Dvořák Hager & Partners
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Projekt ministerstva o triedení odpadov bude pokračovať aj tento rok

Projekt Triedim, triediš, triedime odštartoval minister životného prostredia László Sólymos ešte v roku 2017.

Projekt ministerstva o triedení odpadov bude pokračovať aj tento rok

Foto: Fotolia

V lete roku 2017 ministerstvo životného prostredia spustilo pilotnú fázu projektu Triedim, triediš, triedime.

V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia sa projektom dlhodobo snažia o zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi.

Triedim, triediš, triedime je orientovaný na podporu environmentálnej výchovy u detí a žiakov základných aj stredných škôl.

„Deti sa samé učia, ako správne odpad vytriediť a toto posolstvo odovzdávajú ďalej. Súčasťou projektu je triediaci set, farebná informačná tabuľa a manuál pre pedagógov,“ uviedla pre denník Odpady-portal.sk Michaela Pšenáková zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

V pilotnom ročníku projektu (rok 2017) sa do triedenia zapojilo 121 škôl - 1346 tried, hlavne z krajských miest. V druhom ročníku (rok 2018) sa zapojilo 177 škôl - 1681 tried, prevažne z okresných miest.

Cieľom projektu Triedim, triediš, triedime je do roku 2022 motivovať k zapojeniu celkovo 25 000 tried základných a stredných škôl.

Projekt pokračuje

V aktivite bude agentúra pokračovať aj tohto roku. „V súčasnosti sa pripravuje tretí ročník projektu, aktuálne sme v štádiu realizácie VO triediacich setov,“ vysvetlila M. Pšenáková.

Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ – OP KŽP. Je jednou z aktivít Národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, konkrétne patrí pod Informačné aktivity v oblasti odpadov (HAP1).

„Celkové náklady na 1 triedu predstavujú 8,80 € (triediaci set, informačná tabula, tlač metodiky) s tým, že nejde o jednorazové použitie setov – tie slúžia triedam dlhodobo, rátame niekoľko rokov,“ uzatvára M. Pšenáková.


Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo objednalo reklamu. Tvrdí v nej, že PET fľaše nepatria do koša

Ministerstvo objednalo reklamu. Tvrdí v nej, že PET fľaše nepatria do koša

V zakúpenom reklamnom priestore chce propagovať eurofondy, recykláciu a prípravu zákona o zálohovaní obalov.

Odpad končí vo väčšine prípadov na skládkach. Slovensko zaostáva v triedenom zbere

Odpad končí vo väčšine prípadov na skládkach. Slovensko zaostáva v triedenom zbere

Najvyšší kontrolný úrad sa pozrel na 58 obcí aj na MŽP SR. Objavil veľké nedostatky.

Podnikatelia diskutovali o svojich projektoch zero waste (+ video)

Podnikatelia diskutovali o svojich projektoch zero waste (+ video)

Vo štvrtok 31. januára sa v Bratislave uskutočnila diskusia s názvom „Diskusia nielen o zero waste v podnikaní“, ktorú usporiadala Slovak Business Agency v rámci projektu MOVECO, ktorý je zameraný na zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve.