Boli sme na konferencii Enviro 2019 (+ foto) | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Boli sme na konferencii Enviro 2019 (+ foto)

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie o životnom prostredí sa uskutočnil na konci mája v Trenčianskych Tepliciach.

Boli sme na konferencii Enviro 2019 (+ foto)

Foto: Odpady-portal.sk

Konferenciu odborníkov venujúcich sa ochrane životného prostredia každoročne organizujú EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o.

Ich hlavným cieľom je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

Štvrtý ročník sa uskutočnil v dňoch 29. – 31. mája 2019 v Trenčianskych Tepliciach.

softvér pre odpady

Softvér pre ekológov envita v praxi prezentovala spoločnosť INISOFT. Program umožňuje podnikateľom a firmám priebežné vedenie evidencie odpadov u pôvodcov, v zariadeniach na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov. Umožňuje tiež výstupy - tlač v zmysle evidenčnej vyhlášky, napr. formulár Evidenčný list odpadov, Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním.

Pozrite si fotodokumentáciu z podujatia

Radovan Katrlík z MŽP SR vystúpil s príspevkom „Aktuálne znenie Smernice o EIA a Aarhuský dohovor – východiská a základný právny rámec pre nový zákon“.

Radovan KatrlíkRadovan Katrlík

Peter Slezák z MŽP ČR hovoril o aktuálnych legislatívnych nastaveniach v oblasti EIA a návrhu “rekodifikácie stavebného práva” z pohľadu MŽP ČR

Petr SlezákPetr Slezák

Návrh nového slovenského zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predstavil Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR

Roman SkorkaRoman Skorka

Zamyslenie sa nad úlohou verejnosti pri ovplyvňovaní vývoja daného územia pomocou nástroja EIA odprezentovala Dana Kučová z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Dana KučováDana Kučová

V panelovej diskusii vystúpil Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva; Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR; Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR; Imrich Vozár, Via Iuris a Katarína Pavličková, PriFUK.

Janette Smažáková z Odboru legislatívy MŽP SR odprezentovala aktuálny stav legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva v SR a pripravované zmeny.

Janette SmažákováJanette Smažáková

Český zástupca riaditeľa Odboru odpadov MŽP ČR Jan Maršák hovoril o aktuálnej ituácii v zákone o odpadoch v ČR.

Jan MaršákJan Maršák

Návrh „horúceho“ zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje predstavila Gabriela Švedlárová z Odboru legislatívy MŽP SR.

Gabriela ŠvedlárováGabriela Švedlárová

Ivan Kapitáň z Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR priblížil prebiehajúce výkopové práce na informačnom systéme odpadového hospodárstva (ISOH), konkrétne aktuálny stav zavádzania elektronickej evidencie odpadov.

Ivan KapitáňIvan Kapitáň

V bloku venovanom ovzdušiu a odpadovým vodám predstavila Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia z MŽP SR aktuálne otázky ochrany ovzdušia – Národný program znižovania emisií, stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia, novela zákona o ovzduší.

Blanka Krejčí z českého ČHMÚ hovorila o trendoch v monitorovaní a hodnotení kvality ovzdušia.

Blanka KrejčíBlanka Krejčí

EKOnomicky ? EKOlogicky? Kontroverzný názov príspevku zvolila Dáša Šuleková zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá priblížila praktické príklady súladu ekonomických a environmentálnych záujmov v priemysle.

Dáša ŠulekováDáša Šuleková

Pozrite si rozšírený album fotografií z konferencie

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

Nevyžiadaná zmena OZV sa môže dotknúť aj tých samospráv, ktoré majú v triedenom zbere dobré výsledky.

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Podľa záverov štúdie treba ignorovať európske trendy technologickej modernizácie a naďalej plniť skládky cez MBÚ linky, aby sme na smetisku ostali čo najdlhšie, tvrdí ZOP.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.