NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: Enviromanagement 2019 | Energia z odpadov

V poradí 10. ročník medzinárodnej konferencie sa bude tentoraz venovať najmä problematike energetického využitia odpadov. Prinášame aktualizovaný program konferencie (aktualizovaný k 22.8.2019).

Pozvánka na konferenciu: Enviromanagement 2019 | Energia z odpadov

Tematické zameranie konferencie

WASTE TO ENERGY

 • Energetické zhodnocovanie odpadov ako integrálna súčasť odpadového hospodárstva a Európska hierarchia pri nakladaní s odpadmi: prevencia – opätovné využitie – recyklácia – (energetické) zhodnotenie – likvidácia. Reálna situácia a perspektívy energetického zhodnocovania odpadov.

RDF

 • RDF (Refuse Derived Fuel) – komunálny odpad ako zdroj alternatívnych palív.

LEGISLATÍVA

 • Príslušný právny rámec pre oblasť energetického zhodnocovania odpadov.

PUBLIC RELATIONS

 • Negatívne postoje verejnosti a ako ich zmeniť.

TECHNOLÓGIE

 • Najmodernejšie technológie energetického zhodnocovania odpadov: vlastnosti, možnosti, obmedzenia.

EKONOMIKA

 • Finančná náročnosť a efektívnosť projektov energetického zhodnocovania odpadov.

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

 • Realizované projekty.

Termín konania

 • 25. – 26. september 2019
 • Hotel Patria****, Štrbské pleso

Program konferencie

25. september 2019 – streda

8:30 Registrácia účastníkov

9:30 Otvorenie konferencie

9:35 Sekcia 25-A | Právny a inštitucionálny rámec

Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru Ochrana ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky • Bratislava • Slovensko

 • Požiadavky ochrany ovzdušia na energetické využitie odpadov.

Mgr. Jozef Semančín, LL.M., Managing Partner, SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o. • Bratislava • Slovensko

 • Energetické zhodnocovanie odpadov. Čo na to hovorí európske a slovenské právo a aká je realita.

Ing. Viera Špalková, PhD., štátny radca, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky • Bratislava • Slovensko

 • Aktuálny stav európskej a národnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

11:00 Prestávka

11:30 Sekcia 25-B | Kontrola emisií

Michal Rejzek, Sales Engineer, SICK spol. s r.o. • Praha • Česká republika

 • Kontinuální měření rtuti.

Ing. Mikuláš Harkot, Account manager, AFRISO spol. s r.o. • Nupaky • Česká republika

 • Emisní monitoring včetně Hg v odpadovém hospodářství – metoda FTIR a CVAF.

Dipl.-Ing. Rüdiger Margraf, Managing director, LUEHR FILTER GmbH • Stadthagen • Nemecko

 • Influence of new WI-BREF on the concepts of flue gas cleaning in the future – what will change?

13:00 Obed

Enviromanagement 2019Konferencia Enviromanagement 2018 | Foto: Odpady-portal.sk

14:30 Sekcia 25-C | Prípadové štúdie

Jarno Stet, Waste & Recycling Manager, Westminster City Council • Londýn • Spojené kráľovstvo

 • Energia z odpadov: Veľkomesto a jeho perspektíva.

Paul Davison, Predseda, Proteus Communications Group • Banbury • Spojené kráľovstvo

 • Nové spôsoby komunikácie s verejnosťou zamerané na získanie jej podpory pre projekty energetického zhodnocovania odpadov a na predchádzanie nákladným prieťahom pri ich realizácií.

Daniel Haas, WKU – Wiener Kommunal-Umweltschutzprojektgesellschaft mbH • Viedeň • Rakúsko

 • Energetické zhodnocovanie odpadov v Rakúsku.

Ing. Martin Vaněček, Vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Magistrát města Brna • Brno • Česká republika

 • ZEVO a projekty v odpadovém hospodářství města Brna.

Ing. Marián Christenko, Generálny riaditeľ, KOSIT a.s., Košice & ewia a.s., Bratislava • Slovensko

 • Zariadenie na energetické využitie odpadu v Košiciach, Slovensko – Skúsenosti z praxe.

Karol Bajer, CEE Sale Representative, Keppel Seghers Belgium NV • Willebroek • Belgicko

 • Prípadová štúdia Hong Kong: Zariadenie pre integrované nakladenie s odpadom.

Diskusia

19:30 Recepcia | Koliba Patria

 • Neformálne stretnutie s prednášajúcimi.

Enviromanagement 2019Konferencia Enviromanagement 2018 | Foto: Odpady-portal.sk

26. september 2019 – štvrtok

9:00 Sekcia 26-A | Prípadové štúdie

Petr Marek, Technický riaditeľ, Marius Pedersen a.s. • Hradec Králové • Česká republika

 • Studie a praktické zkušenosti spoluspalování lehké frakce v energetických blocích.

Frank Paasche, Managing Director EEW Polska, EEW Energy from Waste GmbH • Helmstedt • Nemecko

 • Energetické zhodnocovanie odpadov vo východnej Európe: Mýty, fakty, výzvy…

10:30 Sekcia 26-B | Zhrnutie

Ing. Petr Havelka, výkonný riaditeľ, ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství • Praha • Česká republika

 • Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny.

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Prezident, A.P.O.H. – Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve • Bratislava • Slovensko & Konateľ a Generálny riaditeľ
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. • Bratislava • Slovensko

 • Energetické zhodnocovanie odpadov a jeho potenciál a využitie na Slovensku.

Záver konferencie

12:30 Obed

Zmena programu vyhradená, aktualizovaný program nájdete tu: http://nmc.sk/enviro2019/#program


Prihláška

Prihlášku na podujatie, ako aj prihlášku na prednášku nájdete tu: http://nmc.sk/enviro2019/#kontakt


Účastnícky poplatok

Do 6. septembra 2019 platí zvýhodnený účastnícky poplatok BASIC: 360,- € bez DPH / 432,- € s DPH.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Zväz odpadového priemyslu v hodnotení zohľadňoval spôsob spracovania odpadu aj ekonomickú efektivitu. Porovnali mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi.