Vláda schválila novelu zákona o IPKZ. Týka sa aj skládkovania | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Vláda schválila novelu zákona o IPKZ. Týka sa aj skládkovania

MŽP predložilo 20. apríla na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Vláda schválila novelu zákona o IPKZ. Týka sa aj skládkovania

Foto: Fotolia

Cieľom návrhu zákona je zapracovať zmeny, ktoré vyplynuli z požiadaviek Európskej komisie. Tá žiada doplniť a spresniť transpozície smernice EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).

Uzavretie skládok odpadov

Návrh obsahuje aj úpravy, ktorými sa rieši požiadavka na uzavretie skládok odpadov, ktorá vyplýva z prehraného súdneho sporu pred Súdnym dvorom Európskej únie vo veci C-331/11.

Súdny dvor EÚ totiž už 25. apríla 2013 rozhodol, že Slovensko porušilo právo EÚ schválením prevádzky existujúcej skládky Žilina – Považský Chlmec bez plánu úpravy skládky a neprijatím konečného rozhodnutia týkajúceho sa prevádzky skládky na základe schváleného plánu úpravy skládky.

„Navrhovanými úpravami sa rieši možnosť uzavretia skládky odpadu alebo jej časti, ktorej uzatvorenie je predmetom integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie na uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, pričom prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím vo veci samej je preukazovanie vlastníckeho alebo iného práva oprávňujúceho zriadiť na pozemku stavbu alebo právo k stavbe,“ vysvetľuje v dôvodovej správe ministerstvo.

Uzatváranie skládok odpadov má podľa ministerstva dostane jasnejšie pravidlá. Zavádza tiež novú možnosť uložiť pokutu až do 150 000 eur, ak prevádzkovateľ nerešpektuje výzvu Slovenskej inšpekcie životného prostredia a nepodá žiadosť o adekvátne povolenie. Vláda dala zelenú aj novele zákona o ovzduší, ktorej cieľom je znižovať emisie znečisťujúcich látok.

„Na ministerstve berieme boj proti skládkam veľmi vážne. Preto meníme odpadovú politiku, tak aby sa oplatilo triediť a recyklovať, plánujeme zvyšovať skládkovné a zároveň podľa súčasného nastavenia nové skládky na takzvanej zelenej lúke už na Slovensku vznikať nebudú. Touto novelou zas odstraňujeme bariéry pri uzatváraní a rekultivácii skládok,“ vyhlásil minister László Sólymos.

Nová legislatíva reaguje na skúsenosti pri uzatváraní skládok odpadu alebo ich častí, kde envirorezort ťahá podľa vlastného vyjadrenia za kratší koniec.

Reaguje napríklad na reálne situácie, keď niektorí prevádzkovatelia skládok síce odpad ďalej nenavážajú, no neplnia si povinnosť na vlastné náklady skládku definitívne uzavrieť a rekultivovať. Pričom ako dôvod prevádzkovatelia uvádzajú, že nemajú vysporiadané vlastnícke práva k pozemkom pod skládkou. Novela zavádza mechanizmus ako skládku uzavrieť a rekultivovať aj napriek tejto prekážke.

Legislatíva zároveň uvádza nový správny delikt. V prípade, že prevádzkovateľ skládky nepodá žiadosť o integrované povolenie ani napriek výzve Slovenskej inšpekcie životného prostredia, hrozí mu pokuta až do výšky 150 tisíc eur. 

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ISOH sa naplno nerozbehne ani od roku 2023. Ministerstvo avizuje nový termín

ISOH sa naplno nerozbehne ani od roku 2023. Ministerstvo avizuje nový termín

Systém podľa ministra Budaja čaká „nultý ročník,“ fungovať bude na dobrovoľnej báze.

Nie je to voľný trh, odpady by mal regulovať ÚRSO, navrhuje minister Budaj

Nie je to voľný trh, odpady by mal regulovať ÚRSO, navrhuje minister Budaj

Obce pri výbere zvozových spoločností podľa ministra nemajú na výber.

MŽP mení podmienky povoľovania, zmeny navrhuje aj v odpadoch. Poznáme podrobnosti

MŽP mení podmienky povoľovania, zmeny navrhuje aj v odpadoch. Poznáme podrobnosti

Envirorezort plánuje cez zákon o IPKZ vykonať niekoľko dôležitých zmien v odpadovej legislatíve. Prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, čo ministerstvo navrhuje.