Knihy sú neobalový výrobok. Zákon a vyhláška si rozporujú | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Knihy ako nie neobalový výrobok? Ministerstvo a zákon si rozporujú

Zákon definuje polygrafické výrobky ako neobalový výrobok, preto vyradenie kníh z vyhlášky nemá na povinnosti vydavateľov ako výrobcov neobalov žiaden dosah, tvrdia advokáti. Ministerstvo trvá na svojom.

knihy sú neobaly

Foto: Fotolia

Novela vyhlášky č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyňala tlačené knihy a detské obrázkové knižky spod rozšírenej zodpovednosti výrobcov neobalových výrobkov. Zmienená novela 14/2017 Z. z. nadobudla platnosť 16. januára 2017 a podrobné zmeny v nej si môžete prečítať v našom prehľadnom súhrne.

Právnici z kancelárie TaylorWessing e/n/w/c advokáti však tvrdia, že takéto vyňatie nie je legislatívne v poriadku a nie je ani v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Na problém upozornila organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.

knihy a recyklácia

Niektoré knihy je lepšie zneškodniť / Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Zákon a polygrafické výrobky

Zákon o odpadoch totiž priamo definuje polygrafické výrobky ako neobalový výrobok, a preto vymazanie tlačených kníh a detských obrázkových knižiek z textu prílohy vyhlášky č. 373/2015, čo je predpis nižšej právnej sily, nemá podľa advokátov vplyv na samotnú definíciu v zákone. Práve naopak, vyhláška sa touto úpravou dostala do rozporu so zákonom.

Keďže zákon je nadradený vyhláške, má zákon právnu prednosť pred textom vyhlášky, a keďže knihy spadajú pod polygrafické výrobky, nie je možné knihy vyňať spod povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcov ich vymazaním z prílohy vyhlášky, nakoľko ich zaradenie pod povinnosť priamo určuje zákon v definícii neobalového výrobku,“ konštatujú advokáti.

Ako definuje neobaly zákon o odpadoch?

§73 ods. 3

(3) Neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok [§ 105 ods. 3 písm. i)], ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu,

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem

1. hygienického a sanitárneho papiera,

2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,

3. cigaretového papiera,

4. karbónového kopírovacieho papiera,

5. filtračného papiera,

6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,

7. cenín,

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla,

d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.

Advokáti ďalej dôvodia, že z tohto dôvodu musia spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou alebo dovozom kníh, naďalej viesť evidenciu o knihách a množstvá uvedené na trh SR hlásiť do výkazu za celý 1. štvrťrok 2017 (čiže množstvá uvedené na trh v januári, februári aj marci 2017), pretože zákon o odpadoch je nadradený vykonávacej vyhláške, a teda takéto vyňatie kníh prostredníctvom vyhlášky je neplatné.

Právnici zároveň doručili svoje právne stanovisko ministerstvu životného prostredia so žiadosťou o nápravu na navrátenie znenia vyhlášky č. 373/2015 do stavu spred 1. 2. 2017, aby bol uvedený rozpor odstránený.

Ministerstvo názor nemení

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné
Značky
neobaly

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Obce nevedia, na čom sú. Postupy Envirofondu sú neprehľadné, hovorí dodávateľ techniky

Obce nevedia, na čom sú. Postupy Envirofondu sú neprehľadné, hovorí dodávateľ techniky

Environmentálny fond sľubuje zmeny ešte v priebehu novembra.

Nerozumiem vzburám proti spaľovniam odpadu, vraví starosta obce

Nerozumiem vzburám proti spaľovniam odpadu, vraví starosta obce

Kvalita odpadu na energetické zhodnotenie nie je horšia ako to, čo ľudia spaľujú doma v kotloch, myslí si Š. Vároš zo Štiavnika.

Výnimku z povinného zberu kuchynského odpadu nerušíme, odkazuje ministerstvo

Výnimku z povinného zberu kuchynského odpadu nerušíme, odkazuje ministerstvo

Firma zo západného Slovenska kontaktovala samosprávy zmätočnou informáciou o zrušení výnimky, ministerstvo o taktom kroku neuvažuje.