Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom – pozor na štatutárnych zástupcov | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom – pozor na štatutárnych zástupcov

Pomaly sa blíži 28. február, teda konečný termín pre podanie Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom (podľa § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti), ktoré sa podáva na tlačive podľa vzoru v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom – pozor na štatutárnych zástupcov

Foto: Fotolia

  • Spravodajstvo |  26.01.2017 |  Alexander Jančárik | VIK, s.r.o.

Samotné tlačivo oproti predchádzajúcemu obdobiu obsahuje iba malé zmeny, ktoré sa až na nemožnosť označenia podávaných údajov za predmet obchodného tajomstva a povinné prílohy dajú označiť za viac-menej kozmetické.

Tiež spôsob spracovania ohlasovaných údajov z evidencie ostal v podstate rovnaký.

Radi by sme však upozornili na „drobnosť“, ktorá podľa našich skúseností zo školení unikla viacerým našim klientom.

V časti „Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM“ sa doslova uvádza:

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.“

Alexander Jančárik

Ing. Alexander Jančárik pôsobil vo funkcii vedúceho Odboru informatiky a monitoringu odpadového hospodárstva SAŽP.

Tiež aktívne publikuje v denníku Odpady-portal.sk a spolupracuje pri tvorbe mesačníka Odpadové hospodárstvo.

V súčasnosti pôsobí v spoločnosti VIK, s.r.o., ktorá poskytuje i školenia v oblasti odpadovej a obalovej legislatívy.

Nenápadná druhá vetička vysvetlivky znamená, že na rozdiel od predchádzajúceho obdobia už tlačivo nepodpisuje iba jeden, ale všetci štatutárni zástupcovia.

Veríme, že mnohým z vás to problém robiť nebude, ale niektorí naši klienti ostali z tejto zmeny trochu zaskočení.

Pri mnohých spoločnostiach, predovšetkým so zahraničnou účasťou, to môže predstavovať značný problém, nakoľko štatutármi sú väčšinou osoby žijúce v zahraničí a získať od nich príslušný podpis na prílohu môže byť zložité. Nehľadiac na to, že budú podpisovať v podstate prázdny papier.

Preto vám odporúčame čo najrýchlejšie si skontrolovať zoznam štatutárnych zástupcov vašej spoločnosti podľa obchodného registra, nech vás táto nová povinnosť nezaskočí.

Alexander Jančárik, VIK, s.r.o.


Diskusia (3)

  1. info@odpadovyhospodar.sk28.01.2017 (00:13)
    Z môjho pohľadu je to jedna z ďalších pikošiek zákona a vyhlášok. Na čo potom môže konateľ konať samostatne. Načo sa veci vo firmách delegujú, či splnomocňujú iné osoby. V kolónke pre štatutárny orgán nech sa samozrejme uvedie konateľ. No pri popise k podpisu sa nič nehovorí, že to má podpísať konateľ :-) Je tam len zmienka o tom, že ak je viac štatutárov, v prílohe sa uvedie ich meno, dátum a podpis. Ich vôľa však môže byť z môjho pohľadu nahradená tým, že túto povinnosť delegujú na iného, či splnomocnia niekoho na podpis a podanie hlásenia.
  2. barbora.durisova@cmep.sk30.01.2017 (09:48)
    Dobrý deň ak máme v spoločnosti konateľmi spoločnosti splnomocnených zástupcov vo veci podpisovania ohlásenia o vzniku a nakladaním s odpadom môžu byť na tlačive uvedené mená splnomocnených zamestnancov a v prílohe príslušné splnomocnenie? Ďakujem S pozdravom Soňa Chovancová, CM European Power Slovakia, s.r.o.
  3. alexander.jancarik@vik.sk01.02.2017 (11:52)
    V prílohe musia byť uvedené mená štatutárnych zástupcov, no vo vyhláške sa nepíše, že podpisy musia byť výhradne štatutárnych zástupcov. Týmto podľa nášho názoru vzniká možnosť, že sa podpíše vždy osoba, ktorá má od daného štatutára splnomocnenie, ktorého kópia sa priloží k prílohe. Ostáva však otázka, či okresné úrady nebudú akceptovať iba kópie splnomocnení notársky overené. Alexander Jančárik

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Nové pravidlá ochránia spotrebiteľov pred greenwashingom, sľubuje eurokomisia

Nové pravidlá ochránia spotrebiteľov pred greenwashingom, sľubuje eurokomisia

Ak bude nejaký podnik tvrdiť, že obal, ktorý predáva je vyrobený z 30 % recyklovaných plastov, bude musieť tieto tvrdenia podložiť overenými informáciami. Hlavným cieľom je ochrana spotrebiteľov.

Spustili plne automatickú linku na triedenie odpadu. Pre Brno ju postavila slovenská firma (+ foto)

Spustili plne automatickú linku na triedenie odpadu. Pre Brno ju postavila slovenská firma (+ foto)

Nová prevádzka má oproti manuálnej linke poskytnúť násobne čistejšie vytriedenie.

Nárast množstiev aj viac odhalených prípadov nezákonnej prepravy. Komisia ukázala nové čísla

Nárast množstiev aj viac odhalených prípadov nezákonnej prepravy. Komisia ukázala nové čísla

Celkové množstvo nebezpečného odpadu prepraveného v rámci Únie aj z Únie sa od roku 2001 do roku 2019 zdvojnásobilo.