NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Čo obsahuje monitoring odpadového hospodárstva?

Všetko podstatné z odpadového hospodárstva môžete dostávať denne do vašich e-mailových schránok.

Čo obsahuje monitoring odpadového hospodárstva?

  • Aktuality |  22.09.2016 |  Radovan Kazda

Milí čitatelia,

už od roku 2010 zasielame každý pracovný deň našim predplatiteľom prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa udialo v odpadovom hospodárstve za predchádzajúci pracovný deň/dni.

monitoringu odpadového hospodárstva sledujeme predovšetkým:

  • predkladanú slovenskú legislatívu (pripomienkové konania k navrhovaným zákonom, vyhláškam)

  • schválenú slovenskú legislatívu (nové zverejnené zákony, vyhlášky, usmernenia)

  • novinky zo stránok: MŽP SR, SAŽP, SIŽP, OP KŽP, Európska komisia (DG Energy)

  • výber najdôležitejších správ o odpadovom hospodárstve z mienkotvorných internetových denníkov

  • prehľad plánovaných investícií v odpadovom hospodárstve (podľa zákona o EIA)

  • prehľad verejného obstarávania v odpadovom hospodárstve

Ak už ste našim predplatiteľom, potom si odpadový monitoring môžete aktivovať bezplatne vo svojom užívateľskom účte na Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk v kolónke „Moje údaje“, tým, že zadáte 1-3 e-mailové adresy, na ktoré chcete dostávať náš výber.

Od 1. septembra 2016 sme spustili aj službu monitoringu energetiky, v rámci ktorého zasielame tiež každý pracovný deň našim predplatiteľom prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa udialo v energetike za predchádzajúci pracovný deň. K jeho odberu sa môžete prihlásiť bezplatne na tom istom mieste.

Monitoring je bonusová služba zdarma, ktorá nie je súčasťou predplatného, avšak slúži výhradne predplatiteľom. Je teda úplne zdarma.

Predplatné (okrem bonusovej služby monitoringov) obsahuje: prístup ku všetkým spoplatneným článkom na Odpady-portal.skEnergie-portal.sk na 1 rok a predplatné printového mesačníka Odpadové hospodárstvo s prílohou pre energetiku ENERGO na 1 rok.

Ak ešte nie ste našim predplatiteľom, veríme, že vás naša ponuka zaujme a predplatíte si naše služby.

Radovan Kazda
šéfredaktor


UKÁŽKA DENNÝCH MONITORINGOV


MONITORING | 21.09.2016

Médiá

Rakúsky odpadový monopol utŕžil vysokú pokutu | 21.09.2016 | Odpady-portal.sk | Organizácia zodpovednosti výrobcu ARA bránila hospodárskej súťaži.

Prečo štát šikanuje tisícky firiem pre obaly keď by až tak nemusel? | 21.09.2016 | Blog.etrend.sk | Ak firma či živnostník čokoľvek balí do obalov, má kopec povinností zo zákona o odpadoch. Nie je to však prehnané?

Ohlásené investície

Oznámenie / Zámer | Obec Kolárovice | Zberný dvor obce Kolárovice | Zosúladenie zariadenia na zber odpadov v zmysle platnej legislatívy.

Zmena činnosti – posudzovať | Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. | Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov | Stanovenie skutočnej kapacity prevádzkovanej skládky odpadov a stanovenie voľnej kapacity, pred jej uzatvorením a rekultiváciou po ukončení jej prevádzkovania.

Oznámenie / Zámer | Obec Lovčica – Trubín | Zberný dvor Lovčica – Trubín | Zámer činnosti rieši vybudovanie nového zberného dvora v Obci Lovčica - Trubín

MONITORING | 20.09.2016

Médiá

Svitá na lepšie časy pre výrobu alternatívnych palív? | 20.09.2016 | Odpady-portal.sk | Odporúčania Európskej komisie pre Slovensko treba brať vážne. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/09.

Dvořák Hager & Partners majú 10 rokov | 20.09.2016 | Odpady-portal.sk | Advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners si minulý týždeň pripomenula 10. výročie svojho vzniku. Boli sme pri tom.

Stupava: V meste vyprodukovali v prvom polroku viac ako 2000 ton odpadu | 20.09.2016 | Enviroportal.sk | Obyvatelia Stupavy vyprodukovali v I. polroku tohto roka viac ako dva milióny kilogramov odpadu. Prevažnú časť tvorí ostatný komunálny odpad, ktorý končí na skládke.

Verejné obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania| Mesto Nová Baňa | Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa – technológia | Celková odhadovaná hodnota: 379 300,00 EUR bez DPH


MONITORING | 19.09.2016

Verejná správa

Medzirezortné pripomienkové konanie | LP/2016/885 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Médiá

Rotterdamský prístav bude čistiť odpadkový “žralok” | 19.09.2016 | Odpady-portal.sk | Prístavné vody najväčšieho európskeho prístavu v Rotterdame bude brázdiť dron, požierajúci plávajúce odpadky.

Francúzsko zakázalo predaj plastových tanierov, pohárov a nádob | 19.09.2016 | Odpady-portal.sk | Nový zákon, vďaka ktorému sa Francúzsko stáva prvou krajinou na svete s podobným zákazom, začne platiť od roku 2020. Náhrada plastových pohárikov, tanierov či príborov bude musieť byť vyrobená z organických materiálov, ktoré sú kompostovateľné.

Výstavba bioplynovej stanice v Liptovskom Mikuláši nebude možná | 19.09.2016 | Info.sk | Proti výstavbe bioplynovej stanice na Nábreží bojovali občania Liptovského Mikuláša dvoma petíciami.

Európska komisia schválila Litve štátnu pomoc na výstavbu elektrárne | 19.09.2016 | Venergetike.sk | Kogeneračná elektráreň bude produkovať elektrinu pre litovskú elektrárenskú sieť a teplo pre systém centrálneho vykurovania vo Vilniuse. Závod budú tvoriť dve prevádzky, pričom palivom pre jednu z nich bude nerecyklovateľný komunálny odpad a druhá bude ako palivo používať biomasu.

Verejné obstarávania

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Mesto Kysucké Nové Mesto | ZBER, PREPRAVA A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU | Celková odhadovaná hodnota: 2 050 745,67 EUR bez DPH

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Nová Baňa | Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa – technológia

Výzva na predkladanie ponúk | TEKOS,spol. s r.o. Malacky | Kvalitatívne a kvantitatívne navýšenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 32 735,00 EUR bez DPH

Výzva na predkladanie ponúk | Obec Veľké Leváre | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Veľké Leváre


MONITORING | 16.09. - 18.09.2016

Verejná správa

OP KŽP | Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov | 16.09.2016

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES | 13.09.2016

Médiá

Košice plánujú predať KOSIT | 16.09.2016 | Odpady-portal.sk | Mesto nemá dostatok prostriedkov na nevyhnutné na investície.

Kontroly OZV by mali viesť až k zrušeniu autorizácie | 16.09.2016 | Odpady-portal.sk | Ministerstvo už kontroluje doručené dokumenty od OZV, inšpekciu čaká nápor až budúci rok.

Koncern Mars na skládky neposiela z výroby už nijaký odpad | 17.09.2016 | Odpady-portal.sk | Našich 126 výrobných prevádzok po celom svete neposiela na skládky žiaden odpad, oznámil Mars, ktorý sa k tomuto cieľu dávnejšie zaviazal. Pod koncern spadajú okrem viacerých známych značiek sladkostí aj firmy vyrábajúce nápoje či krmivo pre domáce zvieratá.

Na Floride unikli milióny hektolitrov rádioaktívnej vody. Firma to ututlávala | 17.09.2016 | Odpady-portal.sk | V mieste podzemnho zdroja pitnej vody na Floride uniklo takmer desať miliónov hektolitrov rádioktívnej vody. Firma zodpovedná za únik o situácii verejnosť informovala až po troch týždňoch.

Pozvánka na konferenciu: Predchádzanie vzniku odpadov | 18.09.2016 | Odpady-portal.sk | Tretí ročník národnej konferencie PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU sa uskutoční 24. (pondelok) a 25. (utorok) októbra 2016 v Prahe v priestoroch Autoklubu ČR v Opletalovej (oproti Hlavnej stanici).

Na Dni systémových riešení komunálneho zberu predstavil REDOX novinky | 18.09.2016 | Odpady-portal.sk | Lučenecká firma vstupuje na trh s podzemnými a polopodzemnými kontajnermi.

Nad recyklačnými cieľmi visí otáznik. Hovorí sa o spôsobe počítania aj zrušení | 16.09.2016 | Euractiv.sk | Nemecko chce výrazne zmeniť odpadovú legislatívu pre budúce desaťročie.

Ohlásené investície

Oznámenie / Zámer | FÚRA s.r.o. | Zberné zariadenie Sobrance | Účelom je zariadenie " Zberného zariadenia Sobrance" pre efektívny zber odpadov pred ich zhodnotením. Zberné zariadenie bude umiestnené v priemyselnej zóne katastra mesta Sobrance. Kapacita zberného dvora bude max. 500 tón uskladneného separovaného odpadu.


MONITORING | 14.09. - 15.09.2016

Médiá

Niektoré štáty EÚ majú problém pri nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu | 15.09.2016 | Odpady-portal.sk | Členské štáty nedostatočne vykonávajú smernicu 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu. Konštatuje to Európska komisia (EK) vo svojej hodnotiacej správe, ktorú predložila do Európskeho parlamentu.

