Pozvánka na 4. československú konferenciu: ENVIRO 2019 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2019

Pozrite si aktualizovaný program tradičného stretnutia odborníkov pôsobiacich v oblastiach, v ktorých zabezpečujú plnenie environmentálnej legislatívy.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2019

Foto: Fotolia

EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o. Vás pozývajú, na tradičnú česko-slovenskú konferenciu odborníkov venujúcich sa ochrane životného prostredia.

Štvrtý ročník československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2019 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.


Termín a miesto konania

 • 29. – 31. mája 2019
 • Trenčianske Teplice, Kursalon

Program


Streda 29.5.2019

BLOK 1 Nový zákona o EIA, postavenie verejnosti a povoľujúce konania

 • 14:00 – 14:30 | Radovan Katrlík, Odbor legislatívy MŽP SR
  Aktuálne znenie Smernice o EIA a Aarhuský dohovor – východiská a základný právny rámec pre nový zákon
 • 14:30 – 15:00 | Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR
  Aktuálne legislatívne nastavenie v oblasti EIA a návrh “rekodifikácie stavebného práva” z pohľadu MŽP ČR
 • 15:00 – 15:30 | Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR
  Návrh nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • 15:30 – 16:00 | Dana Kučová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  Zamyslenie sa nad úlohou verejnosti pri ovplyvňovaní vývoja daného územia pomocou nástroja EIA
 • 16:00 – 18:00 | Panelová diskusia
  Boris Susko, štátny tajomník MŽP SR;
  Filip Macháček
  , generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva;
  Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR;
  Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR;
  Imrich Vozár, Via Iuris
  Katarína Pavličková, PriFUK

Tretí ročník československej konferencie ENVIRO 2018 sa konal v Beskydoch.


Štvrtok 30.5.2019

 • 9:00 – 9:20 | Otvorenie konferencie
  Príhovor a oficiálne otvorenie konferencie: Boris Susko, Štátny tajomník MŽP SR

BLOK 1 Odpady

 • 9:20 – 9:50 | Janette Smažáková, Odbor legislatívy, MŽP SR
  Aktuálny stav legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva v SR a pripravované zmeny
 • 9:50 – 10:20 | Jan Maršák, zástupca riaditeľa Odboru odpadov, MŽP ČR
  Aktuálna situácia – zákon o odpadoch v ČR
 • 10:20 – 10:50 | Gabriela Švedlárová, Odbor legislatívy, MŽP SR
  Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 • 10:50 – 11:10 Prestávka na kávu
 • 11:10 – 11:40 | Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
  ISOH - aktuálny stav zavádzania elektronickej evidenice odpadov
 • 11:40 – 12:10 | Jana Soukopová, Masarykova univerzita
  Management odpadov v obciach
 • 12:10 – 12:30 | Praktická ukážka elektronickej evidencie
 • 12:30 – 13:45 OBED

BLOK 2 Ovzdušie

 • 13:45 – 14:15 | Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
  Aktuálne otázky ochrany ovzdušia – Národný program znižovania emisií, stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia, novela zákona o ovzduší
 • 14:15 – 14:45 | Kurt Dědič, riaditeľ Odboru ochrany ovzdušia, MŽP ČR
  Aktuálne otázky ochrany ovzdušia v ČR
 • 14:45 – 15:15 | Blanka Krejčí, ČHMÚ
  Trendy v monitorovaní a hodnotení kvality ovzdušia

  BLOK 3 Odpadové vody

  • 15:15 – 15:45 | Ivan Holoubek, RECETOX
   Odpadové kaly z ČOV a sedimenty – zdroj kontaminácie prostredia a riziká s tým spojené
  • 15:45 – 16:15 | Miloš Drtil, STU
   Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s odstraňovaním nutrientov v SR
  • 16:15 – 16:45 | Prestávka na kávu

   BLOK 4 IPPC

   • 16:45 – 17:15 | Jan Slavík, riaditeľ Odboru IPPC, MŽP ČR
    Aktuálny stav legislatívy v oblasti IPPC v ČR
   • 17:15 – 17:45 | Dáša Šuleková, SIŽP
    EKOnomicky?EKOlogicky? Praktické príklady súladu ekonomických a environmentálnych záujmov v priemysle.
   • 17:45 – 18:15 | Jakub Skála, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
    Požiary skládok v ČR
   • 18:15 – 19:30 | Neformálne konzultácie + večera
   • 20:00 – Spoločenský večer


    Piatok 31.5.2019

    BLOK 4 BREF/BAT

    • 9:00 – 9:30 | Jan Kolář, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
     Prieskumy integrovaných povolení po zverejnení záverov o nejlepších dostupných technikách
    • 9:30 – 10:00 | Gabriela Bizoňová, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
     Praktické skúsenosti z uplatňovania odchylných hodnôt od BAT z pohľadu MŽP
    • 10:00 – 10:30 | Petra Kubíková, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
     9 rokov prevádzky systému ISPOP
    • 10:30 – 11:00 Prestávka na kávu
    • 11:00 – 11:30 | Miroslav Krištofík, riaditeľ pre environmentálnu stratégiu, U.S. Steel Košice s.r.o.
     Prevádzkovateľ vs. proces revízie BREF/BAT a ich následnej implementácie
    • 11:30 – 12:00 | Vladimír Ivanka, PCLA – Považská cementáreň Ladce
     Praktické skúsenosti z implemetnácie požiadaviek BAT/BREF z pohľadu prevádzkovateľa
    • 12:00 – 12:30 | Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky
     Praktické skúsenosti, závery o BAT pre LCP
    • 12:30 – 13:00 Zhodnotenie konferencie
    • 13:00 – 14:00 Obed

     Prihláška     Mohlo by vás zaujímať

     Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

     Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

     Nevyžiadaná zmena OZV sa môže dotknúť aj tých samospráv, ktoré majú v triedenom zbere dobré výsledky.

     Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

     Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

     Podľa záverov štúdie treba ignorovať európske trendy technologickej modernizácie a naďalej plniť skládky cez MBÚ linky, aby sme na smetisku ostali čo najdlhšie, tvrdí ZOP.

     Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

     Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

     Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.