NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

V ecorec pripravujú alternatívne palivo z odpadu

V úrovni zhodnocovania odpadov Slovensko nepatrí medzi vyspelé krajiny Európy. K vyššej miere energetického a materiálového zhodnocovania nemá ustanovené legislatívne predpoklady, ktoré by do odpadového hospodárstva „priliali“ viac peňazí. Napriek tomu fungujú na Slovensku prevádzky, ktorým sa i v nepriaznivých podmienkach darí využívať odpad. Jednou z nich je spoločnosť ecorec Slovensko, ktorá pre svoju materskú firmu Holcim (Slovensko) a. s. pripravuje odpad na ďalšie energetické zhodnotenie pri výrobe cementu.

V ecorec pripravujú alternatívne palivo z odpadu

Christian Abl   

ecorec je medzinárodná skupina, ktorá sa zameriava najmä na energetické zhodnocovanie odpadov. Hlavným spôsobom ich spracovania odpadov je využitie odpadov v iných odvetviach priemyslu. ecorec pôsobí v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy, medzi ktoré patrí Slovensko, Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. Na Slovensku a v Českej republike majú prevádzky na spracovanie odpadu majú dlhoročnú tradíciu (od roku 1993). Regionálne vedenie skupiny ecorec sídli v Bratislave.

ecorec Slovensko otvoril nedávno svoju prevádzku po rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii. „Do rozsiahlej rekonštrukcie závodu sa Holcim rozhodol ísť po požiari, ktorý v roku 2008 poškodil a znefunkčnil časť našej prevádzky“, objasňuje Christian Abl, riaditeľ spoločnosti ecorec Slovensko. Christian Abl pôsobí v ecorecu od roku 2004, na Slovensku od roku 2010, kedy prišiel z firmy Saubermacher.

Prevádzka v Pezinku vznikla už v roku 1993, pod cementáreň Holcim (a jej predchodcov) patrí od roku 1998. Do roku 2004 firma pôsobila pod názvom Alternatívne spracovanie odpadov - ASO. V tom čase sa ASO venovala najmä zhodnocovaniu nebezpečných odpadov – najmä olejov a kalov – ich impregnáciou do pilín. Táto zmes sa následne spaľovala v rohožníckej cementárni.

Sklad alternatíneho paliva   

„Koncern Holcim vo svojom belgickom závode vyvíjal mnoho rokov rôzne technológie zhodnocovania odpadov a jednou z nich bola práve táto metóda. V tom čase bol areál prevádzky v Pezinku skladom agrochemikálií, takže mal všetky technické dispozície pre túto výrobu.“, vysvetľuje pozadie vzniku závodu Juraj Číž, ktorý v spoločnosti ecorec pôsobí od roku 2003 na rôznych pozíciach, v súčasnosti ako regionálny obchodný manažér.

Od nebezpečného k priemyselnému odpadu

Približne v roku 2003 však začali v ecorec uvažovať o zásadnej zmene v príprave paliva do cementárne. Podľa Christiana Abla to bolo spôsobené najmä tým, že slovenský trh nedisponoval dostatočným množstvom vhodného nebezpečného odpadu, z ktorých vznikalo palivo. Tým sa Slovensko líšilo od belgických reálií, keďže v Belgicku pôsobí v dostatočnej blízkosti mnoho dodávateľov z chemického priemyslu. „Stratégia pre východnú Európu sa z toho dôvodu začala upriamovať na zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu, najmä pneumatík, odpadového oleja a priemyselného odpadu z veľkých prevádzok“, dopĺňa riaditeľ firmy.

V súčasnosti teda tvoria základ paliva pre energetické potreby výroby slinku v Holcime najmä pneumatiky, odpadové oleje a rôzny odpad z väčších, či menších prevádzok, najmä rôzne plastové, gumené, drevené alebo textilné odrezky. K dodávateľom takýchto materiálov patria napríklad okolité automobilky.

Zatiaľ čo prvé dve komodity sú spracovávané priamo v Rohožníku, tak alternatívne palivo, tzv. SRF (solid recovered fuels, teda mechanicky spracovaná výhrevná frakcia z tuhých priemyselných a komunálnych odpadov – pozn. red.) dodáva ecorec.

Tieto palivá sú v cementárenskom priemysle vo svete bežnou a štandardizovanou súčasťou energetického mixu výroby cementu. Ich vývoj napreduje a súvisí to najmä s rastúcou produkciou odpadov v spoločnosti.

Jadro výroby v ecorec   

Najmenej homogénnou, no zároveň objemovo lukratívnou surovinou je komunálny odpad. Nie je preto prekvapením, že využitie komunálneho odpadu prebieha intenzívnym vývojom a otvára priestor pre inovatívne riešenia.