Košice predajú skoro celý Kosit | 14.09.2016 | Kosice.korzar.sme.sk | Mesto nemá na investície, preto sa chce zbaviť väčšiny podielu.

Verejné obstarávania

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Technické služby mesta Galanta | Intenzifikácia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Galanta - nádoby na odpad | Celková hodnota obstarávania: 93 280,00 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Zmena činnosti pred vydaním vyjadrenia / rozhodnutia o zmene | KOVOHUTY, a.s., Krompachy | Briketizácia prachových odpadov s obsahom Cu | Účelom navrhovanej činnosti je vytvoriť v existujúcej hale peletizácie podmienky pre spracovanie prachových odpadov s obsahom Cu do brikiet, ktoré bude možné následne využiť v metalurgickom procese pri výrobe medi.


MONITORING | 13.09.2016

Verejná správa

MŽP SR | Oznam o zriadení klientskej linky | 13.09.2016 | Ministerstvo životného prostredia SR do vzniku koordinačného centra zriadilo podľa § 31 od. 11 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu.

OP KŽP | Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 dňom 16. 09. 2016 | 13.09.2016

Médiá

Editoriál. Vratký pocit šťastia | 12.09.2016 | Odpady-portal.sk | Komentár vyšiel v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2016/09.

Vypĺňanie vyťažených priestorov vs Súdny dvor EÚ | 13.09.2016 | Odpady-portal.sk | Súdny dvor EÚ vydal rozsudok týkajúci sa vypĺňania vyťažených priestorov z pohľadu zneškodňovania a zhodnocovania odpadov.

László Sólymos: Našou prioritou v zelenej ekonomike je manažment odpadov | 13.09.2016 | Euractiv.sk | Slovensko môže ponúknuť svoje skúsenosti so zelenými budovami či vodným hospodárstvom, hovorí minister životného prostredia LÁSZLÓ SÓLYMOS (Most-Híd). Na otázky portálu EurActiv.sk odpovedal cez email.

Slovensko opäť mení legislatívu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie | 12.09.2016 | Sme.sk | Slovensko po kritike zo strany Európskej komisie opäť mení legislatívu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Poslanci NR SR v pondelok posunuli do druhého čítania novelu zákona, ktorá reaguje na niektoré jej výhrady.

Ohlásené investície

Zmena činnosti - neposudzovať | Ľubomír Jágrik- JUMBO, Brvnište | Areál pre výkup druhotných surovín Považské Podhradie 450 | Zber a výkup kovových odpadov a ich zhromažďovanie sa bude uskutočňovať na vlastnom pozemku v k. ú. Považské Podhradie.


MONITORING | 12.09.2016

Ohlásené investície

Oznámenie / Zámer | TSR Slovakia s.r.o., Bratislava | Zariadenie na zber a zhodnocovanie kovových odpadov Poprad - parc. č. KN - C 2454/19, 2454/10, 2454/11 a 2454/41 v k.ú. Poprad | Vybudovanie zariadenia na zber, zhromažďovanie, spracovanie a úpravu železného šrotu, kovového odpadu a farebných kovov sleduje cieľ zmenšenie objemu odpadov pred ich ďalším nakladaním a to strihaním. Ide o novú činnosť – zber, skladovanie, úpravu a spracovanie železného šrotu, kovových odpadov a farebných kovov. Zariadenie, v ktorom sa bude vykonávať nakladanie s odpadmi, bude umiestnené v rámci areálu bývalého zariadenia na zber odpadov, ktorý susedí so železničnou vlečkou.

MONITORING | 11.09.2016

Verejná správa

Predprípravná fáza ukončená
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

ÚRSO
Úrad o výsledkoch kontroly tzv. regulovanej bázy aktív (RAB) | Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík informoval o záveroch tejto mimoriadnej kontroly na tlačovej konferencii v Martine počas konferencie "Regulácia na prahu nového obdobia - míľniky a perspektívy".

Médiá

Regulačné desatoro alebo čomu sa dá priučiť z chýb ÚRSO | Energie-portal.sk | Minulý pondelok sme na výbore pre hospodárske záležitosti prijali ukrajinskú delegáciu. Prítomný bol predseda regulačného úradu Ukrajiny a jeho najbližší spolupracovníci. Na Slovensko prišli v rámci twínningového projektu, kde ich školiacim partnerom je náš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Solárne panely dosiahnu vďaka tenkej plastovej vrstve dvojnásobnú efektívnosť | Energie-portal.sk

Nemecký start-up vyvinul samodobíjací solárny elektromobil. Predávať sa bude od 12-tisíc eur | Energie-portal.sk

ÚRSO: kontroly distribučiek prinesú nižšie ceny plynu a elektriny | Energie-portal.sk

Pozvánka na školenie: Energetická efektívnosť podnikov – certifikácia budov – energetické audity (27.9.2016) | Energie-portal.sk

Elektrárne varujú pred odstavením Novák | Pravda.sk

Fico sfáral v Bani Nováky: Pokým budem predsedom vlády, tá sa nebude otáčať baníkom chrbtom | Cas.sk

Krynica 2016: Vyšachuje energetické koncerny obdoba Uber-u? | Energia.dennikn.sk

Fond Genesis predáva AZ KLIMA spoločnosti ČEZ ESCO | Venergetike.sk | Spoločnosť ČEZ ESCO, ktorá je súčasťou energetickej skupiny ČEZ, sa dohodla s fondom Genesis Private Equity Fund II (GPEF II)

Plynové tepelné čerpadlo kúri, chladí a šetrí peniaze | Hnonline.sk

Inžinier Volkswagenu sa v USA priznal k podielu na emisnom škandále | Trend.sk


MONITORING | 08.09. - 11.09.2016

Verejná správa

SAŽP | Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky | 09.09.2016 | Slovenská agentúra životného prostredia vydala v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky publikáciu Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky. Jej cieľom je poskytnúť laickej verejnosti informácie o dopadoch každodenného života bežného človeka na životné prostredie. Zároveň radí, ako je možné toto chovanie zmeniť tak, aby bolo prospešnejšie nielen voči životnému prostrediu, ale aby malo pozitívny vplyv aj na jeho finančné výdavky.

OP KŽP | Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 3. výzve zameranej na prieskum environmentálnych záťaží | 09.09.2016

OP KŽP | Oznam o vydaní Usmernenia č. 3 k 4. výzve zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží | 09.09.2016

OP KŽP | Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 5. výzve zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží | 09.09.2016

MŽP SR | Informácia o konaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ | 07.09.2016

Predprípravná fáza ukončená | PI/2016/122 Návrh novely zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania v znení neskorších prepisov

Médiá

Nanomateriály v odpadoch | 08.09.2016 | Odpady-portal.sk | Predstavujú potenciálne riziko znečistenia životného prostredia. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/09.

Londýnske reštaurácie nechcú recyklovať polystyrénové obaly | 08.09.2016 | Odpady-portal.sk | Niektorí londýnski šéfkuchári žiadajú zakázať používanie polystyrénových obalov v hlavnom meste. Dôvodom majú byť environmentálne a zdravotné dôsledky.

Prieskum: Európska únia nerobí dostatok pre ochranu životného prostredia | 08.09.2016 | Odpady-portal.sk | Európska únia by mala pridať v ochrane životného prostredia. Viac ako dve tretiny Európanov si totiž želá, aby sa EÚ starala o životné prostredie viac ako doteraz. Také sú čiastkové závery z nedávneho prieskumu Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil na objednávku Európskeho parlamentu.

Výrobcovia plnia limity dvakrát. Zákon o odpadoch má medzery | 08.09.2016 | Odpady-portal.sk | Firmy plnia limity zhodnotenia niektorých odpadov z obalov cez zberovky aj OZV, tvrdí Tomáš Schabjuk.

Bratislavčania sa aj tento rok môžu zbaviť škodlivého odpadu bezplatne | 08.09.2016 | Bratislava.sk | Hlavné mesto opäť ponúka Bratislavčanom možnosť zbaviť sa škodlivého odpadu zo svojich domácností. Jesenný zber škodlivého odpadu bude prebiehať v prvej polovici októbra postupne v jednotlivých mestských častiach.

Explózia na africkej skládke odpadu zabila takmer 100 ľudí | 09.09.2016 | TA3.com | Takmer 100 životov vyhaslo a ďalších 200 osôb utrpelo zranenia pri explózii, ku ktorej došlo na skládke odpadu neďaleko najväčšieho mesta tejto africkej krajiny Cotonou.

Grécko je kvôli odpadovej legislatíve upozorňované už 7 rokov. Pokuta každým dňom rastie o 30-tisíc eur | 10.09.2016 | Odpady-portal.sk | Krajina dostala ďaľšiu 10-miliónovú pokutu za to, že od prvého upozornenia v roku 2009 stále neimplementovala potrebnú legislatívu pre odpadové hospodárstvo. Za každý deň omeškania bude odteraz navyše platiť 30 000 eur.

Nie, Švédsko nerecykluje 99 percent odpadu | 11.09.2016 | Odpady-portal.sk |Niektoré vzory sú len mýty.

Verejné obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk | Technické služby, s.r.o., Dolný Kubín | Zefektívnenie zberu a kvantitatívne navýšenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu kúpou kontajnerov a lisovacieho zariadenia | Celková predpokladaná hodnota: 76 142,50 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Oznámenie / Zámer | Mesto Snina | Zberný dvor Snina | Vybudovanie zberného dvora pre obyvateľov mesta Snina
Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X