NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na seminár: Otázky a odpovede – Zákon o odpadoch

Seminár sa uskutoční 1. februára 2018 (štvrtok) v Bratislave.

Pozvánka na seminár: Otázky a odpovede – Zákon o odpadoch

Foto: Fotolia

„Aplikačná zákona o odpadoch“, zlepšuje, zefektívňuje a sprehľadňuje systém nakladania s odpadmi.

Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete aké sú najväčšie zmeny v novelách odpadovej legislatívy a ako novely odpadovej legislatívy pomohli k zníženiu administratívnej záťaže firiem.

Ponúkame možnosť zhrnúť si skúsenosti z riešenia problematiky odpadov, ako spracovať evidenciu jednotlivých druhov odpadov, odkonzultovať evidenciu, ohlásenia, prípadné nejasnosti.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť.

Môžete si priniesť vlastnú evidenciu odpadov a metodiku pre vyhradené výrobky, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky.

Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť. Odborný program je členený na dve časti : 1. časť – prehľad legislatívnych zmien platných od 1.1.2018 2. časť – zákonné povinnosti , evidencia, ohlásenia.

Odborný program

 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov - zmeny v novom zákone o odpadoch, nové súhlasy, registrácia (informácia o novele zákona účinnej od 1.12.2017)
 • Súvisiace vyhlášky č. 373, 371, 376/2015 Z.z. a ich novely – informatívne
 • Novela vyhláška č. 366/2015 Z.z. – nové tlačivá evidencií, ohlásení – povinnosti, novinky v nadväznosti na zmeny od 15.10.2017
 • Najčastejšie problémy a chyby v evidencii, modelové situácie – vhodné priniesť vlastnú evidenciu
 • Výrobca vyhradených výrobkov – kto je výrobcom vyhradeného výrobku a kto je výrobcom podľa §27 ods.7? Aké sú jeho povinnosti.
 • Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Kto ním môže byť a za akých podmienok?
 • Riešenie konkrétnych otázok, ktoré vás počas roka potrápili, alebo potrebujete problematiku ujasniť
 • Softvérové riešenie vedenia evidencie, vzorové formuláre, elektronická forma evidencie odpadov - informácia BESOFT Účastnícky poplatok: 100 € bez DPH; 120 € s DPH (20%)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet č. IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713, Tatra banka, Košice, BIC: TATR SK BX, VS: 12121755 Špecifický symbol: uveďte IČO Vašej organizácie. BE-SOFT a.s. je platcom DPH.

Lektorka

Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portal.sk.

Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych problémov praxe.

Miesto konania seminára

 • Vzdelávacie stredisko BE–soft, a.s., Astrová 2/A, Bratislava-Ružinov
 • Prezentácia od 8.30 do 9.00 hod.

Dopravné spojenie

 • z Hlavnej železničnej stanice trolejbus 201, prestúpiť na zástavke Saleziáni na električku č.8, 9, 17 smer Ružinov
 • z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č. 50, smer Slimák, vystúpiť na zastávke Herlianska OC Retro
 • z centra električky č. 8, 9 a 17

Kontaktné osoby

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Zväz odpadového priemyslu v hodnotení zohľadňoval spôsob spracovania odpadu aj ekonomickú efektivitu. Porovnali mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi.