NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Obec zaviedla evidovanie odpadu, znížila množstvo odpadu a šetrí na každom zbere ZKO

Obec na Považí nechce doplácať za odpad a vynakladať peniaze neefektívne. Bude analyzovať situáciu na základe reálnych dát a následne pripraví motivačný systém pre občanov. Pár mesiacov po zavedení evidencie šetrí peniaze a môže sa pochváliť dobrou spätnou väzbou od občanov.

Obec zaviedla evidovanie odpadu, znížila množstvo odpadu a šetrí na každom zbere ZKO

Foto: JRK

Kvôli zmenám v legislatíve musia obce a mestá riešiť otázku, ako zvýšiť mieru triedenia, aby postupný rast poplatkov za skládkovanie neohrozil ich rozpočet a nemuseli zvyšovať poplatky pre občanov.

Dostávajú sa do začarovaného kruhu, ako vynakladať prostriedky tak, aby bolo odpadové hospodárstvo funkčné a nemuseli na odpady doplácať. Obec aj občania majú spoločný záujem – šetriť peniaze a nevyhadzovať ich na skládku. Spoločnou by preto mala byť aj participácia na aktivitách, ktoré tento cieľ zabezpečia, snaha produkovať menej odpadu a zlepšiť triedenie v každej domácnosti.

Z tohto dôvodu sa evidovať odpad z každej domácnosti rozhodli aj v obci Košeca, v okrese Ilava. Obec s viac ako 1000 domácnosťami zaviedla elektronickú evidenciu ELWIS v apríli 2019. Ako jedna z mála obcí má vyrovnaný rozpočet na odpadové hospodárstvo a tento stav chce zachovať aj do budúcna.

V Košeci sa eviduje ZKO, triedený odpad zbieraný vo vreciach (plast, kov, papier, sklo a VKM obaly) z každej domácnosti a subjektu. Nádoby boli označené RFID identifikátormi a evidenciu realizujú pracovníci zberovej spoločnosti. Vrecia s triedeným odpadom sú označené QR kódmi, čo výrazne znižuje náklady na ich evidenciu. Ich zber a evidenciu vykonávajú pracovníci obce.

Kvalitná komunikácia a informovanie občanov o zmenách a dôležitosť ich participácie prinášajú prvé výsledky. Pri evidencii sa zistilo, že mnoho domácností má viac ako len jednu nádobu.

Bolo im však vysvetlené, že ak nádoby nie sú naplnené, obec, teda aj oni, za jej vývoz platia zbytočne. Preto obyvatelia Košece vykladajú na odvoz len nádoby, ktoré sú plné. Takto obec znížila množstvo vyvezených – prázdnych nádob o takmer 20 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Pri každom zbere tak ušetrila približne 100 eur oproti obdobiu, keď boli vyložené všetky, často aj poloprázdne a prázdne nádoby, ktoré občania vlastnia. Evidencia odpadov má aj nezanedbateľný psychologický efekt. Občania si uvedomujú, že ich odpad nie je anonymný a viac im záleží na tom, aby ho triedili správne.

Košeca slúži mnohým ako inšpirácia pri rozhodovaní o zavedení systému. Zástupcovia iných samospráv ju navštevujú, aby zistili ako systém funguje a aké sú ich skúsenosti.

Košečania sa aktívne spolupodieľajú na úprave a dolaďovaní evidenčného systému, aby zohľadňoval špecifiká konkrétnej obce a poskytoval potrebné informácie podľa toho, aký cieľ si stanovi.

Dáta z evidencie sa zbierajú v aplikácií, ktorú spravuje obec. Má k dispozícii prehľadné vyhodnotenia, štatistiky a grafy o úrovni triedenia z každej domácnosti a subjektu. V Košeci sa budú dáta analyzovať a následne pripravia opatrenia pre motiváciu občanov k ešte lepším výsledkom.

Cieľom je občanov konfrontovať s vlastnou produkciou odpadu. Tých ktorý produkujú odpadu menej pochváliť a tých, ktorý majú veľa odpadu naučiť ako ho môžu produkovať menej.

O zavedenie systému má záujem čoraz viac samospráv. Dôvodov prečo sa rozhodujú pre komplexný systém evidencie odpadu z domácností ELWIS je niekoľko:

  • pri správnej príprave a komunikácii zaznamenajú zmenu správania obyvateľov, bez potreby upravovať spôsob platby za odpad,
  • získajú prehľad o stave a vývoji zberu ZKO a triedeného odpadu,
  • odstránia anonymitu odpadov z domácností a majú podklad pre lepšiu spoluprácu s občanmi,
  • majú k dispozícii reálne podklady, ktoré doteraz pri rozhodovaní o smerovaní odpadového hospodárstva chýbali alebo boli len odhadované,
  • systém je navrhnutý tak, aby zohľadňoval legislatívne podmienky slovenských samospráv,
  • prináša komplexný balík služieb – od technického a technologického vybavenia až po podporu pri vyhodnocovaní a realizovaní informačných a osvetových aktivít pre občanov na jednom mieste a s kompletným servisom.

Nejde len o označenie nádob či domácností. Samosprávy majú množstvo povinností a potrebujú systém, s ktorým budú mať čo najmenej starostí. ELWIS im umožní získať prehľad jednoducho, bez byrokratickej náročnosti, s kvalitnou technickou podporou a servisom počas celej doby využívania.

Pridanou hodnotou je participácia na informačnej a komunikačnej kampani, pre jednoduché implementovanie a lepšie zapojenie občanov. Pretože spoločným cieľom samosprávy a občanov je platiť za odpad menej a nástrojom na jeho dosiahnutie je zlepšenie triedenia odpadu.

PR | JRK


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X