Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Za kauzu Pezinská skládka si prevzala Goldmanovu cenu Zuzana Čaputová

Cenu získala za jej angažovanie sa za uzavretie toxickej (formulácia bola v slovenskom preklade aj v anglickom zdroji neskôr zmenená - pozn. red.) skládky odpadu, ktorá by zamorila pôdu, vzduch a vodu v Pezinku.

Za kauzu Pezinská skládka si prevzala Goldmanovu cenu Zuzana Čaputová

Foto: Goldman Environmental Prize

Zuzana Čaputová z organizácie VIA IURIS si 18. apríla 2016 v San Franciscu prevzala medzinárodnú cenu Goldman Environmental Prize. Ocenenie získala za svoje dlhoročné komunitné a právne líderstvo v kauze Pezinská skládka. Goldmanova environmentálna cena je často označovaná za „zelenú Nobelovu“ cenu. Zuzana Čaputová ju získala za európsky kontinent.

Súčasťou ocenenia je aj finančná podpora 175,000 dolárov na realizáciu vízie obnoveného a chráneného životného prostredia.

Zuzana Čaputová bola jednou z vedúcich osobností pezinskej občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta. Ako členka tímu VIA IURIS tiež zastupovala Pezinčanov pred úradmi a súdmi. „To, že dnes získam Goldman Environmental Prize ma teší a veľmi si to vážim. Túto cenu vnímam, ako ocenenie občianskej angažovanosti, vytrvalosti a odhodlania celej komunity Pezinčanov, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti a ubránili sa ďalšej škodlivej skládke odpadov vo svojom meste,“ reagovala na ocenenie Čaputová.

Prečítajte si tiež
Čo sa učíme z rozhodnutia SDEÚ vo veci „pezinskej skládky“?
Rozsudok nevyjasnil povoľovací proces, neobsahuje žiaden výrok k oprávnenosti povolenia skládky, ani nekonštatuje závažné zlyhanie slovenských úradov.

Pezinská kauza je podľa Čaputovej príkladom vzácneho spojenia občianskej kampane, mobilizácie miestnej komunity a odbornej právnej práce, ktoré prinieslo konkrétny výsledok. „Skládka je zatvorená, bez odpadu a jej povolenie je zrušené. Navyše tento príbeh z malého mesta na Slovensku mal napokon aj veľký medzinárodný presah. Na tejto kauze boli Súdnym dvorom EÚ stanovené pravidlá, ktoré sú teraz záväzné pre celú EÚ,“ dodala Zuzana Čaputová.

Pezinok je odkazom pre všetkých na Slovensku, aby sa nebáli občiansky angažovať a chrániť svoje práva. Tešíme sa so Zuzanou a sme hrdí, že máme v tíme takúto osobnosť. VIA IURIS bola svojou dlhoročnou a intenzívnou podporou pre Pezinčanov súčasťou ich príbehu a sme radi, že sme tento boj spoločne vyhrali,“ povedal Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS.

Od roku 1999 sa podľa VIA IURIS bránili Pezinčania výstavbe skládky odpadov o rozlohe 12 futbalových ihrísk s kapacitou 792 tis. m3 odpadu. „Stáli proti vplyvnému investorovi s väzbami na úrady, ktoré rozhodovali o povoľovaní skládky. Viac ako 1 200 ľudí sa zapojilo priamo do konaní, no ich práva úrady hrubo porušovali. Spor sa dostal až na Súdny dvor EÚ a má významný medzinárodný presah. Pravidlá v ňom stanovené sú záväzné pre celú Európsku úniu. V roku 2013 Najvyšší súd SR rozhodol v prospech Pezinčanov a zrušil povolenie na výstavbu skládky. Skládka v meste síce stojí, ale je uzavretá a nemôže sa používať,“ uviedlo združenie VIA IURIS.

Goldmanovu environmentálnu cenu udeľuje americká nadácia Goldman Environmental Foundation založená v roku 1989 manželmi Richardom a Rhodou Goldmanovcami. Každý rok získa toto ocenenie iba jedna osoba za jeden kontinent.

Odôvodnenie udelenia ceny Zuzane Čaputovej
(Úplné znenie, zdroj: The Goldman Environmental Prize, slovenská verzia)

Zuzana Čaputová, obhajkyňa verejného záujmu a matka dvoch detí, stála na čele úspešnej verejnej kampane za uzavretie toxickej skládky odpadu, ktorá by zamorila pôdu, vzduch a vodu v jej obci, a znamenala precedens pre angažovanosť verejnosti v postkomunistickom Slovensku.

Lacná a pohodlná skládka odpadu

V Pezinku, pôvabnom západoslovenskom mestečku obklopenom vinohradmi, vinohradníctvo zohráva dôležitú úlohu v miestnom hospodárstve, kde zámok a múzeá lákajú turistov so záujmom o poznávanie historických kráľovských vín regiónu.

V ostatných rokoch táto krajina vošla do povedomia aj ako miesto likvidácie odpadu zo susediacich krajín západnej Európy.

Skládku odpadu v Pezinku otvorili v šesťdesiatych rokoch. Bola vybudovaná bez povolení a bez ochrany proti presakovaniu toxických chemikálií do pôdy – len 150 metrov od obytnej zóny.

Keď sa skládka priblížila k naplneniu svojej kapacity, bohatý developer s úzkymi väzbami na regionálne úrady presadil plány na vybudovanie ďalšej skládky odpadu. Napriek vyhláške z roku 2002, ktorá zakazovala budovať skládky v intraviláne miest, projekty druhej skládky prešli bez akejkoľvek účasti verejnosti z okolitej komunity.

V súčasnosti už obyvateľom Pezinka nezostáva nič iné, len znášať ťarchu tejto starodávnej skládky odpadu. V okolí skládky začal stúpať výskyt rakoviny, ochorení dýchacích ciest a alergií. Jeden konkrétny typ leukémie sa tu napríklad vyskytuje až osemkrát častejšie, ako je celoštátny priemer.

Skládky nepatria do miest“

Zuzana Čaputová sa narodila a vyrástla v Pezinku. Je advokátkou vo VIA IURIS – slovenskej verejnej právnickej organizácii. Túto pracovnú dráhu si zvolila, aby mohla pomôcť aj ľuďom vo svojej komunite.

Toxické dedičstvo skládky vtrhlo ako tmavý tieň do života pani Čaputovej v práci i doma. Zápach z neďalekej skládky zavieval až do jej domu, takže okná musela mať stále zatvorené, aby chránila svoje dve malé dcéry. Nevolaným hosťom v jej živote sa stala rakovina, keď si túto diagnózu vypočul jej strýko a manželka blízkeho kolegu.

Vyzbrojená svojimi právnickými skúsenosťami a poznatkami zaangažovala umelcov, miestne podniky, výrobcov vína, študentov, cirkevných lídrov i ďalších členov komunity do rozsiahlej občianskej kampane za uzavretie skládky odpadu. Pani Čaputová sa spojila s ďalšími aktivistami, aby zorganizovali pokojné protesty, koncerty a výstavy fotografií. Získali 8000 podpisov pod petíciu adresovanú Európskemu parlamentu. Spolu s mobilizáciou občianskej a spoločnosti sa neúnavne zasadzovala proti novej skládke odpadu na súdoch v rámci Slovenska i EÚ.

Na prvej demonštrácii sa zišli tisíce miestnych obyvateľov, ktorí získali pre kampaň aj miestne osobnosti, hoci najprv boli skeptickí. Počuli hlasné a jasné posolstvo občanov: „skládky nepatria do miest.“

Mobilizácia občianskej spoločnosti v postkomunistickom Slovensku

Táto kampaň vyvrcholila v roku 2013, keď slovenský Najvyšší súd rozhodol, že novo navrhovaná skládka bola nezákonná. Súd odvolal povolenie na uvedenie novej skládky do prevádzky a nariadil, aby bola uzavretá aj schátraná skládka. Tento verdikt fakticky zopakoval rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktorý potvrdil právo verejnosti na účasť pri rozhodovaní v záležitostiach, ktoré ovplyvňujú životné prostredie, a to nielen v Pezinku, ale rovnako aj v celej EÚ.

V súčasnosti Zuzana Čaputová spolu s kolegami z VIA IURIS bojuje proti prijatiu nového slovenského stavebného zákona, ktorý by developerom zjednodušil legalizáciu nezákonne postavených budov a oslabil by prístup verejnosti k environmentálnym informáciám a k účasti na rozhodovacích procesoch. Poskytuje právnu pomoc aj ďalším slovenským obciam, ktoré bojujú s priemyselným znečisťovaním životného prostredia.

Víťazstvo v Pezinku znamená najväčšiu mobilizáciu občanov od Zamatovej revolúcie v roku 1989. Znamenalo významný precedens pre angažovanosť slovenskej verejnosti a inšpirovalo občanov, aby sa postavili za svoje právo na čisté a bezpečné životné prostredie.

Goldmanova cena za životné prostredie

Goldmanova cena za životné prostredie je vyznamenaním a uznaním pre osoby za víťazný boj proti presile za životné prostredie a inšpiruje obyčajných ľudí, aby sa odhodlali na mimoriadne činy pri ochrane svetových prírodných zdrojov. Goldmanovu cenu za životné prostredie udeľuje nadácia založená v roku 1989 lídrami občianskej spoločnosti a filantropmi, manželmi Richardom a Rhodou Goldmanovcami.

Nominácie na Goldmanovu cenu sú neverejné a prichádzajú od renomovaných environmentálnych organizácií a expertov z celého sveta, a víťazov vyberá medzinárodná porota. Počas 10-denného turné do San Francisca a Washingtonu víťazi Goldmanovej ceny absolvujú slávnostné udeľovane cien a prezentácie, tlačové konferencie, stretnutia s novinármi, politikmi, verejnými činiteľmi a lídrami environmentálneho hnutia.
Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Súčasné kapacity kompostární podľa asociácie nie sú dostatočné.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.