Batérie a akumulátory | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Batérie a akumulátory

Batéria alebo akumulátor sú akýkoľvek zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie a pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych (nedobíjateľných) článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych (dobíjateľných) článkov.

Batérie a akumulátory

  • Slovník |  17.09.2011 |  redakcia
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch takto definuje batérie a akumulátory, ako aj ďalšie základné pojmy z tejto oblasti regulácie trhu.

batérie

Foto © Dreamstime.com

Sada batérií znamená akýkoľvek súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených a/alebo zapuzdrených do vonkajšieho obalu tak, aby tvorili jeden celok, ktorý by konečný užívateľ nemal rozdeľovať alebo otvárať.

Prenosná batéria alebo akumulátor sú každá batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré sú hermeticky uzavreté a môžu sa ručne prenášať. Prenosná batéria alebo akumulátor nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

Automobilová batéria alebo akumulátor znamená akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo zapaľovanie motora automobilu. Priemyselná batéria alebo akumulátor znamená akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie, alebo sú použité v akomkoľvek type elektrického vozidla.

Použitá batéria alebo akumulátor predstavujú akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa smernice o odpadoch, teda akoukoľvek látkou alebo predmetom v kategórii Q1 až Q16, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa zbaviť alebo je povinný sa zbaviť.

Gombíkový článok je každá malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor, ktorých priemer je väčší ako jeho výška a ktoré sa používajú na osobitné účely, ako napríklad v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.

Limity pre zber batérií a akumulátorov

Limity pre zber znamenajú pre daný členský štát v danom kalendárnom roku hmotnostné percento získané podielom hmotnosti použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s článkom 8 ods. 1 smernice o batériách a akumulátoroch alebo so smernicou 2002/96/ES v uvedenom kalendárnom roku a priemernej hmotnosti prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia buď priamo predali konečným užívateľom, alebo dodali tretím osobám na účel ich predaja konečným užívateľom v danom členskom štáte počas tohto kalendárneho roka a počas predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.