S evidenciou kontajnerov sú starosti. Slovenský start-up predstavil jednoduché riešenie | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Sensoneo predstavuje nástroje na čipovanie kontajnerov

Slovenská firma, ktorá sa na medzinárodnom trhu odpadového hospodárstva presadila unikátnymi riešeniami pre monitorovanie a optimalizáciu zvozu odpadu, predstavila riešenia na čipovanie nádob.

Sensoneo predstavuje nástroje na čipovanie kontajnerov

Foto: Sensoneo

Nástroje spoločnosti Sensoneo kompletne sprehľadňujú celú kontajnerovú infraštruktúru z pohľadu počtu, rozmiestnenia a typológie jednotlivých kontajnerov. Umožňujú tiež rýchlejšie vyhľadať majiteľa, jednoduchšie identifikovať neplatičov, zamedziť podvodom a neoprávnenému nakladaniu s nádobami.

Akékoľvek opatrenia v súvislosti s odpadom sa preto dajú realizovať jednoduchšie, rýchlejšie a adresnejšie. Všetky evidenčné riešenia tiež zaručujú dokonalú pripravenosť pre jednoduché nasadenie ďalších nástrojov či služieb.

Riešenie pre monitorovanie odpadu je na Slovensku nasadené vo viac ako 20 mestách.

"Popri snahe o zefektívnenie zvozu odpadu, úsporu nákladov a optimalizáciu umiestnenia a kapacity kontajnerov, sme zo strany miest aj zvozových spoločností čoraz intenzívnejšie vnímali aj potrebu presnej a spoľahlivej evidencie všetkých nádob.Tá je úplným základom efektívnej správy odpadov a pokiaľ nie je zvládnutá profesionálne, akákoľvek ďalšia nadstavba môže byť triafaním naslepo," osvetlil motiváciu vývoja riešení zakladateľ spoločnosti Sensoneo Martin Basila.

"Intenzívne sme komunikovali so zástupcami mestských komunálnych služieb, aby sme presne zadefinovali požiadavky a nároky, ktoré od evidenčného riešenia očakávajú a táto spätná väzba nám poslúžila ako dokonalé východisko pri návrhu nášho vlastného riešenia.“

Rôzne varianty čipovania

Firma ponúka štandardné spôsoby čipovania, ale aj vlastnú novátorskú alternatívu. K zaužívaným spôsobom patrí čipovanie nalepovacími QR kódmi a tzv. „štupľovými“ čipmi.

Výhody nálepiek s QR kódom

 • Jednoduchá a rýchla inštalácia
 • Nálepky si môžu nalepiť priamo vlastníci nádob
 • Lacnejšie riešenie

Nevýhody nálepiek s QR kódom

 • Nálepky sú náchylné na poškodenie nešetrným zaobchádzaním
 • Zvýšené nebezpečie vandalizmu – nálepku možno pomerne jednoducho odlepiť či znehodnotiť

Čipovanie nalepovacími QR kódmi

Výhody tzv. štupľového čipu (uzáver a nálepka s QR kódom)

 • Menší, uzatvorený čip, ktorý nepúta pozornosť
 • Čip sa umiestňuje na spodnú časť kontajneru na špeciálne orámované miesto, ktorým disponujú všetky typy aktuálne využívaných kontajnerov

Nevýhody tzv. štupľového čipu (uzáver a nálepka s QR kódom)

 • Čipovanie nádoby nie je viditeľné na prvý pohľad
 • RFID Uzáver nestačí pre samotnú evidenciu a musí byť doplnený o vizuálnu identifikáciu nádoby (štítkom alebo nalepovacím kódom)

Tzv. „štupľový“ čip

Ponuku však rozšírila aj o nový spôsob, ktorý považuje za najspoľahlivejší, trvácny a jednoduchý pre každodennú operatívu.

Ide o pevné štítky z tvrdého plastu, ktoré je možné nasadiť nalepením alebo nitovaním, sú vybavené unikátnymi čiarovými kódmi a predstavujú bezpečný, spohľahlivý a trvácny spôsob čipovania, ktorý je veľmi praktický pre každodennú operatívu.

Čip je vyrobený z tvrdého a pevného materiálu, ktorý je veľmi náročné poškrabať, resp. poškodiť. Unikátny čiarový kód, ktorý je čitateľný aj voľným okom, umožňuje presnú identifikáciu a jednoduchú dohľadateľnosť.

Výhody pevných štítkov

 • Unikátny kód (číselný /QR kód) pre jasnú identifikáciu nádoby
 • Odolný materiál
 • Možnosť pevného a bezpečného upevnenia nitovaním
 • Ochrana osobných dát vďaka prihlasovaniu užívateľov
 • Nepotrebujete špeciálne čítačky
 • Načítanie kódu cez akýkoľvek smart telefón so Sensoneo aplikáciu

Nevýhody pevných štítkov

 • Nitovanie je časovo náročnejšie, zabezpečíte si však kvalitnejšie upevnenie a trvácnejší výsledok

Čipovanie pevným štítkom

Dáta o majiteľoch kontajnerov nie sú dostupné priložením čítačky, čím sa zaručuje ochrana osobných dát. Obsluha nevyžaduje žiadne špeciálne zariadenie - postačuje akýkoľvek smart telefón.

V aplikácii majú k daným údajom prístup len poverení pracovníci prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Čipovanie pevným štítkom

Pevné štítky sú najlepšie pre evidenciu

„Každý zo spôsobov má svoje výhody, a veríme, že mestá dobre poznajú svoje špecifiká, aby si vedeli zvoliť ten ideálny pre svoje potreby. QR kódy považujeme za vhodné doplnkové riešenie k štuplovým čipom - tie sú zaujímavé pre tých, ktorí uprednostňujú, keď čip nepúta pozornosť. Pevné štítky sú ideálne pre mestá či mestské služby, ktoré chcú evidenčný proces udržať pod svojou taktovkou a potrebujú sa na riešenie spoľahnúť dlhodobo. Štítky môžu distribuovať priamo majiteľom, aby si svoj kontajner označili sami, pričom poverení pracovníci neskôr upevnenie zabezpečia nitovaním,“ dodal Martin Basila.

Spustenie evidenčného systému prináša výhody aj občanom - vďaka čipovaniu nádob získajú lepší prístup k informáciám ohľadom komunálnych služieb.

Naskenovaním čiarového kódu si môžu overiť najbližší harmonogram zvozov a skontrolovať komodity, ktoré do daného kontajnera patria. 

Po prihlásení do aplikácie môžu nahlasovať aj škodové udalosti, poškodený kontajner či potrebu výmeny, alebo požiadať o neplánovaný výsyp, pokiaľ to mesto umožňuje.

Evidenčný systém Sensoneo je výhodný aj vďaka tomu, že všetky jeho verzie majú v sebe zabudované RFID čipy, čo je dokonalá príprava pre akékoľvek ďalšie nástroje či služby, ktoré dokážu posunúť úroveň správy odpadu ešte vyššie.

Napríklad inštaláciou snímača výsypov na zvozové vozidlo je vďaka čipovaniu nádoby čiarovým kódom možné zabezpečiť 100% potvrdenie realizácie výsypu na minútu presne, alebo potvrdiť výšku zaplnenia v čase výsypu.

Vďaka čipovaniu je tiež neskôr možné nasadiť nástroj na realizáciu "Zvozu na zavolanie" jednoducho cez systém, nasadiť model "Plaťte podľa objemu vyprodukovaného odpadu" alebo nainštalovať komplexný systém pre výkazníctvo na základe váhy, ktoré je jednou z legislatívnych povinností, ktoré začnú platiť od roku 2021. 

O spoločnosti

Sensoneo je globálny poskytovateľ komplexných riešení pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám a spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.

Prostredníctvom svojej unikátnej inteligentnej technológie pre odpadový manažment Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje unikátne ultrazvukové Smart senzory, ktoré monitorujú odpad so sofistikovaným softvérom (Riadiaci systém, Analytika a Plánovanie trás), čo mestám a spoločnostiam umožňuje digitalizovať správu odpadu, robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať zvozovú logistiku.

Inteligentné riadenie odpadov zaujalo mestá a firmy po celom svete a riešenie je nasadené v početných lokáciách v Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike, Strednom východe, Austrálii a na Novom Zélande.

Pre viac informácií o tom, ako vám môže Sensoneo pomôcť riadiť odpad efektívnejšie, navštívte www.sensoneo.com.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Organizátor EKOS Plus pozýva na 10. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční koncom júna v Žiline (aktualizovaný program).

V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete

V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete

Cieľom samosprávy je minimalizovať anonymitu odpadu, preto sa budú v obci postupne rušiť veľkokapacitné kontajnery.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Organizátor podujatia pozýva na ďalší zo série vzdelávacích seminárov, tentokrát o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva.