Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Najväčší hriešnici v odpadoch 2017

Inšpektori životného prostredia udelili vlani v porušeniach odpadových predpisov pokuty vo výške 155 tisíc eur, v porušeniach IPKZ až 646 tisíc eur.

Greenpeace odobrala vzorky vody a pôdy z bezprostredného okolia skládky Vlčie Hory v roku 2015 | Foto: Greenpeace

Greenpeace odobrala vzorky vody a pôdy z okolia skládky Vlčie Hory v roku 2015 | Foto: Greenpeace

V nedávno zverejnenom dokumente „Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh za rok 2017“ Slovenská inšpekcia životného prostredia zverejnila aj konkrétne prípady najvyšších pokút, ktoré inšpektori uložili v roku 2017 podľa jednotlivých oblastí pôsobnosti inšpekcie.

Ide však len o zoznam niektorých kontrolovaných subjektov, ktoré tvoria len malý zlomok všetkých firiem, ktoré sú povinné plniť predpisy v oblasti odpadového hospodárstva alebo integrovanej kontroly.

„Zvlčilé“ Vlčie hory

Najväčším previnilcom proti predpisom odpadového hospodárstva a IPKZ je prevádzkovateľ kontroverznej skládky Vlčie hory pre Hlohovci. Firma za ostatné roky niekoľkokrát zmenila názov aj vlastnícku štruktúru.

Podozrenia z nelegálneho nakladania s odpadom sú medializované už niekoľko rokov. Prevádzkovateľ spoločnosť Plastic People zanikla vo februári minulého roku, v čase poslednej kontroly inšpektorov bola jej prevádzkovateľom spoločnosť FORBI GROUP, ktorú vlastnila neznáma firma z USA. Len pred pár dňami, 26. apríla 2018 zanikla aj FORBI GROUP v dôsledku zlúčenia s firmou COMETAR, ktorú vlastní ďalšia neznáma firma z USA.

Pozrite si, ktoré subjekty dostali najvyššie pokuty.

Odpadové hospodárstvo

Univerzitná nemocnica Martin ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov – spaľovne nemocničných odpadov, prevádzkovala zariadenie bez súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Neplnila si tiež povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom, nakoľko nezhromažďovala odpady vytriedene. Pokuta: 15 000 eur.

FÚRA, s.r.o. Rozhanovce na vyžiadanie orgánu štátneho dozoru nepredložila dokumentáciu a neposkytla pravdivé a úplné informácie, týkajúce sa nakladania s odpadmi na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Firma tiež zneškodnila 9,40 ton nie nebezpečných odpadov na skládke odpadov inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Pokuta: 13 000 eur.

SAMHWA TECH, s.r.o. Turčianske Teplice nezabezpečila nebezpečný odpad pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nezhromažďovala odpad vytriedený podľa druhov odpadov. Pokuta: 6 300 eur.

Obec Pohronská Polhora ako držiteľ komunálneho odpadu uložila odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, prevádzkovala zberný dvor bez súhlasu, udeľovaného príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve a neviedla evidenciu o vzniknutom komunálnom odpade. Pokuta: 5 300 eur. 

Integrované povoľovanie

Forbi Group, s.r.o. ako prevádzkovateľ skládky na nie nebezpečný odpad Vlčie hory neplnil žiadne z opatrení na nápravu. Taktiež neplnil účelovú finančnú rezervu. Pokuta spolu: 350 000 eur. 

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Spracovatelia odpadu musia hľadať nové cesty. Dni veľkých zákazok od pár hráčov sú preč

Spracovatelia odpadu musia hľadať nové cesty. Dni veľkých zákazok od pár hráčov sú preč

Odpadové drevo sa vozí zo západnej do východnej Európy, cena papiera je na 10-ročnom minime. Čaká sa na nové kapacity v Ázii.

Opätovné použitie plastových vešiakov ušetrí 34 % emisií uhlíka a 86 % vody

Opätovné použitie plastových vešiakov ušetrí 34 % emisií uhlíka a 86 % vody

Tesco predstavuje ďalšiu iniciatívu zameranú na zníženie množstva plastov. Vešiaky, na ktorých nakupujeme odevy, sa odošlú späť výrobcovi, aby ich bolo možné použiť znova a znova.

Štátno-súkromný fond investuje 73 miliónov do odpadového hospodárstva na Slovensku

Štátno-súkromný fond investuje 73 miliónov do odpadového hospodárstva na Slovensku

IPM Group bude spolufinancovať projekty odpadového hospodárstva vo výške viac ako 70 miliónov eur prostredníctvom nového fondu.