Obsah pozmeňovacích návrhov zákona o odpadoch na rokovaní NR SR 12. júla | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Obsah pozmeňovacích návrhov zákona o odpadoch na rokovaní NR SR 12. júla

Na 20. schôdzi NR SR dňa 12. júla 2011 bol prerokovaný vládny návrh zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia, s pozmeňovacími návrhmi zákona o odpadoch.

Obsah pozmeňovacích návrhov zákona o odpadoch na rokovaní NR SR 12. júla

Návrh zákona bol prerokovaný v druhom a treťom čítaní. V rámci rokovania boli predložené ďalšie dva pozmeňovacie návrhy, od poslancov Pétera Vörösa (neskôr uvádzané autorstvo Igorovi Sidorovi – pozn. red.) a Eleméra Jakaba. K predchádzajúcim, už navrhnutým zmenám zákona o odpadoch, ktoré boli vložené do návrhu na rokovaní výboru pre životné prostredie, tak pribudli ďalšie pozmeňovacie návrhy. Tieto však napokon neboli v pléne prijaté.

Návrh poslanca Jakaba

K Čl. V

za bod l. sa vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:

2. § 56 znie:

§ 56
Pôsobnosť ministra životného prostredia vo vzťahu k orgánom Recyklačného fondu

Minister životného prostredia

a) podpisuje rozhodnutia správnej rady podľa § 58 ods. 6 písm. b),

b) dáva podnet na začatie konania Najvyššieho kontrolného úradu,

c) dáva podnet na začatie konania Protimonopolného úradu Slovenskej republiky,

d) zverejňuje zmluvy medzi Recyklačným fondom a žiadateľmi podľa § 64 ods. 10 a zmluvy uzatvorené na základe § 63.

Odôvodnenie

V súčasnom zákone č. 223/200 l Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch") neexistuje žiaden inštitút kontroly poskytovania verejných prostriedkov z Recyklačného fondu. Nakoľko prostriedky Recyklačného fondu musia byť poskytnuté v súlade s účelom odpadového hospodárstva, s prioritami štátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky a Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, je potrebné vytvoriť mechanizmus kontroly zo strany ministerstva životného prostredia. Návrhom zákona sa zavádza povinnosť ministra životného prostredia vyjadriť podpisom súhlas s rozhodnutím správnej rady Recyklačného fondu o poskytnutí prostriedkov pred podpísaním samotnej zmluvy medzi Recyklačným fondom a žiadateľom a zároveň má povinnosť takéto zmluvy zverejniť. V prípade porušenia kritérií poskytovania prostriedkov z Recyklačného fondu. zakotvených v zákone o odpadoch, je minister povinný dat' podnet na preskúmanie takéhoto postupu Najvyššiemu kontrolnému úradu a Protimonopolnému úradu

3. V § 64 ods, 10 sa za slová "správnej rady" vkladajú slová "podpísanej ministrom životného prostredia".

Doplnenie v odseku 10 nadväzuje na úpravu v § 56a.

Návrh poslancov Vörösa / Sidora

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat zverejnil 3. marca 2011 aktualizované štatistiky o produkcii komunálneho odpadu v Európskej únii a v niektorých nečlenských krajinách únie.

Editoriál. Strašidlo súťaž

Editoriál. Strašidlo súťaž

Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2013/11.

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.