Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Aké sú zákonné povinnosti pri výkupe a zbere odpadu?

Katarína Liebscherová vysvetľuje, prečo v prípade výkupu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nie je potrebné mať uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Katarína Liebscherová

Katarína Liebscherová / Foto: Odpady-portal.sk

Ako je to s povinnosťami, ktoré súvisia s výkupom a zberom odpadu? Kedy je nevyhnutné uzatvoriť zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov? Poriadok v tejto často nejasnej terminológii urobila v rámci konferencie Odpadové hospodárstvo 2019 Katarína Liebscherová. Konferenciu usporiadala spoločnosť Poradca podnikateľa.

K. Liebscherová pracuje ako koncipientka v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland, ktorá bola do marca tohto roku známa pod menom Dvořák Hager & Partners.

Právnici Eversheds Sutherland sú autormi desiatok odborných článkov v oblasti priemyselnej ekológie v denníkoch Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a v mesačníku Odpadové hospodárstvo.

Výkup odpadu za protihodnotu

Ako je to teda s výkupom a zberom odpadu v teórii aj v praxi? Výkup odpadov je podľa zákona o odpadoch zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.

Naopak, zber odpadu sa líši tým, že tam nie je protihodnota, je to definične zhromažďovanie odpadu od inej osoby, vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Výkup odpadu je najčastejšie spomínaný v kontexte komunálneho odpadu. Podľa Kataríny Liebscherovej má však dôležité postavenie aj v oblasti priemyselného odpadu.

„Napríklad podnikatelia si touto formou vedia znižovať svoje náklady na odpadové hospodárstvo a za vykúpený odpad môžu dostať protihodnotu, ktorou je napríklad buď peňažná hodnota, alebo zľava na ďalšie služby výkupcu,“ konštatuje Liebscherová.

Pri výkupe stačia len doklady o materiálovom toku

Problém, s ktorým sa advokátska kancelária stretla, súvisí s paragrafom 16. Ide totiž o to, že v niektorých odsekoch nie je zrejmé, či ide o komunálny odpad alebo o priemyselný odpad.

Najčastejšie otázky, s ktorými klienti prichádzajú, súvisia so zmluvou s organizáciou zodpovednosti výrobcov a predkladaním dokladov o materiálovom toku.

Častou otázkou je, či sa má zmluva s organizáciou zodpovednosti výrobcov uzatvárať aj v prípade výkupu odpadu.

Znenie zákona je podľa Liebscherovej pomerne jasné, ale nie úplne pre všetkých. Paragraf 16 odsek 3 píše, že ten, kto vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od fyzických osôb na území obce, musí mať uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou táto obec uzavrela zmluvu.

Z formulácie je zrejmé, že táto podmienka sa týka len zberu odpadu, ale mnohí si vykladajú paragraf tak, že sa vzťahuje aj na výkup ako formu zberu, keďže v definícii je uvedené, že výkup je vlastne zber za protihodnotu.

V prípade výkupu však nie je potrebné mať uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. „V tomto prípade je výkupca povinný len predkladať doklady o materiálovom toku,“ vysvetľuje K. Liebscherová.

Paragraf 16 upravuje len komunálny odpad

Ešte väčší problém predstavuje paragraf 16 odsek 4, ktorý sa týka výkupu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov.

Ustanovuje, že ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu, je povinný oznámiť druh a množstvo vykúpeného odpadu a informácie o jeho zhodnotení, a to dokladmi o materiálovom toku na účely plnenia zberových podielov a cieľov a limitov odpadového hospodárstva príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má podpísanú zmluvu s obcou, v ktorej sa výkup realizuje.

V tomto ustanovení nie je jasne uvedené, či ide o priemyselný alebo komunálny odpad. K. Liebscherová však zdôrazňuje, že ide o komunálny odpad.

Aj samotný zákon ustanovuje, že miesto pôvodu odpadov z obalov je miesto jeho vzniku u pôvodného pôvodcu odpadu. Ak ide o súčasť komunálnych odpadov, je takým miestom práve obec.

„Aby tieto jednotlivé množstvá odpadu boli ďalej zaevidované v systéme, musia sa ohlasovať organizácii zodpovednosti výrobcov v danej obci,“ vysvetľuje.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Envirorezort finišuje s predpisom k úprave odpadu pred skládkovaním

Envirorezort finišuje s predpisom k úprave odpadu pred skládkovaním

Zákaz skládkovania neupraveného odpadu má začať platiť od roku 2021. Odpadárske spoločnosti upozorňujú na možné niekoľkonásobné zvýšenie nákladov pri nakladaní so zmesovým odpadom.

Do roku 2027 bude trh recyklácie solárnych panelov rapídne narastať

Do roku 2027 bude trh recyklácie solárnych panelov rapídne narastať

S akými odhadmi prišli analytici?

Obalový priemysel čakajú investície, ak má zvyšovať podiel recyklátu vo fľašiach

Obalový priemysel čakajú investície, ak má zvyšovať podiel recyklátu vo fľašiach

Výrobcovia nápojov nebudú čakať s primiešavaním recyklátu do obalov do roku 2025. Ale potrebujú jasné podmienky. Nie všetky firmy z odvetvia majú rovnakú štartovaciu čiaru.