Dvořák Hager & Partners
REDOX
INISOFT

Servisné témy

Pozvánka na workshop: Festival bez odpadu

13.11.2018

Pozvánka na workshop: Festival bez odpadu

Na workshop o zero waste festivaloch sa môžete prihlásiť do 30. novembra 2018.

Kam so starým mobilom? Školy môžu získať ceny

10.11.2018

Kam so starým mobilom? Školy môžu získať ceny

Školy, ktoré odovzdávajú malý elektroodpad a batérie, môžu získať viacero školských pomôciek.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v novembri 2018

10.11.2018

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v novembri 2018

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve v auguste 2018, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Pozvánka na EE CLUB: Zálohovanie PET fliaš na Slovensku

05.11.2018

Pozvánka na EE CLUB: Zálohovanie PET fliaš na Slovensku

Denníky Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk vás pozývajú na diskusiu v rámci cyklu EE CLUB.

Súhrnné množstvo vzniknutých odpadov novým spôsobom

04.11.2018

Súhrnné množstvo vzniknutých odpadov novým spôsobom

V poslednej dobe rozpútala živšiu debatu téma „Povinnosti uvádzania celkového množstva vzniknutých odpadov do ročného ohlásenia o produkcii a nakladaní s odpadmi“.

Najčastejšie zvyky domácností pred vyhodením odpadu do kontajnera

02.11.2018

Najčastejšie zvyky domácností pred vyhodením odpadu do kontajnera

Prieskum zisťoval správanie a zvyky ľudí pri vyhadzovaní a triedení komunálneho odpadu. Ktorý druh recyklovateľného odpadu končí najviac v zmesových nádobách?

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2018

22.10.2018

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2018

V poradí 14. ročník medzinárodného kongresu sa uskutoční 21. novembra 2018 v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2018 - Aktuálne požiadavky environmentálnej legislatívy

22.10.2018

Pozvánka na konferenciu: APEL 2018 - Aktuálne požiadavky environmentálnej legislatívy

Druhý ročník konferencie sa uskutoční 4. decembra 2018 v Bratislave.

Reakcia NATUR-PACKu na aktuálne konanie iných OZV a výzva výrobcom na zvýšenie opatrnosti pri uzatváraní nových zmlúv

18.10.2018

Reakcia NATUR-PACKu na aktuálne konanie iných OZV a výzva výrobcom na zvýšenie opatrnosti pri uzatváraní nových zmlúv

V posledných dňoch sme boli zo strany viacerých našich klientov informovaní o praktikách iných organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré aktuálne oslovujú výrobcov a predkladajú im ponuky svojich služieb. Spôsob, akým sú ponuky predkladané, je však vyložene neštandardný a podľa nášho názoru aj nekalosúťažný.

V boji za recykláciu má pomôcť aj Medzinárodný deň elektroodpadu

11.10.2018

V boji za recykláciu má pomôcť aj Medzinárodný deň elektroodpadu

Odborníci odhadujú, že ľudstvo v roku 2018 vyprodukuje 50 miliónov ton elektroodpadu, pričom z tohto množstva až 40 miliónov ton elektroodpadu ročne skončí na skládkach, je nevhodne zlikvidovaných alebo sa stane predmetom nezákonného obchodovania.

← staršie články