Pozvánka na konferenciu: Enviromanagement 2019 | Energia z odpadov | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: Enviromanagement 2019 | Energia z odpadov

V poradí 10. ročník medzinárodnej konferencie sa bude tentoraz venovať najmä problematike energetického využitia odpadov. Prinášame aktualizovaný program konferencie (aktualizovaný k 22.8.2019).

Pozvánka na konferenciu: Enviromanagement 2019 | Energia z odpadov

Tematické zameranie konferencie

WASTE TO ENERGY

 • Energetické zhodnocovanie odpadov ako integrálna súčasť odpadového hospodárstva a Európska hierarchia pri nakladaní s odpadmi: prevencia – opätovné využitie – recyklácia – (energetické) zhodnotenie – likvidácia. Reálna situácia a perspektívy energetického zhodnocovania odpadov.

RDF

 • RDF (Refuse Derived Fuel) – komunálny odpad ako zdroj alternatívnych palív.

LEGISLATÍVA

 • Príslušný právny rámec pre oblasť energetického zhodnocovania odpadov.

PUBLIC RELATIONS

 • Negatívne postoje verejnosti a ako ich zmeniť.

TECHNOLÓGIE

 • Najmodernejšie technológie energetického zhodnocovania odpadov: vlastnosti, možnosti, obmedzenia.

EKONOMIKA

 • Finančná náročnosť a efektívnosť projektov energetického zhodnocovania odpadov.

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

 • Realizované projekty.

Termín konania

 • 25. – 26. september 2019
 • Hotel Patria****, Štrbské pleso

Program konferencie

25. september 2019 – streda

8:30 Registrácia účastníkov

9:30 Otvorenie konferencie

9:35 Sekcia 25-A | Právny a inštitucionálny rámec

Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru Ochrana ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky • Bratislava • Slovensko

 • Požiadavky ochrany ovzdušia na energetické využitie odpadov.

Mgr. Jozef Semančín, LL.M., Managing Partner, SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o. • Bratislava • Slovensko

 • Energetické zhodnocovanie odpadov. Čo na to hovorí európske a slovenské právo a aká je realita.

Ing. Viera Špalková, PhD., štátny radca, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky • Bratislava • Slovensko

 • Aktuálny stav európskej a národnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

11:00 Prestávka

11:30 Sekcia 25-B | Kontrola emisií

Michal Rejzek, Sales Engineer, SICK spol. s r.o. • Praha • Česká republika

 • Kontinuální měření rtuti.

Ing. Mikuláš Harkot, Account manager, AFRISO spol. s r.o. • Nupaky • Česká republika

 • Emisní monitoring včetně Hg v odpadovém hospodářství – metoda FTIR a CVAF.

Dipl.-Ing. Rüdiger Margraf, Managing director, LUEHR FILTER GmbH • Stadthagen • Nemecko

 • Influence of new WI-BREF on the concepts of flue gas cleaning in the future – what will change?

13:00 Obed

Enviromanagement 2019Konferencia Enviromanagement 2018 | Foto: Odpady-portal.sk

14:30 Sekcia 25-C | Prípadové štúdie

Jarno Stet, Waste & Recycling Manager, Westminster City Council • Londýn • Spojené kráľovstvo

 • Energia z odpadov: Veľkomesto a jeho perspektíva.

Paul Davison, Predseda, Proteus Communications Group • Banbury • Spojené kráľovstvo

 • Nové spôsoby komunikácie s verejnosťou zamerané na získanie jej podpory pre projekty energetického zhodnocovania odpadov a na predchádzanie nákladným prieťahom pri ich realizácií.

Daniel Haas, WKU – Wiener Kommunal-Umweltschutzprojektgesellschaft mbH • Viedeň • Rakúsko

 • Energetické zhodnocovanie odpadov v Rakúsku.

Ing. Martin Vaněček, Vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Magistrát města Brna • Brno • Česká republika

 • ZEVO a projekty v odpadovém hospodářství města Brna.

Ing. Marián Christenko, Generálny riaditeľ, KOSIT a.s., Košice & ewia a.s., Bratislava • Slovensko

 • Zariadenie na energetické využitie odpadu v Košiciach, Slovensko – Skúsenosti z praxe.

Karol Bajer, CEE Sale Representative, Keppel Seghers Belgium NV • Willebroek • Belgicko

 • Prípadová štúdia Hong Kong: Zariadenie pre integrované nakladenie s odpadom.

Diskusia

19:30 Recepcia | Koliba Patria

 • Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

Enviromanagement 2019Konferencia Enviromanagement 2018 | Foto: Odpady-portal.sk

26. september 2019 – štvrtok

9:00 Sekcia 26-A | Prípadové štúdie

Petr Marek, Technický riaditeľ, Marius Pedersen a.s. • Hradec Králové • Česká republika

 • Studie a praktické zkušenosti spoluspalování lehké frakce v energetických blocích.

Frank Paasche, Managing Director EEW Polska, EEW Energy from Waste GmbH • Helmstedt • Nemecko

 • Energetické zhodnocovanie odpadov vo východnej Európe: Mýty, fakty, výzvy…

10:30 Sekcia 26-B | Zhrnutie

Ing. Petr Havelka, výkonný riaditeľ, ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství • Praha • Česká republika

 • Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny.

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Prezident, A.P.O.H. – Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve • Bratislava • Slovensko & Konateľ a Generálny riaditeľ
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. • Bratislava • Slovensko

 • Energetické zhodnocovanie odpadov a jeho potenciál a využitie na Slovensku.

Záver konferencie

12:30 Obed

Zmena programu vyhradená, aktualizovaný program nájdete tu: http://nmc.sk/enviro2019/#program


Prihláška

Prihlášku na podujatie, ako aj prihlášku na prednášku nájdete tu: http://nmc.sk/enviro2019/#kontakt


Účastnícky poplatok

Do 6. septembra 2019 platí zvýhodnený účastnícky poplatok BASIC: 360,- € bez DPH / 432,- € s DPH.


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti musí splniť držiteľ odpadu, výrobca vyhradeného výrobku či správca zálohového systému vo februári 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

K inšpirácii dobre fungujúceho systému netreba chodiť ďaleko. Vo viacerých európskych krajinách už používajú kvalitne nastavenú infraštruktúru.

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Tradičné podujatie sa uskutoční v závere januára 2023 v Bratislave.