NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

ENVITA EVI – softvér na evidenciu odpadov

Tiež máte z času na čas nepríjemný pocit, že keď prebehne nejaká legislatívna zmena v evidenčných povinnostiach pri nakladaní s odpadmi, nezaznamenáte ju včas a vystavíte tak firmu, kde pracujete, alebo samých seba finančnému postihu?

evidencia odpadov

Foto: Fotolia

Odpadová legislatíva sa často novelizuje a každá, i keď banálna zmena, môže znamenať zásah do vašich povinností. Vzhľadom na fakt, že nový zákon o odpadoch je stále „mladý“, je priebežne upresňovaný a pozmeňovaný.

Napr. zrušenie ustanovenia § 58 a z toho vyplývajúce zrušenie ohlásenia o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, alebo teraz čerstvo schválenú novelu, ktorá prináša pre výrobcov a dovozcov zrušenie ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej dopravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu a cezhraničnej dopravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky.

Spoločnosť INISOFT s.r.o., dlhodobo vyvíja špecializovaný softvér, ktorý je pre mnohých jeho používateľov dôležitým pomocníkom. Rovnako ako sa mení odpadová legislatíva, je priebežne aktualizovaný i on, okamžite totiž reaguje na akúkoľvek zmenu. Je skrátka vždy v súlade s každou novelou. Nie je teda nevyhnutné, aby ste to boli vy, kto zmeny v legislatíve sleduje, pretože my ich sledujeme za vás.

Nekupujte, čo nepotrebujete

Program ENVITA je vytváraný modulárne, teda tak, aby vyhovoval vašim potrebám. Poslúži rovnako dobre pôvodcom odpadov ako oprávneným osobám, ale i poradcom v oblasti odpadového hospodárstva.

EVI v názve znamená „evidenčný“ a tvoria ho jednotlivé moduly, ktoré vám pomôžu plniť nielen vaše evidenčné, ale i ohlasovacie povinnosti. A z nich si vyberiete len tie, ktoré skutočne potrebujete.

Základným stavebným kameňom EVI je modul Odpady. Ten môžete rozšíriť o modul Zariadenie, ktorý využijú všetci prevádzkovatelia zberní, zariadení na zber alebo na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Pokiaľ ste výrobcom alebo dovozcom balených výrobkov, využijete tiež modul Obaly.

Tento modul je vhodné rozšíriť o Výrobky a vzájomne obe agendy prepojiť cez obalové predpisy.

Samozrejmou súčasťou všetkých modulov sú tiež výstupy v zmysle platnej evidenčnej vyhlášky. Pokiaľ svedomite vediete evidenciu, potom na konci príslušného obdobia len zvolíte tlač a z programu veľmi jednoducho vytvoríte ohlásenie. Prácu vám uľahčia i priebežne aktualizované číselníky (katalóg odpadov, Y-kódy, kódy nakladania, PSČ a pod.) alebo pomocné funkcie ako napr. generovanie partnerskej evidencie.

A pokiaľ máte ďalšie špecifické potreby, dá sa formou modulov pridávať rozšírenie alebo úprava tak, aby naplno vyhovovali vašim potrebám

ENVI-PAK odpad

A čo pripravujeme nové?

Náš softvér stále vyvíjame i s vašou pomocou. Stále premýšľame, ako program vylepšiť, a prácu s ním vám – našim používateľom – uľahčiť. Pripravujeme nové moduly ako napr.

ILNO (identifikačný list nebezpečného odpadu) alebo SLNO (sprievodný list nebezpečného odpadu) a ďalšie funkcie pre hromadné operácie s dátami, nové výstupy tlače alebo tiež modul, ktorý umožní prenos dát medzi jednotlivými inštaláciami programu (napr. od oprávnenej osoby k pôvodcovi tak, že oprávnená osoba povedie svoju evidenciu, vygeneruje partnerskú evidenciu pôvodcu a tú mu potom pridá stlačením jedného tlačidla priamo do jeho programu.

Rozbehla sa tiež príprava programu ENVITA PRO. Vyvíjame pre vás prevádzkový softvér s modulmi, ktoré využívajú prevádzkovatelia zberní a ďalších zariadení určených k nakladaniu s odpadmi, ako sú napr. technické služby v rámci svojich každodenných pracovných činností.

Vyvíjané sú moduly ako Sklad, Váha, Obchod, Fakturácia, Pokladňa. Samozrejmosťou bude, že každý skladový pohyb vo vašej prevádzke bude mať i svoj „evidenčný otlačok“ do časti EVI. O evidenciu pre plnenie ohlasovacích povinností sa tak nestaráte, tvorí sa sama.

Záverom

Viac sa dozviete na www.inisoft.sk, spojiť sa s nami môžete na inisoft@inisoft.sk alebo telefonicky na +421 (2) 221 028 111.

Jan Jonášek, INISOFT s.r.o.


Spoločnosť INISOFT je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Boli sme na konferencii Enviro 2019 (+ foto)

Boli sme na konferencii Enviro 2019 (+ foto)

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie o životnom prostredí sa uskutočnil na konci mája v Trenčianskych Tepliciach.

Pozvánka na konferenciu: Enviromanagement 2019 | Energia z odpadov

Pozvánka na konferenciu: Enviromanagement 2019 | Energia z odpadov

V poradí 10. ročník medzinárodnej konferencie sa bude tentoraz venovať najmä problematike energetického využitia odpadov.

Nahradí odpad z kávy palmový olej?

Nahradí odpad z kávy palmový olej?

Škótsky start-up chce z kávových usadenín získavať olej na ďalšie využitie.