NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: APEL 2017

26.11.2017 AKTUALIZOVANÝ PROGRAM KONFERENCIE | Spoločnosť EKOS PLUS s.r.o. Vás pozýva na ďalšiu konferenciu zo série e+, tentokrát zameranú na zmeny v enviro legislatíve v roku 2017 a predstavenie predpokladaných legislatívnych zmien na rok 2018.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2017

Foto: Odpady-portal.sk

AKTUÁLNE PPOŽIADAVKY
ENVIRONMENTÁLNEJ LEGISLATÍVY
/APEL/


Tematické okruhy konferencie

 • legislatívne zmeny v roku 2017
 • predpokladaný legislatívny vývoj na rok 2018
 • odpady, EIA, IPKZ, ovzdušie, voda

Program

09:00 – 09:30 Registrácia

09:30 – 09:40 Otvorenie konferencie

 • Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR

09:40 – 10:30 Aplikačná novela Zákona o odpadoch

 • Eleonóra Šuplatová, riaditeľka Odboru odpadov MŽP SR
 • Komplexné predstavenie legislatívnych zmien v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré prináša tzv. aplikačná novela zákona o odpadoch účinná od 1.1.2018. Náčrt ďalšieho smerovania legislatívnych zmien v oblasti OH.

10:30 – 11:20 Novela Zákona o ovzduší

 • Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR
 • Informácia o zmenách v zákone o ovzduší, ktorý bude účinný už od 1.12.2017.
 • Predstavenie úprav súvisiacich vykonávacích predpisov. Ďalšie predpokladané zmeny v legislatíve o ochrane ovzdušia v roku 2018.

11:20 – 12:00 Revízia Smernice EÚ ETS pre 4. obchodovateľné obdobie

 • zástupca Odboru obchodovania s emisnými kvótami MŽP SR
 • Predstavenie nedávno schválenej revízie Smernice o EÚ ETS, ktorá definuje legislatívny rámec pre účastníkov schémy obchodovania so skleníkovými plynmi pre budúce obchodovateľné obdobie, vrátane metodiky výpočtu bezodplatnej alokácie pre 4.obchodovateľné obdobie.

12:00 – 13:30 Obed

13:30 – 14:00 Novela zákona o IPKZ a jej dopad v praxi

 • Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP
 • Pohľad SIŽP na novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a jej uplatňovanie v praxi pri povoľovaní veľkých priemyselných prevádzok.

14:00 – 15:00 Legislatívny plán MŽP SR na rok 2018

 • Mgr. Radovan Katrlík, riaditeľ Odboru legislatívy MŽP SR
 • Komplexná informácia o legislatívnych zámeroch Ministerstva životného prostredia na rok 2018. Predstavenie oficiálneho legislatívneho plánu MŽP SR. Informácia o ďalších plánovaných zmenách v oblasti environmentálnej legislatívy v budúcom roku.

15:00 – 15:30 Čaša vínaInformácie

Termín: 5. december 2017

Miesto konania: Hotel Devín, Bratislava

Web: https://www.hoteldevin.sk/


Kontakt

 • Vincent Šušol, mobil: 0948 013 089, email: vincent.susol@ekosplus.sk

PrihláškaMohlo by vás zaujímať

ASEKOL SK prekonal hranicu 6 miliónov kilogramov vyzbieraného elektroodpadu

ASEKOL SK prekonal hranicu 6 miliónov kilogramov vyzbieraného elektroodpadu

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory ASEKOL SK vyzbierala v roku 2017 viac ako 6,3 milióna kilogramov elektroodpadu a 193 tisíc kilogramov použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo je o 10 % viac, ako v roku 2016.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2018

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2018

[20. apríla 2018 - Aktualizovaný program konferencie] Spoločnosti Ekos Plus a Poradca Podnikateľa Vás srdečne pozývajú na tradičnú odpadársku konferenciu zo série e+ ODPADY 2018, ktorá sa uskutoční 26. a 27. apríla 2018 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici.

20 tipov pre zero waste. Tieto nápady vás dostanú

20 tipov pre zero waste. Tieto nápady vás dostanú

Ako môžete prejsť na nulový odpad? Poradíme vám dvadsať jednoduchých krokov. Stačí sa zamyslieť nad svojou každodennou činnosťou a ľahko sa môžete priblížiť k nulovému odpadu.