: Priemyselná 916, 966 01 Hliník nad Hronom
 • Tel: 045/6761025 Mobil: 0911108042
 • Fax: 045/6761021
 • URL: www.ekoqelet.sk
 • Email: hlinik@ekoqelet.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ALUEX, s. r. o.

Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen

 • Tel.: 045/533 36 44 mobil: 0905 339 289
 • E-mail: aluex@aluex.sk URL: www.aluex.sk
 • Prevádz. doba: pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.30 hod., sob. od 9.00 hod. do 13.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: -

Prešovský kraj

SCRAPMET, s. r. o.

 • Námestie M.R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno
 • Prevádzka: Kendice 390, 082 01 Kendice
 • Tel: 051/7498580,-81 Mobil: 0902 303 569
 • URL: www.scrapmet.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

KOVOD RECYCLING, s. r. o.

Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica

 • Prevádzka: Hodžova 4711, 058 01 Poprad
 • Mobil: 0911 111 003
 • URL: www.kovod.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 16,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

MAVEBA, s. r. o.

Železničiarska 6 , 094 31 Hanušovce nad Topľou

 • Tel.: 057 445 06 69 mobil: 0915 866 922
 • E-mail: maveba@caaviar.sk URL: www.maveba.caaviar.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.30 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Košický kraj

JOZEF FIGEĽ – KOV – NZPÚ

Hlavná č.7, 076 02 Novosad 7,

Prevádzka: Plynárenská 3, 071 01 Michalovce,

 • Tel.: 056/642 5548 mobil: 0915 872 569
 • E-mail: kov-nzpu@kov-nzpu.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.30 hod. do 16.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

JOZEF FIGEĽ – KOV-NZPÚ

Hlavná č.7, 076 02 Novosad

Prevádzka: Hlavná č.7, 076 02 Novosad

 • Tel.: 056/642 5548 mobil: 0905 347 857, 0907 125 799
 • E-mail: kov-nzpu@kov-nzpu.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 16.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ING. RADOSLAV POPOVIČ – RADES

Okružná 5, 071 01 Michalovce

 • Prevádzka: Hažín č. 103, okres Michalovce
 • Tel.: 056/644 33 22 mobil: 0903/904 804
 • E-mail: http://rades.hyundai.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 08.00 hod. do 16.30 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

FE-MARKT, SPOL. s r.o.

Popradská 66, 040 11 Košice

 • Prevádzka: železničná 185, 044 02 Turňa nad Bodvou
 • Tel: 055 / 787 19 52
 • E-mail: fe-markt@stonline.sk
 • URL: www.fe-markt.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

PETER POPIVČÁK – POP - CAR SERVIS

Barčianska ul. 2/A, 040 17 Košice

 • Prevádzka: Barčianska ul. 2/A, 040 17 Košice
 • mobil: 0903 901 662

 


Mohlo by vás zaujímať

Dopravníky majú mnohostranné využitie

Dopravníky majú mnohostranné využitie

Dopravníky, alebo tiež výrobné linky, sú zariadenie na prepravu materiálu, obvykle na kratšie vzdialenosti. Majú široké využitie v priemysle, aj v odpadovom hospodárstve.

Ako správne triediť odpad?

Ako správne triediť odpad?

Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

X
X
X
X