Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Chýba elementárna kontrola, veľa obcí nevykazuje ani povinné zložky odpadu, tvrdí NKÚ

Najvyšší kontrolný úrad preveroval, ako sa štátu darí plniť ciele pre separovaný zber odpadu. Ministerstvo životného prostredia dostalo od kontrolórov viacero odporúčaní.

triedenie odpadu

Foto: Fotolia

Ministerstvo neplní ciele, ktoré si samo stanovilo a nekontroluje, ako a či vôbec obce a mestá vykazujú triedený zber. To sú len niektoré zo zistení, ktoré priniesla kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) na ministerstve životného prostredia. 

„Dôvodom vykonania kontroly bola nízka úroveň triedenia komunálneho odpadu v roku 2017 vo vzťahu k plneniu hlavného cieľa EÚ,“ uviedol NKÚ. Kontrolóri okrem ministerstva životného prostredia preverovali, ako funguje separovaný zber v 58 vybraných mestách a obciach.

O nedostatkoch, ktoré kontrolóri odhalili v samosprávach, čítajte tu. Kompletnú správu NKÚ z kontroly si môžete stiahnuť pomocou odkazu v závere článku.

Mnohé opatrenia MŽP SR plní len formálne

Kontrolóri si posvietili na dva strategické dokumenty envirorezortu. Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 až 2018 sa podľa NKÚ ministerstvu príliš napĺňať nepodarilo. Tvorba komunálneho odpadu sa v kontrolovanom období rokov 2015 – 2017 zvýšila o takmer 13 percent.

„MŽP SR sa podarilo splniť len 48,78 % opatrení, ktoré sa týkali preverovanej oblasti. V niektorých prípadoch, hlavne pri vypracovaní materiálov a analýz formou objednávky prostredníctvom ďalšej osoby, bolo splnenie opatrení len formálne, pretože ich využitie sa predpokladá až v novom programe na nasledujúce obdobie,“ píše sa v správe NKÚ.

Druhým strategickým dokumentom, na ktorý si kontrolóri posvietili, je Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 až 2020. Opatrenia, s ktorými tento dokument počíta, by mali na Slovensku podporiť zhodnocovanie odpadov a odkloniť čo najviac odpadu zo skládok.

Ministerstvo si okrem iného v tomto dokumente samo uložilo, že bude každoročne plnenie opatrení kontrolovať. Ku kontrole však podľa zistení NKÚ došlo počas platnosti tohto programu len raz, pričom zistené nedostatky ministerstvo operatívne neriešilo. Časť opatrení sa podľa kontrolórov navyše ani splniť nedala, pretože boli v dokumente formulované nesprávne.

„MŽP SR sa do súčasného obdobia podarilo priebežne plniť 58,70 % opatrení. Dôležitým faktom je, že väčšina splnených opatrení bola zameraná na podporu spracovania už vytriedeného odpadu, pričom pri nízkej úrovni triedenia v období tvorby dokumentu sa mala pozornosť venovať najmä opatreniam smerujúcim k zvýšeniu podielu triedeného komunálneho odpadu,“ uviedol NKÚ.

Envirorezortu sa tak podľa zistení NKÚ nepodarilo zvýšiť podiel triedeného odpadu na úroveň, ktorú si samo stanovilo.

Chýba kontrola zo strany štátu

Ďalšie nedostatky na strane zeleného rezortu kontrola odhalila vo vzťahu k samosprávam. Hoci za plnenie cieľov pre triedený zber sú zodpovedné samosprávy, za ich kontrolu a prípadné sankcionovanie zodpovedá štát.

Pre úplnosť treba spresniť, že orgánmi štátneho dozoru pre oblasť komunálneho odpadu sú podľa zákona o odpadoch okrem MŽP SR aj okresné úrady a Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Podľa NKÚ aj podľa vyjadrenia ministerstva je však kontrola v tejto oblasti celkovo poddimenzovaná.

„V kontrolovanom období chýbala elementárna kontrola, ktorá by odhalila, že v SR takmer tretina obcí nevykazovala ani povinné zložky odpadu,“ upozorňuje NKÚ. „Ani zavedenie a vykazovanie triedeného zberu povinných zložiek automaticky nezabezpečuje jeho efektívnosť a účinnosť, ale je pre to základným predpokladom.“

Pri preverovaní vykazovania údajov obcí o komunálnom odpade pritom NKÚ odhalil značné rezervy. „Fakt, že išlo o systémové chyby, opäť poukazuje na absenciu akéhokoľvek kontrolného mechanizmu na overenie údajov uvádzaných vo výkazoch obcí zo strany štátu,“ píše sa v záverečnej správe z kontroly.

Údaje, ktoré nahlasujú obce, by sa podľa NKÚ ministerstvu darilo kontrolovať oveľa efektívnejšie vďaka jednotnému informačnému systému pre celé odpadové hospodárstvo. Ten bol síce zriadený novým zákonom o odpadoch účinným od roku 2016, ale do praxe sa stále nedostal.

„Predmetom kontroly nebolo preverovanie postupov pri jeho obstarávaní, na základe vyjadrenia MŽP SR je však možné konštatovať, že jeho odovzdanie do pilotnej prevádzky sa nepredpokladá skôr ako koncom roku 2020,“ zdôraznil NKÚ.

NKÚ: Zálohujme čo najviac obalov

V záverečnej správe z kontroly vydal NKÚ pre rezort životného prostredia tiež niekoľko odporúčaní, ktoré by podľa kontrolórov pomohli separovaný zber zefektívniť.

Ministerstvo by podľa NKÚ malo zabezpečiť kontrolný mechanizmus, ktorý identifikuje elementárne nedostatky už pri spracovaní výkazov o komunálnom odpade od obcí. Plnenie cieľov obcí v oblasti triedenia odpadov by mal štát pravidelne vyhodnocovať.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pri Trnave otvorili novú kompostáreň na bioodpad

Pri Trnave otvorili novú kompostáreň na bioodpad

Zariadenie na spracovanie zeleného aj kuchynského bioodpadu bude využívať združenie obcí v regióne.

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Aliancia rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kde jedným zo zakladajúcich členov je OZV ENVI-PAK od roku 2013, rozvíja klimaticky zodpovedné obehové hospodárstvo.

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Energetický koncern vsádza na chemickú recykláciu.

X
X
X
X