NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

Konferencia sa uskutoční v dňoch 10. - 11. októbra 2017 v Chopin Hotel v Bratislave.

priemyselné emisie

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s MŽP SR, MH SR, SIŽP, Global Water Partnership Slovensko, Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR a Oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STUBA Vás pozýva na ďalší ročník konferencie Priemyselné emisie.

Počas konferencie bude vyhlásenie výsledkov súťaže „Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2017“.

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE je tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú, v komunikácii so zástupcami štátnej správy i vo vzájomnej diskusii, odpovede a riešenia zástupcovia priemyslu, ale i zástupcovia rôznych organizácií a samosprávy.

Pre zástupcov štátnej správy je konferencia zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych návrhoch.

Organizátori konferencie cielene rozširujú každý rok témy s filozofiou, aby pojem priemyselné emisie nebol chápaný úzko iba na problematiku ovzdušia ale i na problematiku odpadových vôd, vznikajúcich odpadov i aplikácie progresívnych technológií a postupov pre riešenie týchto oblastí.

V tomto roku je konferencia rozšírená v súlade so súčasnými trendmi o blok zaoberajúci sa ekoinováciami a už druhý rok po sebe dávame priestor aj doktorandom z vysokých škôl na predstavenie ich výskumných projektov.

Minulý rok získala konferencia punc vedeckej konferencie, čo chceme dodržať aj pre tento rok. Po absolvovaní formálnych, ale hlavne neformálnych diskusií, tak ako o tom svedčia skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov, odchádzajú účastníci obohatení o nové poznatky ale i o nové priateľstvá, kontakty, obchodné príležitosti ale najmä získavajú trvalé adresy, na ktoré sa môžu i v budúcnosti obrátiť pri riešení svojich pracovných úloh.


Programový výbor

 • Ing. Katarína Jankovičová – Odbor integrovanej prevencie, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ing. Miroslav Petrus - Odbor palivá a energetika, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ing. Edita Nováková - Odbor priemyselného rozvoja, Ministerstvo hospodárstva SR
 • prof. Ing. Ján Derco, DrSc. - Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
 • prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. - Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
 • Ing. Peter Plekanec - Výkonný viceprezident, ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Ing. Peter Šimurka - Hlavný inšpektor útvaru IPKZ, Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Mgr. Michaela Ploszeková - Zmocnenec pre životné prostredie, Volkswagen Slovakia, a.s.
 • Ing. Michal Fabuš, PhD. - Konateľ, Proen, s.r.o.
 • Dr. Danka Thalmeinerová - Global Water Partnership Slovensko

Organizačné zabezpečenie a sekreteriát konferencie

 • Mgr. Petra Rauch - generálny sekretár, ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

PROGRAM

Utorok 10. október 2017

08:30 Registrácia účastníkov

09:30 Otvorenie konferencie a Úvodné príhovory

 • RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, prezident ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, zástupcovia MŽP SR a MH SR

09:50 ASPEK – predstavenie najstaršej asociácie priemyselných podnikov, univerzít a konzultačných spoločností pre otázky environmentu na Slovensku + Organizačné pokyny ku konferencii

 • Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident ASPEK Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Programový blok IPKZ

10:10 Integrovaná prevencia a jej nové prvky

 • Ing. Katarína Jankovičová, odbor integrovanej prevencie, MŽP SR

10:30 Prestávka

11:00 Zložkový alebo integrovaný prístup

 • Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

11:20 Smernica EID - priemyselné emisie z chovov ošípaných a hydiny

 • prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

11:40 Diskusia

12:00 Obed v hotelovej reštaurácii

Programový blok OVZDUŠIE

13:20 Aktuálne zmeny v právnej úprave ochrany ovzduší

 • Ing. Zuzana Kocunová, odbor ochrany ovzdušia, MŽP SR

13:40 Dlhodobé plánovanie a realizácia opatrení pre plnenie požiadaviek Rámcovej smernice o priemyselných emisiách v prevádzke kotolne

 • Mgr. Michal Belica, špecialista na ochranu ovzdušia, Volkswagen Slovakia, a.s.

14:00 Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s.

 • Ing. Marcel Hrobárik, manažér ŽP, Žilinská teplárenská, a.s.

14:20 Opatrenia energetickej efektívnosti v priemysle

 • Andrea Pancotti, Slovenské elektrárne, a.s.

14:40 Zistenie týkajúce sa TVOC emisií v drevospracujúcom priemysle

 • Ing. Miriam Fabová, Ing. Annamarie Velič, IKEA Industry Slovakia s.r.o.

15:00 Prestávka

Programový blok VODA A ODPADY

15:20 Využitie banských vôd ako geotermálna energia pre nové výrobné programy

 • RNDr. Jozef HALMO, riaditeľ OMGaEZ, HBP, a.s.

15:40 Monitoring liečív v odpadových vodách Slovenska

 • prof. Ing. Igor Bodík, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

16:00 Čistenie priesakových vôd zo skládok tuhého komunálneho odpadu

 • prof. Ing. Ján Derco, DrSc., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

16:20 Výpalky z výroby bioetanolu ako významný zdroj energie

 • prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc., Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

16:40 Doktorandi – predstavenie prác vystavených v rámci konferencie

17:30 Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2017 – vyhlásenie výsledkov

18:00 Slávnostná recepcia

Streda 11. október 2017

09:00 Registrácia účastníkov

Programový blok TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A EKOINOVÁCIE

09:20 Podpora ekoinovácií v Horizonte 2020

 • JUDr. Viera Petrášová, Centrum vedecko-technických informácií SR

09:40 Vynález Refill Case a jeho predstavenie

 • Ing. Milan Michalko, autor/vynálezca, REFILL CASE, s.r.o.

10:00 Eco-friendly Hotel Dália – líder v zodpovednom podnikaní a hoteliérstve na Slovensku

 • Ing. Dagmar Amrichová, manažérka, Eco-friendly Hotel Dália

10:20 Prestávka

Programový blok BAT aBREF

10:40 Výmena informácií o BAT alebo čo sa v tejto oblasti udialo od poslednej KPE

 • Ing. Cyril Burda, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, SIŽP

11:00 Chemické referenčné dokumenty

 • Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka, ZCHFP SR

11:20 Referenčný dokument BREF Waste treatment a závery o najlepších dostupných technikách

 • Ing. Elena Bodíková, PhD. EIB Consult, s.r.o.

11:40 Referenčný dokument BREF Waste incineration a závery o najlepších dostupných technikách - aktuálny stav revízie

 • Mgr. Martin Kovačič, EKOS plus, s.r.o.

12:00 Diskusia

12:30 Záver

12:50 Obed v hotelovej reštaurácii


POPLATKY

Nečlenovia ASPEK

 • Bezhotovostná platba vopred bankovým prevodom 192 € /osoba (základ dane : 160,00 € + 20 % DPH 32,00 €)
 • Platba v hotovosti na mieste 240 € /osoba (základ dane : 200,00 € + 20 % DPH 40,00 €)

Členovia ASPEK, štátna správa a samospráva, školy

 • Bezhotovostná platba vopred bankovým prevodom 96 € /osoba (základ dane : 80,00 € + 20 % DPH 16,00 €)
 • Platba v hotovosti na mieste 120 € / osoba (základ dane : 100,00 € + 20 % DPH 20,00 €)

Študenti a doktorandi 48 € /osoba (základ dane : 39,00 € + 20 % DPH 9,00 €)

Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na 2 dňovej konferencii, organizačné a technické zabezpečenie, občerstvenie, zborník prednášok v elektronickej forme na USB.


PRIHLÁŠKA A REGISTRÁCIA

Príjazd AUTOM

 • Z mesta po Ivánskej ceste alebo Galvaniho ulici.
 • Z diaľnice D1 Exit Trnávka.
 • GPS súradnice : 48°9'58.74"N 17°10'53.3"E

Príjazd linkami MHD

 • AVION linky MHD číslo 61 (z Hlavnej stanice), 63 (z Lamača), 65 (z Rače) a 96 (z Petržalky).
 • Cestovné poriadky : www.imhd.sk

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Skvelé tipy na zero waste a DIY ekologické čistenie. Ušetrite prírodu aj vašu peňaženku

Skvelé tipy na zero waste a DIY ekologické čistenie. Ušetrite prírodu aj vašu peňaženku

Utrácate kopu peňazí za drogériu a hromady obalov nemajú konca? Skúste vlastnoručne vyrobené prípravky na ekologickú údržbu vašej domácnosti, alebo firmy. Tu nájdete najlepšie a osvedčené triky, ktoré zvládnete za pár minút.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2021

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2021

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník v októbri 2021? Prinášame vám ich prehľad.

Pozvánka na webinár: Diskusia o legislatívnych novinkách v oblasti odpadového hospodárstva

Pozvánka na webinár: Diskusia o legislatívnych novinkách v oblasti odpadového hospodárstva

Spoločnosť Inisoft pozýva na webinár zameraný na výklad legislatívy tak trochu inak - formou diskusie.