Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Novú linku na plasty z automobilov zadotuje Recyklačný fond sumou 1,72 milióna eur

Správna rada Recyklačného fondu na svojom pravidelnom zasadnutí vyhovela 10. decembra siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov. Dotáciám dominuje pospodra spracovateľa vozidiel.

Novú linku na plasty z automobilov zadotuje Recyklačný fond sumou 1,72 milióna eur

Dotáciu vo výške 1,72 milióna eur získala spoločnosť ROMAG zo Senca na projekt s názvom „Technológia depolymerizácie – konečné spracovanie plastov zo starých vozidiel a triedenia zmesového komunálneho odpadu“. Cieľom projektu je zakúpenie technologického zariadenia na katalytickú depolymerizáciu plastového odpadu.

Spoločnosť EAST WEST SK z Bátoviec získala na projekt doplnenia technológie pre zber a spracovanie starých vozidiel dotáciu vo výške 295 000 eur. Cieľom projektu je zintenzívnenie logistiky zberu starých vozidiel bezplatným odberom priamo od ich držiteľov v rámci spomenutých okresov odťahovým vozidlom s navijakom a vozidlom s hydraulickou rukou a prívesom. Veľkoobjemové kontajnery majú byť na dočasné skladovanie vyseparovaných komodít a prepravu ku konečným zhodnotiteľom. Drvič je určený na objemové zmenšenie rozmerných vyseparovaných častí starých vozidiel.

Dotáciu vo výške 70 184 eur získala Obec Spišský Hrhov na projekt triedeného zberu odpadov v Spišskom Hrhove a okolí. Cieľom projektu je zavedenie systému triedeného zberu a jeho intenzifikácia v obciach združenia. Zavedenie triedeného zberu bude mať na obyvateľov a lokalitu pozitívny ekologický aj ekonomický dopad. Združenie bude venovať pozornosť osvete a vzdelávaniu obyvateľov v regióne o problematike životného prostredia s hlavným zameraním na triedený zber a recykláciu komodít pre ktoré združenie zabezpečuje túto činnosť.

Združenie obcí EKOLÓG z Brezna získalo 66 910 eur na projekt intenzifikácie a rozšírenia separácie komunálneho odpadu. Investície majú plynúť najmä do nádob na triedený zber jednotlivých komodít, ktoré by mali doplniť stávajúci systém, vytvoriť podmienky na zber štvrtej zložky povinného zberu triedených odpadov – kovových obalov a postupne nahradiť zavedený vrecový systém, ktorý vyžaduje neustále finančné prostriedky zo strany jednotlivých obcí.

Združenie obcí pre separovaný zber „Tatiar“ v Pukanci získalo 62 000 eur na nákup zberového vozidla na separované komodity. Nákup jazdeného komunálneho vozidla s nadstavbou FAUN má slúžiť 23 obciam. Ďalším cieľom je zlepšenie propagácie triedeného zberu pomocou letákov, ktoré budú distribuované občanom v jednotlivých obciach.

Obec Hodruša - Hámre získala dotáciu vo výške 19 900 eur na projekt zefektívnenia triedeného zberu odpadov v obci. Obec chce zaviesť zber nových komodít. Na území obce plánuje vytvoriť 16 zberných hniezd.

Dotáciu vo výške 8 310 eur získala aj spoločnosť PAPER LIFE z Prievidze na tlačové konferencie na propagáciu materiálového zhodnotenia odpadov, spojených s exkurziou v recyklačnom závode. Mediálne pôsobenie má smerovať aj „k možnému pozitívne ladenému ovplyvneniu legislatívneho procesu v prospech životného prostredia“, uvádza sa v tlačovej správe Recyklačného fondu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

Blíži sa ďalšia povinnosť výrobcov. Vyplýva zo smernice SUP

Blíži sa ďalšia povinnosť výrobcov. Vyplýva zo smernice SUP

Nová požiadavka sa týka iba niektorých obalov.

X
X
X
X