Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Sólymos: Skládkovanie klesá, no stále máme čo dobiehať

Miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku medziročne stúpla o sedem percent.

Sólymos: Skládkovanie klesá, no stále máme čo dobiehať

Foto: Fotolia

Nastavovanie novej odpadovej politiky na Slovensku sa čoraz výraznejšie prejavuje aj v štatistikách.

Kým v roku 2015 skončili na skládkach viac ako dve tretiny komunálnych odpadov, v roku 2018 to bolo už len 55 percent. Napriek pozitívnemu trendu má podľa ministerstva životného prostredia Slovensko čo dobiehať.

"Za posledné tri roky intenzívne nastavujeme odpadovú politiku tak, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať. A veľká vďaka patrí rastúcemu aj počtu občanov, ktorí poctivo triedia. Pretože bez nich by akákoľvek odpadová politika nemohla byť úspešná," vyhlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Zmeny k lepšiemu podčiarkuje aj medziročné porovnanie recyklácie komunálnych odpadov. Kým v roku 2017 sa podarilo recyklovať asi 29 % komunálnych odpadov, minulý rok to bolo už 36 %.

Podľa ministrových slov si však treba pripomínať, že do roku 2020 chce Slovensko dosiahnuť mieru recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 50 %.

Na pozitívnych zmenách sa podpísali viaceré opatrenia. Od januára 2017 bola zavedená povinnosť pre samosprávy zabezpečiť nakladanie aj s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

O rok neskôr pribudla povinnosť zabezpečiť hnedé nádoby či kompostéry aj pre obyvateľov komplexnej bytovej výstavby so zeleňou na požiadanie vlastníka pozemku (to znamená, ak si o to vlastník pozemku požiada).

Zaviedli sa miliónové pokuty pre prevádzkovateľov skládok, ktorí nedodržujú pravidlá, spoplatnili sa ľahké plastové tašky, zefektívnilo sa vykazovanie vyzbieraných kovov a ďalšie opatrenia.

Ministerstvo životného prostredia predpokladá, že rok 2019 bude ešte úspešnejší.

V januári 2019 totiž vstúpil do platnosti tzv. protiskládkový balíček. Ministerstvo považuje nastavenie poplatkov za skládkovanie tak, aby finančne zvýhodnil obce, ktoré poctivo triedia.

Vo februári 2019 vstúpil do platnosti Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025.

Ten okrem iného venuje pozornosť množstvovému zberu odpadu. Teda systému, kedy domácnosti sú priamo finančne zvýhodňované za to, že triedia. V parlamente je aj legislatíva zavádzajúca zálohovanie nápojových obalov či zákaz uvádzať na trh jednorazové plastové výrobky.

Zdroj: MŽP SR


Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

Ministerstvo vydalo pre obce usmernenie k výpovediam zo strany OZV

V tomto období sú doručované obciam výpovede od zmluvných organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Na Slovensku dlhoročne etablovaná spoločnosť získala autorizáciu aj na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky.

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Spoplatnenie jednorazových pohárov motivuje spotrebiteľov doniesť si vlastný, potvrdila štúdia

Ako premýšľa spotrebiteľ? Zľava z nápoja ho láka menej ako možnosť vyhnúť sa plateniu za pohár na jedno použitie. Iná štúdia zase tvrdí, že ľudia, ktorí vo všeobecnosti nakupujú menej, sú šťastnejší ako tí, ktorí investujú do ekologických výrobkov.