Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Najväčšie prehrešky v odpadoch 2018

Inšpektori životného prostredia udelili vlani v porušeniach odpadových predpisov pokuty vo výške 202-tisíc eur, v porušeniach IPKZ až 332-tisíc eur.

Najväčšie prehrešky v odpadoch 2018

Foto: Pixabay

V nedávno zverejnenom dokumente „Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh za rok 2018“ Slovenská inšpekcia životného prostredia zverejnila zoznam najväčších prehreškov v odpadovom hospodárstve spolu s uloženými pokutami (celý dokument si môžete stiahnuť na konci článku).

Plán hlavných úloh sa zameriaval na kontrolu dodržiavania predpisov v šiestich oblastiach, ktorými sú ochrana vody, ovzdušia, prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, biologická bezpečnosť a integrované povoľovanie a kontrola.

„V roku 2018 SIŽP vykonala v súlade s PHÚ spolu 2 806 kontrol, pri ktorých bolo v 989 prípadoch zistené porušenie právnych predpisov, čo predstavuje podiel 35,24 %,“ uvádza SIŽP vo výročnej správe.

V odpadoch zistili až 156 porušení

Vo sfére odpadového hospodárstva (OIOH) vykonala SIŽP 539 kontrol, pričom v 156 prípadoch zistila porušenie právnych predpisov. V oblasti integrovaného povolenia (OIPK) vykonala 304 kontrol a až v 128 prípadoch zistila najrozličnejšie porušenia právnych predpisov, čo je viac ako 42 % z celkového počtu kontrol.

Z celkového počtu 174 prešetrených podnetov od občanov, mimovládnych organizácií, polície či podnikateľských subjektov bolo až v 79 prípadoch zistené porušenie zákona.

Foto: Výročná správa SIŽP

„Najviac podnetov, celkom 108, sa týkalo nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií, 98 podnetov súviselo s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 44 podnetov sa týkalo nakladania s nebezpečným odpadom (odpad s obsahom azbestu, rôzne odpadové oleje a rezné emulzie). Celkom 39 podnetov bolo podaných na nakladanie s inými odpadmi, najmä BRKO, vodárenskými kalmi, popolčekom a podobne,“ konštatuje SIŽP.

V rámci OIPK prešetrovala 226 podnetov, ale len v 20 prípadoch bolo zistené porušenie zákona.

Státisícové pokuty

Za zistené porušenie právnych noriem SIŽP ukladala pokuty a sankcie v správnom a priestupkovom konaní. Vlani tak uložila 651 pokút v celkovej výške 1 208 567 eur.

Foto: Výročná správa SIŽP

V oblasti odpadového hospodárstva tak SIŽP uložila celkovo 110 pokút vo výške takmer 202-tisíc eur. V porovnaní s rokom 2017 tak ide o nárast o 57-tisíc eur.

Najvyššie pokuty však inšpektori tradične ukladajú v oblasti integrovaného povolenia. Vlani išlo celkovo o 69 pokút v súhrnnej hodnote 332-tisíc eur. V porovnaní s rokom 2017 však ich suma klesla takmer o polovicu.

Najvyššie pokuty za rok 2018 v odpadoch

Ján Daniš – TALYGA, Jablonec, prevádzka Cífer – ako držiteľ odpadu nevykonal opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, keďže počas celého obdobia trvania kontroly, a ani do dňa ukončenia kontroly, nepredložil žiadne doklady preukazujúce skutočnosť, že v lehote do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia zabezpečil odovzdanie odpadov oprávneným organizáciám na nakladanie s odpadmi, ktoré boli ním nezákonne prijaté do prevádzky v Cíferi. Pokuta: 10 000 eur.

TRADBROK s. r. o., v likvidácii, Bratislava, prevádzka Sládkovičovo – ako prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov z polystyrénu vykonával činnosť zhodnocovania odpadov bez súhlasu udeľovaného na túto činnosť, ako aj vykonal nezákonnú cezhraničnú prepravu zo Slovenska do Španielska, keďže dokumenty podľa prílohy VII nariadenia o cezhraničnej preprave odpadu boli vyplnené v rozpore s pokynmi na ich vypĺňanie. Pokuta: 6 640 eur.

Stanislav Orovnický – VODOSTAV, Zlaté Moravce – ako držiteľ odpadu neplnil základné povinnosti držiteľa odpadu vznikajúceho jeho činnosťou (zaraďovanie odpadu, vedenie evidencie vznikajúcich odpadov, zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov, zabezpečenie odpadov proti nežiaducemu úniku). Pokuta: 5 000 eur.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Tisícky ton odpadov z cintorínoch končia na skládkach. Dá sa to zmeniť

Tisícky ton odpadov z cintorínoch končia na skládkach. Dá sa to zmeniť

Aj Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých môžu byť zero waste. Inšpirujte sa tipmi na dušičky bez odpadu.

Tesco a WWF spájajú sily. Chcú podporiť udržateľnú spotrebu potravín

Tesco a WWF spájajú sily. Chcú podporiť udržateľnú spotrebu potravín

Potraviny, ktoré sa nikdy nedostanú na stôl spotrebiteľov, sú zodpovedné až za 10 % globálneho objemu emisií skleníkových plynov.

Konzorcium svetových značiek predstavuje prvú enzymaticky recyklovanú plastovú fľašu

Konzorcium svetových značiek predstavuje prvú enzymaticky recyklovanú plastovú fľašu

Enzymatická recyklácia má mnoho výhod a posúva výrobcov obalov o krok bližšie k donekonečna recyklovateľným plastom.