Odlučovač ropných látok a odpady. Ak na ne? | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Je odlučovač ropných látok zariadením na zhromažďovanie? Ministerstvo v tom nemá jasno

Sú odlučovače zariadením na zhromažďovanie odpadov? Ministerstvo v odpovediach zahmlieva.

odlučovač ropných látok

Čo sú odlučovače ropných látok?

Ide o veľmi rozšérené a často využívané zariadenie. Používajú sa k odstraňovaniu ľahkých ropných kvapalín z dažďových alebo technologických vôd, pokiaľ tvoria nestabilné emulzie.

Lapače olejov sa používajú pri čistení dažďových vôd z plôch, kde je možné predpokladať odkvapkávanie pohonných hmôt a olejov, napríklad:

 • parkoviská,

 • šrotovíská,

 • odstavné, manipulačné a iné spevnené plochy určené pre parkovanie osobných a nákladných vozidiel,

 • umývarne automobilov

 • prevádzky a procesy, kde môže dochádzať k uvoľnovaniu lahkých kvapalín do odpadovej vody

Odlučovače a odpady

Na niektoré povinnosti pôvodcov odpadov v súvislosti s odlučovačmi sme sa v spolupráci s poradcom pre odpady, spoločnosťou Odpadový hospodár s.r.o., spýtali ministerstva životného prostredia.

V praxi nastávajú aj situácie, že pôvodca vlastní odlučovač ropných látok. Ten je umiestnený často práve na na vyššie spomenutých pozemných komunikáciách v priestoroch nehnuteľnosti, no častokrát aj mimo nehnuteľnosti, na verejnom priestranstve. Odlučovač sa plní automaticky, bez zásahov, či plnenia ľuďmi.

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na zhromažďovanie odpadov. Dochádza však v týchto prípadoch k zhromažďovaniu odpadov? Z reakcie ministerstva sa zdá, že úradníci v tom nemajú jasno.

odlučovač ropných látok

Namiesto priamej odpovede totiž reagovali širšou definíciou odlučovačov.

„Stúpajúce nároky na ochranu životného prostredia vyžadujú pre čistenie odpadových vôd použitie odlučovačov ako predradených čistiacich jednotiek pred vypustením vôd do vodných tokov, resp. do verejnej kanalizácie a do čistiarní odpadových vôd.

Odlučovače zbavujú vodu ropných látok. Nedochádza tak ku kontaminácii povrchových a spodných vôd, ale naopak, prispievajú k ochrane životného prostredia. Odlučovače ropných látok spĺňajú najnáročnejšie kritéria platných noriem. Určené sú pre zachytenie a odlúčenie neemulgovaných ľahkých kvapalín (najmä ropných látok) zo znečistených vôd stekajúcich z dopravných plôch.

Znečistená kvapalina vteká do kalovej nádoby. Tuhé nečistoty sa usádzajú na dne kalovej nádoby a odlúčené ropné látky plávajú na povrchu. Automatický plavákový uzáver v odlučovačoch zabezpečuje, aby sa už zachytené ropné látky nedostali späť do kanalizácie v prípade havarijných stavov a pod,“ uviedol pre Odpady-portal.sk hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Ministerstvo nereagovalo na otázku, či je odlučovač ropných látok považovaný za podzemnú nádrž a teda za priestor na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, alebo je takýto systém zachytávania ropných látok považovaný len za zachytávanie ropných látok a nedochádza tak k definícii zhromažďovania odpadov.

Ako označiť odlučovač?

Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa označujú ako sklad odpadov. Vyvstáva otázka, ako sa má označiť priestor na zhromažďovanie odpadov, ak sa odlučovač ropných látok považuje za takýto priestor.

Ponúka sa totiž viacero riešení, napríklad z verejného priestranstva, alebo uložiť takéto označenie do odlučovača ropných látok.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (3)

 1. elena.bodikova@vik.sk30.03.2017 (09:42)
  Odlučovače ropných látok sa môžu považovať za vodné stavby v zmysle vodného zákona, a teda sú vyňaté z pôsobnosti zákona o odpadoch. Prevádzka takéhoto zariadenia sa riadi požiadavkami zákona o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciách.
 2. Zuzana Balková30.03.2017 (17:39)
  Spresnila by som, ORL je zariadenie na vodnej stavbe - kanalizácii, rovnako ako lapač tukov. Vzhľadom k tomu, že ide o technologické zariadenie na odlučovanie ropných látok z vôd z povrchového odtoku (ORL) alebo jedlých olejov a tukov zo splaškových vôd z kuchyne (LT), odpadom sa stáva až to, čo vzniká pri čistení technologického zariadenia. Ak by sa uplatnil prístup, že ide o skladovaciu nádrž na odpad, potom by bola aj nádrž na motorový olej v automobile skladovacou nádržou pre odpadový olej, pretože pri údržbe sa z nej vypustí odpadový olej.
 3. polak.kontakt@gmail.com04.04.2017 (13:27)
  Autor otázky na MŽP ale vychádza z mylného predpokladu a to že MŽP problémy rieši. MŽP tu je ale na to aby problémy vyrábalo :-)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

Hra je určená pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI - PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania.

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Drobné plastové čiastočky sa vyskytujú aj na najodľahlejších miestach na planéte, konzumujeme ich v potravinách a vdychujeme zo vzduchu. Doposiaľ však nemáme jednoznačné závery o tom, či negatívne vplývajú na ľudské zdravie a fungovanie ekosystémov.

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Zákonu vyčíta najmä ustanovenia týkajúce sa práv verejnosti v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.