NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Marius Pedersen chce rozšíriť skládku pri Prešove

Firma Spoločnosť Šariš, a.s. (MARIUS PEDERSEN GROUP) navrhuje ďalšie využitie skládky Ražňany a jej najbližšieho okolia pre skládkovanie a zhodnocovanie odpadov. Za týmto účelom si nechala vypracovať projektovú rozvojovú štúdiu, na základe ktorej je vypracovaný predkladaný zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi – Skládka Ražňany“.

Marius Pedersen chce rozšíriť skládku pri Prešove

Zámerom investora je rozšíriť existujúcu skládky o nové kazety na nakladanie s odpadmi produkovanými v spádovej oblasti ako aj výhľadové možnosti rozšírenia činnosti v rámci skládky Ražňany o vybudovanie kompostárne a zberného dvora skládka odpadov Ražňanys dotrieďovacou linkou. Navrhujú sa dve alternatívne riešenia, prvé predpokladá rozšírenie existujúcej skládky o 4-6 nových kaziet na ukladanie odpadov, druhé riešenie počíta s postupným vybudovaním všetkých 16 navrhovaných kaziet na ukladanie odpadov.

Prioritným cieľom navrhovanej činnosti je zabezpečenie dostatočnej kapacity skládkovacích priestorov pre nie nebezpečný odpad v spádovej oblasti existujúcej skládky Ražňany.

Realizáciou navrhovanej činnosti sa má dosiahnuť rozšírenie skládky Ražňany (vytvorenie podmienok pre ďalšie skládkovanie odpadu, ktorý vzniká na spádovom území a nie je možné ho zhodnotiť, prípadne zneškodniť inými spôsobmi), vytvorenie vhodných podmienok na kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov (kompostáreň) a vybudovanie zberného dvora a dotrieďovacej linky pre vyseparované oddelene vytriedené zložky komunálneho odpadu a vybudovanie skladu pre jednotlivé vyseparované zložky.

Predpokladané náklady na realizáciu stavby predstavujú sumu približne 7,236 mil. €. V súčasnosti na skládke Ražňany pracujú dvaja stáli zamestnanci. Pri realizácii navrhovanej činnosti – rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu – bude jej prevádzka zabezpečená terajším stavom pracovníkov. Prevádzka výhľadovo vybudovanej kompostárne by taktiež bola zabezpečená terajším stavom pracovníkov. V prípade realizácie zberného dvora s dotrieďovacou linkou by táto prevádzka bola zabezpečená ďalšími 4–6 pracovnými miestami.

Zdroj a ilustračné foto: EIA


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu APEL 2020 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy

Pozvánka na konferenciu APEL 2020 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy

Aktualizované: Štvrtý ročník konferencie APEL 2020 sa uskutoční 15. decembra 2020 v online formáte.

Pozvánka na webinár: Environmentálne delikty 2020 - Postihy a zodpovednosť

Pozvánka na webinár: Environmentálne delikty 2020 - Postihy a zodpovednosť

Podujatie na tému Finančné postihy a trestná zodpovednosť pomôže zodpovedať na praktické otázky a ukáže možnosti riešenia reálnych situácií v oblasti envirodeliktov.

Nádoby s certifikovanou ochranou pred koronavírusom od JRK Slovensko zabránia jeho šíreniu

Nádoby s certifikovanou ochranou pred koronavírusom od JRK Slovensko zabránia jeho šíreniu

Slovenské samosprávy čaká od začiatku nového roka povinné triedenie kuchynského odpadu, s čím súvisí aj využívanie vhodných nádob na jeho zber. Pre lepšie rozhodovanie prinášame detailnejšie porovnanie.