NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Knihy sú neobalmi, postup ministerstva je nekorektný, tvrdia právnici

Ministerstvo nemôže nadraďovať vyhlášku nad zákonom, zareagovali na stanovisko ministerstva k vyradeniu kního zo zoznamu možných neobalov právnici.

knihy

Foto: Fotolia

Ministerstvo tvrdí, že knihy už nie sú neobalmi. Podľa advokáta však názor envirorezortu nemá oporu v zákone.

Novelou vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov z 16. januára 2017 vyňalo ministerstvo tlačené knihy a detské obrázkové knižky zo zoznamu výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom. Podľa ministerstva tým výrobcovia týchto výrobkov nepodliehajú rozšírenej zodpovednosti v oblasti týchto výrobkov.

MŽP: Vyhláškou sa knihy vyňali z neobalov

Podľa envirorezortu sa úpravou vyhlášky zo začiatku tohto roka problém vyriešil.

Podľa aktuálne platnej vyhlášky (373/2015) k zákonu o odpadoch boli v rámci prílohy č. 16 z položiek colného sadzobníka vypustené knihy a detské obrázkové knižky. Podľa nášho názoru tak knihy a detské obrázkové knižky nie sú neobalovým výrobkom, čiže nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov,“ vyjadril sa pre Odpady-portal.sk hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Ministerstvo však pripúšťa zapracovanie týchto zmien aj do nadradenej normy, teda zákona o odpadoch.

V súčasnosti ministerstvo pripravuje aplikačnú novelu zákona o odpadoch a v rámci nej sa budeme zaoberať aj touto problematikou,“ uzavrel hovorca.

Advokáti: ministerstvo nereaguje na výhrady

Právnici z kancelárie TaylorWessing e/n/w/c advokáti však tvrdia, že takéto vyňatie nie je legislatívne v poriadku a nie je ani v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

„Aj napriek tomu, že na uvedenú problematiku vylúčenia kníh z rámca neobalových výrobkov sme Ministerstvo písomne upozornili už 10. marca 2017, od Ministerstva sme ani do dnešného neobdržali žiadnu odpoveď. Ministerstvo sme pritom žiadali o skoré zaslanie reakcie, a to v záujme vedenie konštruktívnej diskusie o možnostiach nápravy vzniknutého právneho stavu,“ uviedol advokát Radovan Pala.

Ministerstvo podľa neho vo svojej reakcii pre Odpady-portal.sk žiadnym spôsobom odborne a vecne nereagovalo na vytýkané závažné legislatívne a ústavné nedostatky spôsobu, akým novelou vyhlášky č. 373/2015 vyradilo zo zoznamu neobalových výrobkov tlačené knihy a detské obrázkové knižky.

Ak má Ministerstvo názor, že „knihy a detské obrázkové knižky“ nemajú spadať do rámca definície neobalových výrobkov podľa ustanovenia § 73 ods. 3 Zákona o odpadoch, má podľa Palu možnosť iniciovať začatie riadneho legislatívneho konania, ktoré by viedlo k predloženiu vládneho návrhu novely Zákona o odpadoch do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NRSR“), ktorá je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom v Slovenskej republiky.

Po úspešnom priebehu riadneho legislatívneho konania, schválení v NRSR, po získaní podpisu Prezidenta Slovenskej republiky (prípadne prelomení jeho veta) a publikovaní v Zbierke zákonov SR, by tento názor Ministerstva získal svoju ústavnú a zákonnú legitimitu.

Ústava Slovenskej republiky v čl. 123 ustanovuje, že ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Vyhláška nemôže byť nadradená zákonu

Z pohľadu právnikov je preto neprípustné, aby ministerstvo arbitrárne a mimo medzí zákona o odpadoch rozhodovalo o tom, ktoré kategórie produktov vyradí zo zoznamu neobalových výrobkov, ktoré spadajú do rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Ustanovenie § 73 ods. 3 Zákona o odpadoch celkom jednoznačne zaraďuje polygrafické výrobky do kategórie skupín neobalových výrobkov, ktoré spadajú do rámca definície neobalových výrobkov, ktoré spadajú do rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Ešte aj dôvodová správa k návrhu Zákona o odpadoch uviedla, že v tomto ustanovení je vymenovaný výlučný, to znamená: „taxatívny výpočet neobalových výrobkov.“,“ vysvetľuje Pala.

Ministerstvo vo vyhláške vydanej na základe ustanovenia § 105 ods. 3 písm. i) Zákona o odpadoch môže len exemplifikatívne vymenúvať konkrétne názvy výrobkov, ktoré budú spadať do okruhov vymedzených znením ustanovenia § 73 ods. 3 Zákona o odpadoch. Za žiadnych okolností preto nemôže podľa Palu nastať rozpor medzi znením vyhlášky a znením ustanovenia § 73 ods. 3 Zákona o odpadoch.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné
Značky
neobaly

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvá sa nedohodli, odpadu pribudne. Výrobcovia cigariet zväčšujú škatuľky

Ministerstvá sa nedohodli, odpadu pribudne. Výrobcovia cigariet zväčšujú škatuľky

Nové environmentálne pravidlá majú nezamýšľaný dopad: viac odpadu a viac emisií.

Na Orave sa začína odstraňovať stará environmentálna záťaž, sanácia vyjde na 6,4 mil. eur

Na Orave sa začína odstraňovať stará environmentálna záťaž, sanácia vyjde na 6,4 mil. eur

Sanačné práce zrealizuje dvojica firiem.

Tretie kolo Mestského bazára v Bratislave našlo využitie pre 10,8 ton predmetov

Tretie kolo Mestského bazára v Bratislave našlo využitie pre 10,8 ton predmetov

Z výnosov Mestského bazára chce OLO financovať prvé reuse centrum v Bratislave.