Výzva pre obce a zberovky

Najväčší potenciál pre budúcnosť vidí ecorec práve v zmesovom komunálnom odpade. Odpad v jeho súčasnej podobe – teda s vysokým obsahom biozložiek, kovov a iných materiálov – však nie je pre potreby cementárne vhodný a vyžaduje si predúpravu. Práve z tohto dôvodu sa ecorec chce zameriavať na budovanie systémov dotrieďovania komunálneho odpadu, ktoré by realizoval dodávateľ komunálneho odpadu. „Preto v súčasnosti nadväzujeme spoluprácu s obcami a zberovými spoločnosťami, ktoré by o túto službu mali záujem“, objasňuje Juraj Číž.

Princíp spočíva v tom, že zozbieraný komunálny odpad by zberová spoločnosť odviezla na prekládkovú stanicu alebo skládku, kde odpad prejde mechanickou predúpravou pred uložením na skládku. Podľa Juraja Číža považujú v ecorecu-u túto úprav odpadov za veľmi progresívnu, nakoľko šetrí miesto na skládkach odpadu.

Predúpravou by sa podarilo vyseparovať z odpadu viaceré výhrevné zložky, najmä obaly, fólie, či drevo, ktoré by bolo neskôr možné energeticky zhodnotiť v cementárni. Táto metóda pritom nebráni v neskoršom vývoji separovať i biologický odpad, ktorý by sa následne dal využiť na kompostovanie.

Juraj Číž   

„Našou úpravou sme však schopní získať z komunálneho odpadu približne 50-60 percent odpadu na energetické využitie“, dodáva Christian Abl. „Ďalšou nezanedbateľnou výhodou je, že táto stratégia môže byť realizovaná v relatívne krátkom čase, bez potreby výstavby investične náročnej spaľovne v regióne“, dopĺňa Juraj Číž.

Modernizácia

V roku 2008 postihol pezinskú prevádzku pomerne veľký požiar. Ten síce nespôsobil zničujúce škody, ale pre manažment ecorec-u bol impulzom pre to, aby začali zvažovať investície do komplexnej modernizácie podniku. Vedenie koncernu Holcim projekt schválilo.

Výsledkom bola dvojročná odstávka výroby alternatívneho paliva. Investíciu odštartovala spoločnosť koncom októbra minulého roku. Projekt s pracovným názvom Phoenix vybudoval závod s novou linkou na zhodnocovanie tuhých odpadov. Závod s investíciou viac ako päť miliónov eur otvorili v apríli tohto roku. Kapacita závodu v objeme 50 000 ton spracovaného odpadu zostala zachovaná.

Prísne kritériá pre odpad

Odpad ako zdrojová surovina pre cementáreň musí spĺňať viaceré prísne kritériá, najmä z hľadiska výhrevnosti, veľkosti frakcií, vlhkosti, obsahu chlóru a ťažkých kovov. Podľa Christiana Abla sa na Slovensku pri spracovávaní odpadu riadia rakúskou legislatívou, ktorá je jednou z najprísnejších v Európe. Cementáreň je povinná kontrolovať všetky parametre odpadu, ktorý do závodu prichádza.

Pre výroby cementu je najdôležitejším kritériom „ustrážiť“ obsah chlóru, z environmentálneho hľadiska je strategickým parametrom obsah ťažkých kovov. Z toho dôvodu pripravujú v ecorec-u investíciu vo výške 200 tisíc eur na skvalitnenie laboratória.

„Táto investícia pochopiteľne zvýši náklady nášho projektu, ale považujeme ju za veľmi dôležitú. Práve kontrola celého procesu – nielen v ecorecu, ale aj v Holcime – nám veľmi pomohla pri komunikácii s obyvateľmi Rohožníka i Pezinka, ktorý mali voči energetickému zhodnocovaniu počiatočné pochybnosti“, zdôrazňuje Juraj Číž.

Velín“   

Dominantný zdroj paliva

Dôležitosť presných a vyhovujúcich parametrov odpadu podstatne rastie pri zvyšujúcich sa podieloch tohto alternatívneho paliva. Ako vysvetľuje Christian Abl, v prípade, že je dominantným palivom pre cementáreň uhlie, tak je možné primiešavať i odpady nižšej kvality, nakoľko na kvalite výstupného produktu ani emisiách sa to neprejaví. V Holcime však vsadili na alternatívne palivo, ktoré v Rohožníku tvorí až 70 percent palivovej základne pre energetickú potrebu výroby.

„V tomto ukazovateli sme v rámci koncernu Holcim najprogresívnejším závodom“, objasňuje riaditeľ ecorec-u a dodáva, že v cementárenskom priemysle v Rakúsku a Nemecku tvorí alternatívne palivo z odpadu približne 60-65 percent zdrojovej energetickej suroviny. V celom koncerne Holcim však podiel tohto alternatívneho paliva tvorí len približne sedem percent, v prevádzkach vo východnej Európe je to približne 35 percent.

Vízie

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Spracovali príručku pre výrobcov. Rieši dizajn obalov a recykláciu

Spracovali príručku pre výrobcov. Rieši dizajn obalov a recykláciu

Výrobcovia sa kvôli prísnejším environmentálnym požiadavkám musia zamerať na dizajn obalov, vysvetľuje expertka OZV NATUR-PACK.

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.